เกษตรกรเส้นทางรวย
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เห็ดกระด้าง หรือ บางพื้นที่เรียก เห็ดบด หรือ เห็ดลม เป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร มักจะพบขึ้นตามขอน ไม้ที่ตายแล้ว แต่ปัจจุบันหายาก จึงมีการนำมาเพาะเลี้ยงภายในโรงเรือน สนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ผู้เพาะเลี้ยงมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น