เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เพชรบูรณ์ส่อประสบภัยแล้ง-ฝนทิ้งช่วงนาน
19 กรกฏาคม 2562
391

หลังจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขึ้น แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วห็ตาม ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งใน 17 หมู่บ้านของตำบลบ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ เริ่มส่อวิกฤตหนัก ล่าสุด ว่าที่ณัฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายด อบต.บ้านโคก กล่าวว่า ขณะนี้แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่จากปัญหาฝนทิ้งตามมา จนทำให้หลายหมู่บ้านเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตขาดแคนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาข้าว หลังมีฝนตกลงมาช่วงหนึ่งทำให้ชาวนาเริ่มไถหว่าน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างต้นกล้าข้าวเจริญเติบโตได้สูงราว 1 คืบ แตรขาดหากน้ำก็จะทำให้กล้าข้าวเหล่านี้ได้รับความเสียหาย ส่วนไร่ข้าวโพดหลังจากเหลือรอดจากการถูกหนอนกระทู้กัดทำลาย และอยู่ระหว่างช่วงให้ผลผลิตหากขาดน้ำก็จะทำให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามก็คาดหว้งว่าในช่วงระหว่างนี้จะมีมรสุมเข้ามา ทำให้มีฝนตกและมีน้ำหล่อเลี้ยงพืชการเกษตรเหล่านี้


ว่าที่ร้อยโทณัฐพงศ์กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์น้ำกินน้ำใช้นั้นสำหรับแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อผลิตประปา ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่และอ้างห้วยเฉลียงลับ ปัจจุบันปริมาณน้ำเก็บกักเหลือน้อยโดยยังเหลือแค่เพียงก้นอ่างและจำเป็นต้องงดปล่อยน้ำให้ทั้งพื้นที่การเกษตร และการผลิตประปาหมู่บ้าน ทำให้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตพอสมควรหากฝนต้องทิ้งช่วงถึง 2 เดือนจริง แต่ทั้งนี้ก็มีสระน้ำที่บ้านกงกายางที่มีการจุดสระน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาหล่อเลี้ยง 4 หมู่บ้าน เมื่อมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้และพอมีน้ำไหลมาตามคูคลอง ขณะนี้จึงเร่งทำการสูบเข้ามาเก็บกักไว้ ทำให้มีปริมาณน้ำดิบพอผลิตประปาหล่อเลี้ยงไปอีกราว 2 เดือน ส่วนอีก 13 หมู่บ้านที่เหลือหากยังไม่มีฝนตกลงมาก็ต้องพึ่งน้ำใต้ดิน เพราะหลังฝนตกก่อนหน้านี้ได้ช่วยเพิ่มระดับน้ำใต้ดินขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางอบต.ได้เตรียมมาตรการแจกจ่ายน้ำ เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้าน หากฝนทิ้งช่วงยาวถึง 2 เดือน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×