ข้อมูลเกษตร
เคล็ดลับการกระตุ้นข้าวไร่ให้แตกกอดี
นายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหว้า ซึ่งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในอดีต โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น และแบ่งข้าวบางส่วนไว้สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป จนเกิดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวตกต่ำตามไปด้วย
2016-07-21
1,728
การปลูกข้าวไร่ตามแบบดั้งเดิมของชาวอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ข้าวไร่ เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย ปลูกได้ในในสภาพพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง โดยไม่จำเป็นต้องมีน้ำท่วมขัง หรือสามารถปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค เป็นข้าวที่จำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก แต่ทว่าผลผลิตมักจะไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างในการเจริญเติบโต
2016-07-21
2,410
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-21
305
การขยายพันธุ์ต้นกาแฟโดยการเสียบยอด ช่วยให้พุ่มเตี้ยและผลดก
การปลูกหรือขยายพันธุ์ต้นกาแฟด้วยเมล็ดพันธุ์หากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี ก็จะทำให้ต้นพันธุ์กาแฟที่ได้นั้นให้ผลผลิตไม่ดีตามไปด้วย เมื่อต้นกาแฟอายุมากขึ้น ต้นก็จะสูงและยากต่อการจัดการในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งปัญหานี้ นางสังวาล พิมลรัตน์ หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ป้านวย ปราชญ์เกษตรเดินดิน หญิงแกร่งวัย 60 ปี แห่งบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวิธีการดีๆ มาแนะนำไว้ให้ใช้แก้ไขและจัดการ ให้ได้กาแฟต้นพันธุ์ดี ที่มีทรงพุ่มเตี้ย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและยังทำให้ได้ต้นกาแฟมีลูกดกด้วย เพียงแค่ใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด
2016-07-21
5,228
การใช้กะปิละลายน้ำ แทนน้ำยาเร่งรากในการเพาะชำต้นผักหวาน
โดยทั่วไปการปลูกผักหวานจะใช้วิธีการตัดกิ่งมาเพาะชำและต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนในการเพาะชำให้กิ่งพันธุ์งอกรากและแตกยอดพร้อมจะนำไปปลูกในแปลงปลูก เกษตรกรหลายคนประสบกับปัญหาเพาะท่อนพันธุ์ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์การรอดต่ำ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หลายๆครั้งที่เกษตรกรต้องใช้น้ำยาเร่งรากราคาแพงที่ซื้อจากท้องตลาดมาใช้ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยใช่เหตุ ซึ่งปัญหานี้ นางสังวาล พิมลรัตน์ หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ป้านวย ปราชญ์เกษตรเดินดิน หญิงแกร่งวัย 60 ปี แห่งบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวิธีการดีๆ มาแนะนำ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการเพาะชำกิ่งพันธุ์ต้นผักหวานให้แตกยอดอ่อนและงอกรากได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 วัน มาบอกต่อไว้ให้เป็นแนวทางดังนี้
2016-07-21
16,983
ชาวไร่เข็นพ.ร.ก.ซื้อขายสับปะรด คุมคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งหวังรับมือผลผลิตล้นตลาด
ชาวไร่สับปะรดเอาจริง เข็นร่างพระราชกำหนดการซื้อขายสับปะรดเข้าที่ประชุม 3 ฝ่ายทั้งชาวไร่ โรงงานแปรรูปและหน่วยงานราชการ ส.ค.นี้ หากเห็นชอบเตรียมให้รัฐมนตรี 3 กระทรวงพิจารณาก่อนเสนอ ครม. หวังต้อนเกษตรกร โรงงานทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระบบ คาดช่วงที่เหลือปีนี้ ราคาสับปะรดลดลงไม่มาก แต่ช่วงครึ่งหลังปีหน้าอาจมีปัญหาหากฝนไม่ทิ้งช่วง
2016-07-21
399
การผลิตอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม สูตรเทียบเคียงอาหารสำเร็จรูป
กุ้งก้ามกรามจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 6 เดือน และให้อาหารสำเร็จรูปไปตามช่วงระยะการเจริญเติบโต โดยกุ้งที่มีอายุตั้งแต่ 1-3 เดือน จะเป็นช่วงที่จำเป็นต้องให้อาหารที่มีโภชนาสูงและเสริมด้วยวิตามินตามความเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบที่พอหาได้ในท้องถิ่นและมีโภชนาการอาหารได้ใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไปมาผสมเองเพื่อช่วยลดต้นทุนได้
2016-07-21
8,060
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 กนกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-18
413
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-15
399
วิธีเก็บรักษาจมูกข้าวให้คงคุณภาพได้นาน
ข้าวกล้อง คือข้าว ที่สีเอาเปลือก(แกลบ)ออกโดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว(รำ)อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก สำหรับข้าวขาวที่เรากินๆ กันอยู่นั้น เป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีหลายๆ ครั้ง จนเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไป จนเหลือแต่เนื้อในของข้าว ข้าวกล้องบางคนเรียกกันติดปากว่า ข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดง เนื่องจากในสมัยโบราณ ชาวบ้านใช้วิธีตำข้าวกินกันเอง จึงเรียกว่า ข้าวซ้อมมือ แต่ปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรสีข้าวแทน จึงเรียกข้าวที่สีเอาเปลือกออกนี้ว่า ข้าวกล้อง
2016-07-14
5,002
เพลี้ยแป้งตายสิ้นด้วยน้ำด่างขี้เถ้า
เพลี้ยแป้ง เป็นหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพริก และ พืชอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่คุ้มกับการลงทุน จากการลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะหนิน ม.5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา พบกับ พี่ต้อน หาญกล้า วิทยากรชาวบ้าน ได้ให้คำแนะนะง่ายๆ เคล็ดลับอีกอย่างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งในพืชได้ดี
2016-07-14
9,616
เลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมักจะมีต้นทุนการผลิตในการเร่งใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ และมีหลายครั้งที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงอายุ แต่ละช่วง ต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทำให้บางครั้งใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามความต้องการของพืชทำให้สูญเสียต้นทุนการผลิตไปโดยใช่เหตุ วันนี้เรามีวิธีการใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาฝากกัน
2016-07-14
2,575
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.70
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×