เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
มารู้จักอีกหนึ่งช่องทางอาชีพน่าสนใจ โดยมองหาวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกร บ้านห้วยบง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์ แหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงหันมาจับปลา รับซื้อปลา นำมาแปรรูปเป็นสินค้าจำหน่ายเลี้ยงครอบครัว
สละอินโด พืชเศรษฐกิจ พารวย แบบพอเพียง
คุณร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ
ปลากัด ปลาเศรษฐกิจอนาคตไกล
คุณนายพิษณุ โชติช่วง
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×