เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
พาณิชย์ เร่งหาทางแก้ไข หลังไต้หวัน พบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งของไทย
14 ธันวาคม 2559
1,360
กรมการค้าต่างประเทศ เผยไต้หวัน ตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งสดจากไทย 7 ลอต เร่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ได้รายงานว่า กรมการอาหารและยาไต้หวัน แจ้งว่า ในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.59 ได้ตรวจพบสารตกค้าง ได้แก่ Diuron, Chlorfenapyr, Fipronil, Lufenuron, Omethoate, Buprofezin และ Fipronil ในหน่อไม้ฝรั่งสดนำเข้าจากไทย 7 ลอต ซึ่งมีปริมาณสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ จึงเรียกร้องให้ผู้ส่งออกและหน่วยงานราชการของไทยชี้แจงสาเหตุและเสนอแผนแก้ไขต่อไต้หวัน ภายในวันที่ 9 ม.ค.60

"กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออก ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างให้มากขึ้นแล้ว พร้อมกันนี้ ได้มีคำแนะนำไปยังเกษตรกร ควรใส่ใจต่อการใช้สารเหล่านี้ในผลิตผลทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สินค้าไทยผลิตได้มาตรฐานตามที่กฎหมายของประเทศคู่ค้ากำหนด ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถูกเพิ่มระดับการตรวจสอบที่มีความเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งการถูกปฏิเสธการนำเข้า ซึ่งล้วนเป็นมาตรการที่สามารถทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าส่งออกของไทยโดยรวม"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เร่งหาทางแก้ไข หลังไต้หวัน พบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งของไทย". (13-12-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 14-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/810091
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×