ข้อมูลเกษตร
รักษาท้องอืดโคด้วยน้ำปูนใส
นายธีระชัย เจ๊ะหลี หรือบังชัย เจ้าของนาแสนฟาร์ม 51/4 หมู่ที่6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกษตรกรต้นแบบทางด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคพันธุ์ลูกผสม ผู้มีความรู้ความเชียวชาญทางด้านการเลี้ยงโคมานานถึง 40 ปี เป็นอีกหนึ่งต้นแบบแห่งการรักษาโรคโคได้เป็นอย่างดี เพราะ บังชัย รู้สรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ และมาประยุกต์ใช้เป็นอาหารและยา ให้กับโคและสัตว์เลี้ยง ด้วยความที่เป็นอาสาปศุสัตว์ประจำอำเภอหาดใหญ่ จึงได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค บังชัยกล่าวว่า ชาวบ้านหลายรายไม่สามารถเลี้ยงโคได้ เพราะประสบปัญหาเรื่องโรคการเจ็บป่วยในโค เลี้ยงโคไม่โต เช่น อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย อาการนี้เป็นปัญหาอย่างมากทำให้โคไม่เจริญอาหาร ผอมแห้ง บางตัวก็ตาย บังชัย แนะนำโดยวิธีรักษาโรคนี้ด้วยน้ำปูนใส ซึ่งเป็นวิธีที่รักษาได้ผลแน่นอน และประหยัดต้นทุนอย่างมาก
2016-06-17
3,204
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-16
398
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-15
370
ปุ๋ยสูตรโปรตีนไหมสด เทคนิคเพิ่มผลผลิตมังคุดผิวมัน
ปัจจุบัน มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกจำนวนมาก และด้วยปัญหาในเรื่องของราคาที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรเจอวิกฤต ดังนั้นการทำมังคุดส่งออกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาทำ แต่ก็ทำให้พบว่าปัญหาที่ตามมาคือการลงทุนที่สูงขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ และคุณภาพที่สถานที่รับซื้อต้องการคือช่อดอกที่เขียวสวย ผิวมัน และลูกโต ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรหลายๆท่านเมื่อนำไปขายถูกคัดให้ได้ราคาต่ำด้วยการที่ขั้วดอกไม่เขียว แต่คุณคุณชนะพล โห้หาญ มีเทคนิคที่ทำให้ช่อดอกมังคุดเขียวด้วยโปรตีนไหม ทำให้ได้ราคามากกว่าเกษตรกรคนอื่นๆ
2016-06-14
3,535
ผลิตมังคุดผิวมัน ด้วยน้ำหมักกลอย
มังคุด ราชินีผลไม้ไทย เป็นผลผลิตที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้สามารถส่งออกในตลาดโลกได้ ซึ่งมังคุดอินทรีย์หรือมังคุดที่ได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรก็เป็นมังคุดที่ผู้บริโภคต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยปัจจัยหลายปัจจัยทำให้คนนิยมบริโภคมังคุดผิวมัน เพราะผลสวย น่ารับประทาน ซึ่งในอดีตสิ่งที่นำมาใช้ในการทำมังคุดผิวมันคือสารเคมี ทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งในส่วนของกำนันอรัญ เวชกรรม มีวิธีการที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพกลอยมาฉีดทำให้มังคุดผิวมันและสามารถส่งออกไปขายได้ราคาดี
2016-06-14
3,905
การทำหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารโคยามน้ำท่วม
นายธีระชัย เจ๊ะหลี หรือบังชัย เจ้าของนาแสนฟาร์ม 51/4 หมู่ที่6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เกษตรกรต้นแบบทางด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองและโคพันธุ์ลูกผสม ผู้มีความรู้ความเชียวชาญทางด้านการเลี้ยงโคมานานถึง 40 ปี ทั้งด้านการดูแล การรักษา และด้านอาหาร โดยเฉพาะทางด้านการถนอมหญ้าไว้ให้โคกินยามขาดแคลน ซึ่งบังชัยได้กล่าวว่า เริ่มเข้าฤดูฝนน้ำท่วมทุ่งหญ้าจะทำให้ต้นหญ้าเน่าเปื่อยเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสด จะจัดเตรียมหญ้าไว้เพื่อหมักให้โคกิน การเลี้ยงโคนั้นจำเป็นที่จะต้องให้โคมีอาหารรับประทานอยู่อย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการ เค้าก็เหมือนคนในครอบครัวเรา เรามีข้าวเป็นอาหารหลักส่วนโคเค้าก็มีหญ้าเป็นอาหารหลัก รักคนในครอบครัวยังงัยก็ต้องรักโคให้เหมือนคนในครอบครัว การมีอาหารสำรองไว้ในยามจำเป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากบางครั้งอาจจะขาดแคลนอาหารจากแหล่งอาหารหลัก หรือฝนตกก็ไม่อาจนำโคออกไปหาอาหารได้ การทำหญ้าหมักจึงเป็นเสมือนการถนอมอาหารและกักตุนอาหารที่มีประโยชน์ไว้ให้โคกิน
2016-06-14
4,567
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-13
291
สูตรปุ๋ยกระตุ้นดอกมะนาว เสริมการติดผล ลดปัญหาดอก-ผลร่วง
วันนี้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสวนของ อเนก ประสม เจ้าของไร่กาญจนา ที่บ้านแจ้คอน หมู่2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกษตรกรผู้พลิกฟื้นฐานะความเป็นอยู่จากความยากจน มาเป็นคนที่มีรายได้หลักล้าน ด้วยการทำสวนมะนาวตาฮิติ จนได้รับสมยานามจากคนในท้องถิ่นว่า "พ่อเลี้ยงอเนก" เจ้าของสวนมะนาว สายพันธุ์ตาฮิติเงินล้าน สะท้านทรวง ที่ใครๆ ได้เห็นก็ต่างอิจฉากับผลกำไรที่งดงาม
2016-06-13
17,695
มวนลำไย(แมงแกง) ศัตรูลิ้นจี่-ลำไย ช่วงแตกยอด-ติดผลอ่อน
มวนลำไย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายให้กับลำไยและลิ้นจี่โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนทำให้ยอดอ่อนและใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทำให้ร่วงหล่น มีการระบาดอยู่ประจำในแหล่งปลูกลำไยและลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำปิง
2016-06-13
10,279
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-10
463
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มีอัตราการรอดตายสูงตามแบบฉบับของชาวกาฬสินธุ์
กุ้งกามกรามถือเป็นสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เลี้ยงกันมากในเขตพื้นที่ชลประทานจากเขื่อนลำปาว ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพรองจากการทำนา ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4-6 เดือนถึงจับขาย ราคาจำหน่ายโดยเฉลี่ย 350-500 บาท/กก. การเลี้ยงกุ้งให้มีอัตราการรอดตายสูงมากกว่า 80% จึงถือเป็นเรื่องดีที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน
2016-06-10
8,430
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่นี่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-06-09
388
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×