เกษตรกรเส้นทางรวย
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
ไชยุทธ์ ไทยวงษ์ เกษตรกรผู้ เลี้ยงผึ้งโพรง จากจุดเริ่มต้นเพียง 16 ลัง ปัจจุบันสามารถขยายการเลี้ยงออกไปได้ถึง 600 ลัง บนพื้นที่ 3 ไร่ สามารถ สร้างงาน สร้างน้ำหวาน สร้างอาชีพได้ด้วยการเลี้ยงผึ้งเกษตร(ผึ้งพันธุ์) ชุมพร ขายผลผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า นมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง และ เครื่องดื่มน้ำผึ้ง ภายใต้แบรนด์ "ผึ้ง บายดี ไทยวงษ์" จนต่อยอดเป็นธุรกิจเฟรนไชส์ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นกอบเป็นกำทำเงินได้เป็นหลักแสนต่อรอบการผลิต