ข้อมูลเกษตร
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
362
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
361
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
2016-05-10
5,508
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-09
355
สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน
อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี และสามารถหาส่วนผสมที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ปีกต้องการ
2016-05-09
20,853
อาหารผสมสูตรเพิ่มปริมาณน้ำนมโคแบบลดต้นทุน
ปัจจุบันการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมักจะประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารมีราคาแพง ในขณะที่ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดี หรือได้ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงโคนมทั่วไป ส่งผลทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า หากเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาถูกและมีโภชนาการอาหารสูงเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูป จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเกือบเท่าตัว อีกทั้งยังช่วยให้น้ำนมดิบมีคุณภาพดี และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
2016-05-09
2,463
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-04
431
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-03
352
ปลูกสับปะรดให้ต้นไม่ล้มเอียง ด้วยการวางแนวปลูกแบบสลับฟันปลา
สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสับปะรดนั้นถ้าใช้ EM เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษา จะสามารถปลูกได้ในดินทุกประเภท แต่ขอให้มีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง มีความลาดชันเล็กน้อยประมาณ 5-10% จะเห็นได้ชัดในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจทางภาคใต้ของไทย มีการปลูกสับปะรดในแปลงยางพารา ในช่วงที่ยางพารายังไม่สามารถกรีดยางได้ เป็นการสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง
2016-04-29
3,396
ปลูกแฝกแบบนี้ ช่วยป้องกันหน้าดินสไลด์ได้ภายใน 2-3 เดือน
หญ้าแฝก มีส่วนสำคัญในการป้องกันน้ำ และป้องกันดินสไลด์ เนื่องจากหญ้าแฝกมีรากที่ยาว ลงลึกถึงชั้นใต้ดินได้ 1-2 เมตร จึงเป็นคุณสมบัติอย่างดีที่จะช่วยยึดหน้าดินและป้องกันการไหลของน้ำ
2016-04-29
3,845
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-04-29
362
รวมเด็ดเคล็ดไม่ลับในการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพดี และมีผลผลิตดีทุกปีการผลิต
การปลูกลำไยจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการจัดการสวน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิต และ ไม่มีสารพิษตคกค้าง ซึ่งชาวสวนที่ทำการผลิตลำไยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำสวนของตัวเอง จนกลายมาเป็นเคล็ดวิธีที่รอการถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ ดังจะเห็นได้จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ดังนี้
2016-04-29
7,082
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ก.พ. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
8,400.00
0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
8,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×