เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อุทัยธานี ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงเหมืนเช่นทุกปี เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ต้องทำใจ
16 มีนาคม 2561
1,726
อุทัยธานี ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงเหมืนเช่นทุกปี แม่น้ำตากแดดเริ่มแห้งขอด มีเพียงน้ำขังตามแอ่งน้ำ เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ต้องทำใจ
วันนี้ (16 มีนาคม 2561) ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มส่อเค้าว่าจะเป็นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่น้ำตากแดด ตั้งแต่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้าลงมาในพื้นที่ ตำบลทุ่งใหญ่ ไปจนถึงพื้นที่ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี สภาพแม่น้ำตากแดด ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรังที่หล่อชีวิตของชาวเมืองอุทัยธานี ที่มีสภาพแห้งขอด จนมองเห็นเนินทรายกลางแม่น้ำ มีน้ำขังเป็นช่วงๆ บางช่วงบางตอนเกิดจากน้ำซึมบ่อทรายเท่านั้น
โดยชาวนาส่วนใหญ่ที่หวั่นภัยแล้งเกรงว่าจะไม่มีน้ำทำนาก็ว่างเว้นทำนาไป แต่มีเกษตรกรชาวนาบางส่วนที่ไม่เชื่อคำเตือนของทางราชการฝืนลงมือเพาะปลูกทำนาปรังรอบ 2 ทำให้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไม่มีแหล่งน้ำเพียงในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งเกษตรชาวนาดังกล่าวต้องพยายามสูบน้ำที่มีหลงเหลืออยู่เข้าไปกักเก็บในแปลงนาหล่อเลี้ยงต้นข้าวประทังข้าวให้รอดตายไปในช่วงนี้ก่อน ส่วนแม่น้ำดังกล่าวช่วงไหนที่ยังพอมีน้ำมากหน่อย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พาฝูงกระบือและสัตว์เลี้ยงจากพื้นอื่นและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหาร รวมทั้งพาฝูงกระบือ ลงแช่น้ำคลายความร้อนและคลายความเครียดให้สัตว์เลี้ยง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พงศกร เณรจ่าพี
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อุทัยธานี ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรงเหมืนเช่นทุกปี เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ต้องทำใจ". (16-03-2561).
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 16-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN6103160010001
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×