ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-08-01
403
ลำไย
ลำไย เป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาท ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง หรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดีความลึกของหน้าดินมากกว่า 50 เซนติเมตร ระดับน้ำใต้ดินต้องมากกว่า 0.75 เมตรความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5-6.5 การเจริญเติบโตต้องการอุณหภูมิช่วง 20-35องศาเซลเซียส ระยะออกดอก อุณหภูมิต้องต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ตลอดปีและมีการกระจายตัวของฝน
2016-08-01
7,679
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-29
366
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-28
340
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-28
348
การใช้น้ำปลาร้าไล่ค้างคาวในสวนไม้ผล
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.สงขลา ได้พบกับสวนของคุณสมปอง ฉิมดำซึ่งมีผลไม้หลายชนิด เช่น ส้มโอควันลัง มะพร้าวน้ำหอม แก้วมังกร ปลูกพริก ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกแตง ปลูกฟัก สมุนไพร ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้เองที่สวนแห่งนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดค้นขึ้นเอง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง คือ วิธีการป้องกันค้างคาวไม่ให้มาทำลายผลลำไยและไม้ผลอื่นๆ ด้วยการกลบกลิ่นความหอมของไม้ผลช่วงที่สุกแก่ ด้วยการใช้กลิ่นเหม็นของปลาร้าและปลาป่นมาบดบัง
2016-07-27
3,989
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-26
270
บ่อบำบัดดักตะกอน ช่วยลดกลิ่นเหม็น เพิ่มมูลค่าให้มูลสุกร
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่มักประสบกับปัญหากลิ่นเหม็นที่รุนแรงของมูลและของเสียจากฟาร์ม หรือคอกสุกร เนื่องจากขาดการดูแลจัดการที่ดีและมีระบบ ซึ่งพี่วัฒน์ก็เคยประสบปัญหานี้เช่นกันในช่วงแรกๆของการเลี้ยง เคยนำมูลสุกรไปใส่ต้นไม้ในสวน ก็ยิ่งเพิ่มกลิ่นเหม็นรุนแรง ต้นไม้บางต้นก็ถึงกับเฉาตาย ซ้ำยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอีกด้วย พี่วัฒน์จึงลองผิดลองถูกจนค้นพบวิธีที่ลงตัว นั่นคือ การทำบ่อบำบัดดักตะกอน ซึ่งทำให้กลิ่นเหม็นในฟาร์มแทบจะไม่มีเลย และยังใช้ประโยชน์จากมูลสุกรได้มากขึ้นอีกด้วย
2016-07-26
4,540
สูตรหยวกหมักอาหารสัตว์ยามขาดแคลน
การถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นเสบียงสัตว์สำรองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลนอาหาร คือ พืชอาหารสัตว์ต่างๆ เช่น หยวกกล้วย เป็นอาหารสัตว์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้ นายสหัส อ่อนทอง ผู้นำฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ครบวงจร บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หนึ่งในเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู แพะ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำท่วมหนัก ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้อาหารสำหรับสัตว์มีจำนวนน้อยลง จึงควรทำอาหารหรือถนอมอาหารไว้ให้สัตว์เลี้ยง เพราะถ้าสัตว์เลี้ยงขาดแคลนอาหารหรือได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์
2016-07-26
9,497
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-07-25
285
ผีเสื้อมวนหวาน ศัตรูสำคัญของไม้ผล
ผีเสื้อมวนหวานเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ บินเร็วตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำหวานจากผลไม้ทุกชนิด ทำให้ผลไม้ เกิดความเสียหาย และหลุดร่วง
2016-07-25
8,659
ทำนาแบบใหม่ ใช้แพทำนา ลดต้นทุน ลดแรงงาน
อาชีพทำนานั้นล้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนหลายๆ อย่างประกอบกันซึ่งทุกๆ ขั้นตอนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวนาก็ต้องหาวิธีที่การทำนาที่ลดต้นทุน คือลดกำลังคน เวลา ต้นกล้า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเครื่องช่วยในการทำนาเยอะแยะมากมาย นายอนันต์ ศิรินุพงศ์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนามานานประมาณ 40 ปีแล้ว โดยมีเนื้อที่จำนวน 80 ไร่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และทำนาไม่ได้จ้างกำลังคน คุณอนันต์ บอกว่าการทำนาจะต้องมีการทำนาแบบลดต้นทุนเข้าช่วย เพราะแต่ละปีต้องใช้ทุนเยอะจึงคิดทำแพที่ช่วยลดต้นทุน คือ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังคน คุณอนันต์จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบแพดำนาขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของแพทำนานั้นไม่ยากและสามารถทำใช้เองได้
2016-07-22
5,626
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
42.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
55.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×