เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กระทรวงเกษตรฯแถลงไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 12ระหว่างวันที่ 19-27 มี.ค.59
11 มิถุนายน 2558
1,090
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 12 (The12th Asia Pacific Orchid Conference) หรือ APOC ว่าจะมีการจัดระหว่างวันที่ 19 - 27 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งนับเป็นการจัดงานกล้วยไม้ระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ20 ปี ภายใต้แนวคิด Orchids and Human Beings หรือ "กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ" ว่ากล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่การปลูกกล้วยไม้ถึง 20,000 ไร่ มีเกษตรกรและผู้ประกอบการถึง 3,000 ครัวเรือนซึ่งต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงจรธุรกิจกล้วยไม้มาไม่น้อยกว่า 50 ปีและยังมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ชมรมและสมาคมกล้วยไม้ที่เข้มแข็งจำนวนไม่น้อย
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้เขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมีสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศในการผลิตและเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกและต้นกล้วยไม้เขตร้อนรายใหญ่ของโลก

การจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยแสดงศักยภาพความยั่งยืนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการ และวงการกล้วยไม้ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างชมรมกล้วยไม้ สมาคมกล้วยไม้ การพัฒนาด้านการตลาดเกิดการสร้างคู่ค้ารายใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกที่มีอยู่เดิมและเกิดตลาดใหม่ที่รองรับสินค้ากล้วยไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไม้ในรูปแบบต่างๆอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ 2554-2559ของกระทรวงเกษตรฯ ที่มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันและส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพมากขึ้นตลอดทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Orchid Conference) จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ 2527 โดย ศ.ระพี สาคริก เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเริ่มครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ประเทศญี่ปุ่น และจัดให้มีการประชุมขึ้นทุกๆ 3 ปีโดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ APOCครั้งที่ 4 ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2535ซึ่งความสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าวทำให้วงการกล้วยไม้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งที่12

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแผนประสานงานกับสมาคมกล้วยไม้ต่างๆอาทิ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสมาคมผู่ส่งออกกล้วยไม้ไทยเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 45000 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กระทรวงเกษตรฯแถลงไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 12ระหว่างวันที่ 19-27 มี.ค.59.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C