เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับเกษตรอินทรีย์ ไร่ปลูกรักเริ่มต้นตามหลักปรัชญานี้ เราปลูกข้าว ปลูกพืชผักสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำของตัวเอง มีโรงงานแปรรูปเหมือนที่อยู่ในสวนจิตรลดาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ตอนวัยรุ่นผมไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านสอนพสกนิกรแต่เมื่อทำไปเข้าสู่ปีที่ 5 ไปแล้วทุกสิ่งที่ทำมันใช่อย่างที่พระองค์สอนทั้งนั้นเลย ความจริงนี้ไม่ว่าจะผ่านไปอีก 10 ปี 20 ปีหรือ 50 ปีก็คือของจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เหมือนธรรมมะของพระพุทธเจ้า หลังจากยุคนี้ไปแล้วเรื่องธุรกิจเกษตรอินทรีย์คือคำตอบของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับไปเริ่มต้นที่บ้านเกิดแล้วต้องอยู่ให้ได้ ทำเกษตรอินทรีย์เลี้ยงตัวเองได้ มีความสุขขายของได้ราคาใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ได้ด้วย
ไก่ดำเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่ในกระแสมานาน มีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ไหว้เจ้า ตรุษจีน แก้บน ฯลฯ ผู้คนนิยมเรียกหาไก่ดำพันธุ์แท้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ มีส่วนที่เป็นสีดำทั้ง 8 ทั้ง 8 อย่างที่เป็นสีดำสนิท คือ ปากดำ,ลิ้นดำ,หน้าดำ,หงอนดำ,เล็บดำ,แข้งดำ,ขาดำ และ กระดูกดำ นี่จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนต้องการไก่ดำเพื่อวาระโอกาสพิเศษต่างๆ จนสามารถขยายตลาดส่งเนื้อไก่ดำออกไปขายได้ไกลถึงฝั่งลาว สร้างรายได้ให้ลัลล์ลลิลสาวชื่อสวย ผู้มีมุมมองความคิดก้าวไกลได้เป็นอย่างดี
ถั่วงอกเป็นพืชผักที่มีกรรมวิธีการผลิตไม่ยาก ใช้เวลาในการผลิต เพียง 3 วันก็มีถั่วงอกทานได้สมใจ นอกจากนี้ยังเป็นพืชผักที่มีความต้องการบริโภคในประเทศสูงเป็นหลักล้านกิโลกรัมต่อวัน แค่ในเขตกรุงเทพอย่างเดียวก็มีความต้องการสูง ถึง 2 กิโลกรัมไปแล้ว นี่จึงเป็นพืชธรรมดาที่ไม่ธรรมดา น่าลองผลิตเป็นอาชีพหลักที่สามารถทำได้แม้จะมีพื้นที่ไม่มาก ดั่งที่คุณนิมิตร์ เทียมมงคล ต้นฉบับผู้ผลิตถั่วงอกตัดรากคอนโด และเพาะถั่วงอกในวงบ่อซีเมนต์ สามารถทำเงินล้านได้จากการเพาะถั่วงอกขาย ภายใต้แบรนด์ “ถั่วงอกรักชาติ” จนมีผลผลิตกระจายไปทั่วประเทศในปัจจุบัน ด้วยกำลังการผลิต 400 – 600 กิโลกรัมต่อรอบการสั่งซื้อสินค้า (ทุกวันจันทร์และวันพฤหัส) ที่ต้องผลิตถั่ววงอกป้อนห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง เช่น The Mall, Lemon Farm, Golden Place , Top ,ร้านศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งซื้อถั่วงอกตัดรากจากร้านอาหารไทยในประเทศดูไบและอเมริกาผ่านบริษัทส่งออกที่จะมีออร์เดอร์เข้ามาตลอดปี
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบครบวงจร
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×