เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
หลักยึดในการดำรงชีวิตของคุณยุทธ์รัตน์ คือ ครอบครัว คือ ภรรยาและลูก ทุกอย่างที่เขาทำคือการสู้ การทำเพื่อครอบครัวที่เขาสร้างขึ้นนี้ ไม่เว้นแม้แต่การเลี้ยงกบฮอร์นฟอร์กซึ่งเริ่มจากเป็นความชอบของลูก แต่พ่อก็เข้ามาช่วยศึกษา มาเลี้ยง จนกลายเป็นงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ความสุขของคุณยุทธ์รัตน์ในตอนนี้ คือการมีครอบครัวที่มั่นคง มีเวลาว่างใช้ร่วมกัน มีความเพลิดเพลินที่ได้จากการเลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยงสัตว์แปลก ๆ ที่ร่วมกันเลี้ยงกับลูก ได้ดูพฤติกรรมของเขา ได้ผ่อนคลาย ได้ลดความเครียดจากการทำงาน นั่งดูเขา นั่งป้อนอาหารเขา ทำให้มีความสุขคลายเครียดไปได้ และเป็นทางสร้างอาชีพอีกช่องทางหนึ่งด้วย ในการใช้ชีวิตนั้น การแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นคุณยุทธ์รัตน์ที่แบ่งเวลาจากงานประจำมาเลี้ยงกบฮอร์นฟอร์ก นอกจากเป็นความเพลิดเพลินหลังจากการทำงาน การได้ใช้เวลาร่วมกับลูก การมองเห็นโอกาส จึงทำให้เขาสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกได้อีกด้วย
นายวาสนา อภัยโคตร อายุ 51 ปี เดิมเป็นคนอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร สมรสกับนางหนูกาณจน์ อภัยโคตร ที่อยู่ปัจจุบัน 139 หมู่3 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกลางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวิสาหกิจจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวงาม และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงไก่อินทรีย์ กลุ่มพ่อบ้านสายใยรัก ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่าธรรมชาติสำหรับกินได้ ไม่เผาตอซังข้าว ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหญ้าแฝก ทำน้ำสกัดจากมูลสุกรใช้แทนปุ๋ยเคมี และการปลูกถั่วหลังนาเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสด ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมในปัจจุบัน เป็นวิทยากรสอน แนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนให้กับคนในชุมชน เป็นหมอดินอาสา ที่คอยให้คำแนะนำด้านการบำรุงดิน เพื่อให้เพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้กับชาวบ้านในชุมชน
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ผู้นำเกษตรกรด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×