เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ รับลูกนายกฯ ลดขั้นตอนส่งออกข้าว
25 กรกฏาคม 2559
767
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทำการปรับลดกระบวนการทำงานรายสินค้ายุทธศาสตร์ ได้แก่ น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย ซึ่งกระทรวงฯ รับผิดชอบสินค้าข้าว โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ และทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนให้แก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าจะช่วยลดระยะเวลาดำเนินการด้านการส่งออกเร็วขึ้นกว่าเดิม 83% นับจากขั้นตอนเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอจนถึงขั้นตอนได้รับใบอนุญาต ใบรับรอง และมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำลดลงมากว่า 60% ในการทำธุรกรรมส่งออกแต่ละครั้ง
"กระทรวงฯ ได้ทำแผนปรับลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ลดกระบวนการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ และลดการใช้เอกสารกระดาษทั้งแบบฟอร์มคำขอและเอกสารแนบ โดยนำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ผ่านระบบ NSW กลางของประเทศ และยังได้ยกเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็น หรือขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือยืนยันความถูกต้องแทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับระบบการชำระเงินเป็น e-Payment ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจได้จริง"

นางอภิรดีกล่าวว่า ปัจจุบันการส่งออกข้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 10 หน่วยงาน แยกเป็นภาครัฐ 7 และเอกชน 3 ได้แก่ 1. กรมการค้าภายใน หรือพาณิชย์จังหวัด 2. กองบริหารการค้าข้าว (กรมการค้าต่างประเทศ) 3. สำนักบริการการค้าต่างประเทศ (กรมการค้าต่างประเทศ) 4. กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกสินค้า (กรมการค้าต่างประเทศ) 5. กรมศุลกากร 6. กรมวิชาการเกษตร 7. กรมควบคุมโรค 8. สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว 9. บริษัทตรวจสอบคุณภาพสินค้า (เซอร์เวย์) 10. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในการส่งออกข้าวมีขั้นตอนต่างๆ มากถึง 14 กิจกรรม ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว การขอเอกสารประกอบ ไปจนถึงการส่งออก โดยได้ปรับลดเหลือเพียง 4 กิจกรรม หรือลดกิจกรรมได้ถึง 71.42% และยังได้ลดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจากเดิม 134 ขั้นตอน เหลือเพียง 68 ขั้นตอน หรือลดลง 48.87% ลดคำขอจาก 18 คำขอเหลือ 15 คำขอ หรือลดลง 16.66% และลดเอกสารจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร หรือลดลง 45.71% ซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมด สามารถลดระยะเวลาที่ใช้จากเดิม 24 วัน เหลือเพียง 4 วัน โดยลดลง 20 วัน หรือลดลงถึง 83.33%

ส่วนในด้านการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเอกชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมคำร้องและใบอนุญาต รวม 12,140 บาท แยกเป็นค่าเดินทาง 12,000 บาท และค่าเอกสาร 140 บาท แต่หลังจากปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเหลือเพียง 4วัน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 2,076 บาท ซึ่งมาจากการลดค่าเดินทางและค่าเอกสาร

นางอภิรดีกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากมีแผนการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานชัดเจนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสินค้ามาตรฐาน และเอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก Digital Singature จำนวน 25 ฉบับ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 เป็นต้นไป จากนั้นจะทำการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ 45 ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมทั้งหมดให้ได้ตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปี 2560

"ถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินการลดขั้นตอนการส่งออกนำเข้าสำหรับสินค้าข้าว ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สินค้ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์สามารถทำแผนในการลดขั้นตอนต่างๆ ออกมาได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยจะผลักดันให้มีการนำโมเดลสินค้าข้าว ไปใช้สำหรับการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในส่วนของสินค้าอื่นๆ ต่อไป" นางอภิรดีกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ รับลูกนายกฯ ลดขั้นตอนส่งออกข้าว เผยประหยัดเวลาได้ถึง 20 วัน ลดค่าใช้จ่ายกว่า 60%.". (25-07-2559). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 25-07-2559,เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000073609
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×