เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประกันรายได้ข้าวโพด เตรียมจ่ายงวดแรก 20 ธ.ค.
09 ธันวาคม 2562
1,243
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% โดยไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน ต้องเป็นข้าวโพลดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผลที่ประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้ เชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรในงวดแรกได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้และจะทยอยจ่ายทุกงวดต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณามาตรการเสริมโดยกำหนดให้สถาบันเกษตรสามารถกู้เงินได้เพื่อเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรณีที่ผลผลิตออกมาเยอะเพื่อไม่ให้กดราคาในตลาด วงเงินกู้ที่ 1,500 ล้านบาท รัฐบาลจะช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% ทั้งนี้รัฐบาลให้สิทธิ์ช่วยเหลือเอกชนที่จะซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นกัน โดยช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% สำหรับระยะการเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 2-4 เดือน อีกทั้งที่ประชุมยังได้ให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาการลักลอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย

"ตัวเลขการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยถูกกฎหมายตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2562 ประมาณ 680,000 ตัน ส่วนตัวเลขการลักลอบนำเข้าตัวเลขเกือบเทียบเท่าการนำเข้าปกติ และเมื่อถูกจับได้จะส่งให้กรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบโรคหากพบโรคก็จะทำลายหากไม่พบก็จะนำประมาณ ซึ่งข้าวโพดดังกล่าวก็เข้าสู่ระบบตลาด ซึ่งต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น คณะทำงานจะต้องพิจารณาการดูแล และนำเข้าสู่ที่ประชุมต่อไป"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×