เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้ง!ทำพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายแล้ว40-50%ห่วงกระทบเพิ่ม
23 กรกฏาคม 2562
318

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ชาวนาได้ผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือตอนล่าง ที่คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 – 50 ซึ่งหากฝนยังคงทิ้งช่วงต่อไป ก็จะมีพื้นที่เสียหายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการชดเชย การสร้างงาน สร้างอาชีพ


ขณะที่นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าหอการค้าไทยกำลังประเมินความเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ปริมาณน้ำในเขื่อน หากลดลงไปมากจนกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช ก็จะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ซึ่งทางหอการค้าก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×