เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เปิด "เอาต์เลต" ทั่วไทย
02 พฤศจิกายน 2560
1,212
ก.พาณิชย์ ทำแผนยกระดับร้านค้าโชห่วยและร้านชุมชนในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เป็นเอาต์เลตพร้อมติดตั้งอีดีซี ดึงผู้ค้าที่ปลูกพืชผัก ผลไม้สดและแปรรูป เข้าร่วมโครงการฯ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐว่า ได้ขอให้ธนาคารรัฐร่วมกันจัดทำแผนการยกระดับร้านค้าโชห่วย และร้านชุมชนในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้เป็นเอาต์เลต หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ประกอบด้วยสินค้าเกษตร, เกษตรแปรรูป, สินค้าโอทอป สินค้าเอสเอ็มอี นอกเหนือจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ปัจจัยการเกษตร โดยให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเจ้าภาพรวบรวมแผนดำเนินการ เพื่อเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ทั้งนี้ เป้าหมายการยกระดับ ร้านชุมชนและร้านโชห่วยให้เป็นเอาต์เลต กระทรวงพาณิชย์จะนำร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่คาดว่าจะติดตั้งเครื่องได้ 18,000 ร้านค้า ในเดือน พ.ย.นี้ มาพัฒนาให้เป็นเอาต์เลต จากปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องอีดีซี 9,500 ร้านค้า และได้ขอให้ธนาคารรัฐไปจัดทำแผนในการพัฒนาสินค้าของลูกค้า เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีลูกค้าที่ปลูกพืชผัก ผลไม้สด และแปรรูป เข้าร่วมโครงการ และในอนาคตอาจพัฒนาให้ร้านค้าเหล่านี้สามารถชำระค่าบริการต่างๆได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

"การยกระดับร้านชุมชนและร้านโชห่วยเพื่อต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากหากร้านค้าในชุมชนเป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่น มีการซื้อขายสินค้ามากขึ้น จะทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยขายสินค้าในท้องถิ่น ทำให้คนเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิด "เอาต์เลต" ทั่วไทย". (02-11-60). ไทยรัฐออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 02-11-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1114357
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×