เกษตรกรเส้นทางรวย
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
คุณธรรมนิจ ชอุ่มผล หรือ ผอ.แอ๊ด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ผันตัวเองจากการเลี้ยงไก่มาปลูกดอกหน้าวัว ไว้ตัดดอกขาย เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเลี้ยงไก่ในเขตชุมชน และมองว่าตลาดดอกหน้าวัวนั้นยังไปได้อีกไกล เพราะมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่้อง ในการจัดช่อดอกไม้ จัดสถานที่แต่งงาน งานบวช งานศพ และ พวงหรีดต่างๆ จากคุณสมบัติเด่นของดอกหน้าวัว ที่มีความทนทานในการนำไปใช้งานและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ จึงหันมาปลูกเลี้ยงอย่างจริงจัง เพียง 2 ปี คืนทุน และ เก็บเกี่ยวกำไรได้ต่อเนื่องยาวนาน มีรายรับสบายๆ เดือนละ 40,000 บาท