เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปีนี้เทรนด์ราคาสินค้าเกษตร-อาหารพุ่ง
20 ตุลาคม 2563
499
ปีนี้แม้จะถือเป็นปีที่ย่ำแย่เพราะการระบาดโควิด-19 แต่พบว่า ราคาสินค้ากลุ่มอาหารและการเกษตรมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มราคาจะลดลง
รายงานการค้าและการพัฒนาปี2563 หรือTrade and Development Report 2020 : From Global to Prosperity for All : Avoiding Another Lost Decade จัดทำโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้สาระส่วนหนึ่งระบุถึงแนวโน้มการราคาสินค้าโภคภัณฑ์(Commodity)ว่าปี2563ราคาจะลดลง 21.5% ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น 4.9% แบ่งเป็นกลุ่มพืชอาหารเขตร้อน (Tropical beverages) เพิ่มขึ้น 7.1% กลุ่มอาหาร เพิ่มขึ้น 4.4% กลุ่มธัญพืชให้น้ำมัน เพิ่มขึ้น 4.8% ขณะที่กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ให้พลังงานราคาลดลง 36.9% ส่วนกลุ่มโลหะมีค่า(Precious metals) เพิ่มขึ้น 24.1%

ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการภาคการเกษตร หลังจากนี้ จะยึดยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นหลัก แต่ต้องเร่งการทำงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เริ่มจากตัวเกษตรกรเองที่เป็นจุดอ่อนสำคัญ เนื่องจากเป็นแรงงานสูงวัย แต่มีทักษะสูง ดังนั้นต้องเข้าไปเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ กลายเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะจูงใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้ามาสู่วงจรภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C