ข้อมูลเกษตร
ป้องกันแมลงเจาะผลมะม่วงด้วยน้ำบอระเพ็ด
ชาวสวนมะม่วงหลายท่านต้องปวดหัว เมื่อผลมะม่วงที่ดูแลอยู่ มีแมลงมาเจาะผลมะม่วง ทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้การขายมะม่วงอาจจะไม่ได้ราคาตามที่ชาวสวนต้องการ เลยมีวิธีป้องกันแบบง่ายๆมาฝากชาวสวนซึ่งวิธีทำก็ง่ายแสนง่าย โดยมีวิธีการดังนี้
2016-10-21
2,889
ตำราการเกษตร
"...เกษตรกรรม หรือ ความเป็นอยู่ของเกษตรนั้นขอให้ปฏิบัติ ไม่ถือตำราเป็นสำคัญอย่างเดียว..." สิ่งที่ถือ เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญในพระราชดำรัสความข้างต้น คือ พระองค์ได้ทรงทำให้อาณาเขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน บางส่วนเป็นสถานีค้นคว้าและทดลองทางการเกษตรในทุกๆ ด้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
2016-10-21
2,332
ฟ้าทะลายโจรรักษาเป็ด - ไก่
ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้กันมากเพราะได้ผลดี ทั้งคนและ สัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ - เป็ด
2016-10-21
11,996
เคล็ดลับน่ารู้ ลดกลิ่นสาบเนื้อเป็ดด้วยน้ำมะนาว
เป็ด เป็นสัตว์ที่มีกลิ่นสาบมาก เวลาเรานำมาทำอาหาร หลายคนจึงมักจะปฏิเสธเนื้อเป็ด ทั้งที่รสชาติของมัน แสนจะนุ่มชุ่มลิ้นอย่างอร่อยเหลือเกิน
2016-10-21
4,593
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-10-21
334
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-10-21
315
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-10-20
1,714
ปุ๋ยหมักขี้ปลา/ไส้ปลา
น้ำหมักขี้ปลา เป็นน้ำหมักที่ทางน้าบุญทำได้ทำการผลิตจากเศษที่เหลือให้จากปลาก็คือขี้ปลาและไส้ปลามาทำการหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ในการบำรุงพืชผักให้สมบูรณ์
2016-10-20
13,357
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-10-20
407
เสริมอาหารกบด้วยเลือด เร่งโต น้ำหนักดี ขายได้ราคา
ปัจจัยหลักสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการเลี้ยงกบของเกษตรกร คือ การเอาใจใส่เรื่องอาหาร เกษตรกรต้องให้อาหารอย่างเพียงพอสำหรับทุกมื้อ เพื่อให้กบเจริญเติบโตดีตามต้องการ โดยปกติจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน กบถึงจะโตและขายได้ แต่สำหรับคุณเสาร์วัน ปันปา เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงกบ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงรายว่า บางครั้งกบโตไม่ทันกับความต้องการของตลาด การเร่งให้อาหารกบบ่อยครั้งเพื่อเร่งโต ด้วยอาหารเม็ดสูตรเดิมๆตามท้องตลาด เป็นวิธีการที่สิ้นเปลือง ดังนั้น วิธีการง่ายๆที่เกษตรกรสามารถทำได้ เพื่อเร่งให้กบโตเร็ว น้ำหนักดี ขายได้ราคา คือการเสริมอาหารให้กบ ด้วยวิธีการดังนี้
2016-10-20
22,875
ความอิ่มท้องของราษฎร
"เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญต่างๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญ..." พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
2016-10-19
1,713
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-10-19
391
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ม.ค. พ.ศ.2564
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
44.50
1.00
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
1.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
48.00
0.50