เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปิดแอพฯชาวนาจองรถเกี่ยวข้าว
17 ตุลาคม 2560
2,255
พาณิชย์ปั้นชาวนาไฮเทค เปิดจองรถเกี่ยวข้าวผ่านแอพพลิเคชั่นแก้ปัญหาขาดแคลนรถในบางพื้นที่ นำร่องจ. อุบลราชธานี ด้าน สมาคมส่งออกข้าวใจดีแจกเงินชาวนาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ200 บาทเพื่อลดต้นทุน...
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 - 19 ต.ค.นี้ กรมการค้าภายในและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวนาเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น จองรถเกี่ยวข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรถเกี่ยวข้าวและแก้ปัญหาการขาดแคลนรถในบางที่โดยเฉพาะแหล่งทุรกันดาร เบื้องต้นจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพที่สำคัญของประเทศก่อน และในอนาคตก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าอำนวยความสะดวกชาวนาต่อไป

"ชมรมรถเกี่ยวข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี มีรถประมาณ 1,600 คัน ซึ่งกรมการค้าภายในและผู้เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งแล้ว เพื่อให้ชมรมรถเกี่ยวข้าว สามารถวางแผนล่วงหน้าในการส่งรถไปเกี่ยวข้าวได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และต่อไปก็จะไปให้ความรู้แก่ชาวนาในการจองผ่านแอพพลิเคชั่น ใน 7 อำเภอ พร้อมทั้งเปิดตัวแอพฯในวันที่ 18 ต.ค. 60 จากนั้นก็จะนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะขยายการให้บริการในแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญทั่วประเทศต่อไป"

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวง พาณิชย์ยังได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนา เนื่องจากภาครัฐและเอกชนเห็นว่าที่ผ่านมามีปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวและค่าบริการรถเกี่ยวข้าวที่สูงในบางพื้นที่ในปีการเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนพ.ย.นี้ จึงได้จัดทำโครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนา ในอัตราไร่ละ 200 บาทไม่เกินรายละ 10 ไร่ นำร่องใน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมได้ประสานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยรวบรวมรายชื่อซึ่งมีจำนวนเกษตรกรชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูก 45,831.50 ไร่ ใน 12 จังหวัด คือขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ รวมเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง รวมทั้งในปีนี้ได้ร่วมกับกองทัพบกวางแผนจัดเตรียมความพร้อมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดแอพฯชาวนาจองรถเกี่ยวข้าว". (17-10-60). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 17-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/604655
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×