เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
27 มกราคม 2559
1,902
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัดที่ปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการดูแลสุขภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
นายธวัช อุดมคณารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้เปิดเผยว่า ทางปศุสัตว์จังหวัดตรังได้มีการประชุมมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เพื่อชี้แจงให้เข้าร่วมสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัด ได้แก่ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทำสวน และที่ผ่านมาได้ตรวจพบว่าผู้ประกอบการบางรายมีการใช้สารต้องห้าม เช่น สารเร่งเนื้อแดง ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ปศุสัตว์ของจังหวัดตรังได้กล่าวอีกว่า หลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบใช้มาตราการบังคับทุกอำเภอเดือนละ 1 ครั้ง ทางอำเภอได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบผลปรากฎว่าไม่พบสารเร่งเนื้อแดงหรือสารเคมีต่างๆในเนื้อสัตว์ และการเข้าสู่ระบบมารตราฐานฟาร์มยังช่วยดูแลด้านสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม และสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มก็ดีขึ้น ตอนนี้ฟาร์มที่เข้าสู่มาตราฐานมีทั้งหมด 200 ฟาร์ม อีกทั้งประชาชนก็เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย : อิษฎา วรรณจรุง. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ธวัช อุดมคณารัตน์. สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2559.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×