เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชป.เร่งผันน้ำช่วยอ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา
24 มีนาคม 2563
144

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงาน จากนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินการผันน้ำเพื่อช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้น้ำส่วนหนึ่งจากเขื่อนลำแซะ ส่งผ่านระบบท่อลงสู่สระหนองบอนของโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ที่บ้านหนองบอน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จากนั้นจะส่งน้ำผ่านฝายหนองยาง ฝายหมูสี จนถึงจุดสูบน้ำโนนไม้แดงตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 วันละ 70,000 ลบ.ม. ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำได้เดินทางมาถึงยังจุดสูบน้ำโนนไม้แดงแล้ว ในช่วงบ่ายของวันนี้(24 มี.ค. 63) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ จะได้เริ่มดำเนินการสูบน้ำเข้าสระ เพื่อผลิตประปาต่อไป จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจว่าจะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 มีนาคม 2563
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×