เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเตรียมเฮเยียวยารอบ 2 มาแล้ว
14 มกราคม 2564
294
มาแล้วเงินเยียวยาเกษตรกรรอบ 2 จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ใครได้สิทธิ เช็คที่นี่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเคลื่อนไหวล่าสุดต่อ มาตรการเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 นั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อปีที่แล้วเกือบ 8 ล้านราย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกร ในกรอบการดำเนินการเยียวยาโควิด รอบ 2 นั้น คาดว่าจะอิงกับหลักปฏิบัติเดียวกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในปี 2563 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 15,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม

โดยขั้นตอนการดำเนินการจะเริ่มจาก การเปิดให้เกษตรกรรายใหม่หรือตกหล่นดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด ทาง สศก.ในฐานะนายทะเบียนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ยาสูบ

สำหรับ 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่าน สศก. ก่อนส่งให้ ธกส. โอนตรงให้เกษตรกร

โดยความคืบหน้าของการเยียวยาเกษตรกรนั้น ที่ประชุม ครม. มีมติวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรรายละ 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ร่วมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และอาชีพอิสระ

การดำเนินมาตรการครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ที่เก็บฐานข้อมูลเกษตรกรจากการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรเมื่องกลางปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีอยู่ (มีรายงานว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลังวันที่ 11 มกราคม 2564) ส่งให้ ธกส. เร่งดำเนินการเรื่องเงินเยียวยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่นี้ได้ภายใน 5 วัน

สำหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ที่ http://farmer.doae.go.th/

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-29°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
15-25°C
ชลบุรี
19-27°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-29°C