เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เอกชน 27 รายยื่นซองประมูลข้าวสตอกรัฐบาลล็อตสุดท้าย
29 สิงหาคม 2561
1,093
บรรยากาศการการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสตอกของรัฐบาลเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 2 ปี 2561 จำนวนกว่า 245,000 ตัน ซึ่งเปิดให้เอกชนผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. วันนี้ (27 ส.ค.) พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการจำหน่ายข้าวสาร อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีผู้มารับคิวทั้งสิ้น 28 ราย
ทั้งนี้ หลังจากปิดรับการยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่ามีเอกชนให้ความสนใจยื่นซองฯ ประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนจำนวน 27 ราย ไม่ยื่น 1 ราย ซึ่งกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามเงื่อนไข TOR และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและจะมีสิทธิ์เข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอกชน 27 รายยื่นซองประมูลข้าวสตอกรัฐบาลล็อตสุดท้าย". (27-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 28-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×