ข้อมูลเกษตร
การปลูกข้าวไร่ตามแบบดั้งเดิมของชาวอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ข้าวไร่ เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย ปลูกได้ในในสภาพพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง โดยไม่จำเป็นต้องมีน้ำท่วมขัง หรือสามารถปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค เป็นข้าวที่จำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก แต่ทว่าผลผลิตมักจะไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างในการเจริญเติบโต
2016-07-21
2,348
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-21
278
การขยายพันธุ์ต้นกาแฟโดยการเสียบยอด ช่วยให้พุ่มเตี้ยและผลดก
การปลูกหรือขยายพันธุ์ต้นกาแฟด้วยเมล็ดพันธุ์หากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี ก็จะทำให้ต้นพันธุ์กาแฟที่ได้นั้นให้ผลผลิตไม่ดีตามไปด้วย เมื่อต้นกาแฟอายุมากขึ้น ต้นก็จะสูงและยากต่อการจัดการในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งปัญหานี้ นางสังวาล พิมลรัตน์ หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ป้านวย ปราชญ์เกษตรเดินดิน หญิงแกร่งวัย 60 ปี แห่งบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวิธีการดีๆ มาแนะนำไว้ให้ใช้แก้ไขและจัดการ ให้ได้กาแฟต้นพันธุ์ดี ที่มีทรงพุ่มเตี้ย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวและยังทำให้ได้ต้นกาแฟมีลูกดกด้วย เพียงแค่ใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด
2016-07-21
5,079
การใช้กะปิละลายน้ำ แทนน้ำยาเร่งรากในการเพาะชำต้นผักหวาน
โดยทั่วไปการปลูกผักหวานจะใช้วิธีการตัดกิ่งมาเพาะชำและต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนในการเพาะชำให้กิ่งพันธุ์งอกรากและแตกยอดพร้อมจะนำไปปลูกในแปลงปลูก เกษตรกรหลายคนประสบกับปัญหาเพาะท่อนพันธุ์ไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์การรอดต่ำ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หลายๆครั้งที่เกษตรกรต้องใช้น้ำยาเร่งรากราคาแพงที่ซื้อจากท้องตลาดมาใช้ ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยใช่เหตุ ซึ่งปัญหานี้ นางสังวาล พิมลรัตน์ หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ป้านวย ปราชญ์เกษตรเดินดิน หญิงแกร่งวัย 60 ปี แห่งบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวิธีการดีๆ มาแนะนำ เพื่อใช้ในการลดต้นทุนการเพาะชำกิ่งพันธุ์ต้นผักหวานให้แตกยอดอ่อนและงอกรากได้อย่างรวดเร็วภายใน 10 วัน มาบอกต่อไว้ให้เป็นแนวทางดังนี้
2016-07-21
16,578
ชาวไร่เข็นพ.ร.ก.ซื้อขายสับปะรด คุมคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งหวังรับมือผลผลิตล้นตลาด
ชาวไร่สับปะรดเอาจริง เข็นร่างพระราชกำหนดการซื้อขายสับปะรดเข้าที่ประชุม 3 ฝ่ายทั้งชาวไร่ โรงงานแปรรูปและหน่วยงานราชการ ส.ค.นี้ หากเห็นชอบเตรียมให้รัฐมนตรี 3 กระทรวงพิจารณาก่อนเสนอ ครม. หวังต้อนเกษตรกร โรงงานทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งระบบ คาดช่วงที่เหลือปีนี้ ราคาสับปะรดลดลงไม่มาก แต่ช่วงครึ่งหลังปีหน้าอาจมีปัญหาหากฝนไม่ทิ้งช่วง
2016-07-21
387
การผลิตอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม สูตรเทียบเคียงอาหารสำเร็จรูป
กุ้งก้ามกรามจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 6 เดือน และให้อาหารสำเร็จรูปไปตามช่วงระยะการเจริญเติบโต โดยกุ้งที่มีอายุตั้งแต่ 1-3 เดือน จะเป็นช่วงที่จำเป็นต้องให้อาหารที่มีโภชนาสูงและเสริมด้วยวิตามินตามความเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบที่พอหาได้ในท้องถิ่นและมีโภชนาการอาหารได้ใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไปมาผสมเองเพื่อช่วยลดต้นทุนได้
2016-07-21
7,802
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 กนกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-18
394
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-15
379
วิธีเก็บรักษาจมูกข้าวให้คงคุณภาพได้นาน
ข้าวกล้อง คือข้าว ที่สีเอาเปลือก(แกลบ)ออกโดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว(รำ)อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก สำหรับข้าวขาวที่เรากินๆ กันอยู่นั้น เป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีหลายๆ ครั้ง จนเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไป จนเหลือแต่เนื้อในของข้าว ข้าวกล้องบางคนเรียกกันติดปากว่า ข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดง เนื่องจากในสมัยโบราณ ชาวบ้านใช้วิธีตำข้าวกินกันเอง จึงเรียกว่า ข้าวซ้อมมือ แต่ปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรสีข้าวแทน จึงเรียกข้าวที่สีเอาเปลือกออกนี้ว่า ข้าวกล้อง
2016-07-14
4,964
เพลี้ยแป้งตายสิ้นด้วยน้ำด่างขี้เถ้า
เพลี้ยแป้ง เป็นหนึ่งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับต้นพริก และ พืชอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่คุ้มกับการลงทุน จากการลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนตะหนิน ม.5 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา พบกับ พี่ต้อน หาญกล้า วิทยากรชาวบ้าน ได้ให้คำแนะนะง่ายๆ เคล็ดลับอีกอย่างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งในพืชได้ดี
2016-07-14
9,335
เลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม ให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่พืชต้องการ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมักจะมีต้นทุนการผลิตในการเร่งใส่ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ และมีหลายครั้งที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจว่าในแต่ละช่วงอายุ แต่ละช่วง ต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ทำให้บางครั้งใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามความต้องการของพืชทำให้สูญเสียต้นทุนการผลิตไปโดยใช่เหตุ วันนี้เรามีวิธีการใส่ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมาฝากกัน
2016-07-14
2,513
ตั๊กแตนไผ่ (ระบาดหนักในฝั่งลาว)
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะ จังหวัดที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากขณะนี้เกิดการระบาดของตั๊กแตนไผ่อย่างรุนแรง ทำลายพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด และลูกเดือย ซึ่งการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่แขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เป็นเขตติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016-07-13
3,576
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-34°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 2 มิ.ย. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
135.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×