เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พบตัวอย่างผักผลไม้ มีพาราควอต ตกค้างถึง 26.6%
10 ตุลาคม 2562
900
เฟชบุ๊ก BIOTHAI โพสต์รายงานผลการสำรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ระบุว่า หมดข้อสงสัย ! กระทรวงสาธารณสุขสำรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ พบตัวอย่างผักผลไม้มากถึง 26.6% มีสารพิษกำจัดวัชพืช "พาราควอต" ตกค้าง จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้รวม 168 ตัวอย่าง
ในเอกสารประกอบคำชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่อาคารรัฐสภา ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปด้วย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว โดยพบพาราควอตตกค้างในผักร้อยละ 26.6 และพบพาราควอตตกค้างในผลไม้ร้อยละ 12.5

การพบพาราควอตตกค้างในผักผลไม้ชี้ให้เห็นว่า
1)คำกล่าวอ้างว่าสารพิษกำจัดวัชพืชพ่นวัชพืชไม่ได้พ่นลงบนผักโดยตรง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบในพืชผัก ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง
2)คำกล่าวอ้างทางทฤษฎีว่าพาราควอตเมื่อฉีดพ่นแล้วจะถูกตรึงไว้ในดิน ก็ไม่เป็นความจริง เมื่อพบผักผลไม้มากกว่า 1 ใน 4 พบการตกค้าง หรือ
3)หากคำกล่าวอ้างว่าพาราควอตถูกตรึงแน่นไว้ในดินเป็นความจริง แต่การตรวจพบพาราควอตมากถึง 1 ใน 4 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจ อาจชี้ให้เห็นว่าการสะสมในดินของพาราควอตนั้น มากจนเกินกว่าที่ดินจะดูดซับได้อีกแล้ว พืชจึงสูบสารละลายพาราควอตในดินไปสู่พืช ดังสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลายคนที่อธิบายเรื่องนี้ก่อนหน้านี้
4)การแถลงข้อเท็จจริงของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันการตกค้างของพาราควอตในผักผลไม้ที่ไทยแพนเคยประกาศก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ จ.หนองบัวลำพู
5)การพบพาราควอตในผักผลไม้ อธิบายเชื่อมต่อกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าแม่ซึ่งมิได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมแต่ก็พบพาราควอตในเซรั่มของแม่ และขี้เทาของทารก กล่าวคือเป็นการได้รับผ่านการรับประทานผักและผลไม้นั่นเอง

คำกล่าวที่ว่าแผ่นดินนี้อาบสารพิษ จึงไม่เป็นคำกล่าวที่เกินจริงแต่ประการใด!

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×