เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
อาจารย์กิจติกร กีรติเรขา หรือ พี่อ้วน อดีตข้าราชการครู จาก จ. นครราชสีมา ผู้หันมาเอาดีด้านการทำสวนมะม่วงงามเมืองย่า จนโด่งดังคับจังหวัดและส่งผลผลิตไปขายไกลถึง ตะวันออกกลาง จีน และประเทศอื่นๆ ในเขตอาเซียน อดีตคนที่มีหนี้สูงถึง 15 ล้านบาทจากงานรับเหมาก่อสร้าง เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเจอกับพิษเศรษฐกิจฟองสบู่ ในปี พ.ศ. 2540 แต่วันนี้สามารถปลดหนี้ได้ด้วยการปลูกมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่าที่ตนค้นพบ และกลายเป็นเซียนมะม่วงที่นำศิลปะจากวิชาชีพที่ตนถนัดมาประยุกต์ใช้ ด้วยวิธีการปลูกแบบ 90 องศาตะวันออก ที่ทำให้มะม่วงรับแสงแดดได้เต็มที่ ติดลูกดกตลอดปี จนกลายเป็นที่ยอมรับของชาวสวนมะม่วงงามเมืองย่าใน จ.นครราชสีมา ทุกวันนี้ไม่ว่าผลผลิตมีออกมาเท่าไหร่ก็จำหน่ายได้หมดและไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องราคา เพราะควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตได้ ทำให้มีรายรับหมุนเวียนสะพัด เป็นหลักล้านต่อรอบการผลิต
<
>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×