ข้อมูลเกษตร
วิธีการชำยอดพลูให้รอด รากออกเยอะ ปลูกแล้วเจริญเติบโตดี
ภูสิตาใบพลู เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-20
2,240
ปุ๋ยหมักจากซากอ้อย บำรุงใบ บำรุงดิน
ภูสิตา เริ่มต้นมาจากคุณย่าที่ปลูกพลูเลี้ยงครอบครัวมาแต่เดิม จนมาถึงคุณพ่อ และตัวคุณสิตาเอง ที่ไม่เพียงขายในประเทศเท่านั้น แต่ยังนำพลูส่งออกไปต่างประเทศถึง 5 ประเทศ และยังมีติดต่อเขามาอีกเรื่อย ๆ พลูจึงเป็นรายได้สำคัญของคุณสิตาและชาวสวนละแวกนี้ และยังเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป
2020-03-19
1,386
สูตรขยายบิวเวอเรีย กำจัดเพลี้ย แมลง ในแปลงผัก
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัว เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้ค้นพบเทคนิคการกำจัดและป้องกันศัตรูพืชโดยใช้ชีวพันธุ์
2020-03-11
1,209
สูตรผสมดินปลูก ดินเพาะกล้า อัตรารอด 100%
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรผสมผสานผักสวนครัวเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สังกัดสำนักงานเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ อาศัยอยู่ที่ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ทำเกษตรผสมผสานผักสวนครัวปลอดสารพิษ และได้คิดค้นเทคนิคการเตรียมดินสำหรับเป็นวัสดุเพาะต้นกล้าโดยหันมาใช้ขุยมะพร้าวและแกลบดำแทน มีเรีย หรือ พีทมอส เพื่อเป็นการลดต้นทุน
2020-03-11
3,172
ใช้พลาสติกคลุมแปลงสับปะรด หมดปัญหาหญ้า ช่วยรักษาความชื้น
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ อาศัยอยู่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังจากกลับมารับช่วงต่อการปลูกสับปะรดของพ่อแม่ ซึ่งตอนนั้นได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกมากพอที่จะทำให้อาชีพนี้มั่นคง และคุณกฤษณะก็คิดว่ามันง่าย แต่พอทำจริงๆ กลับพบปัญหาขาดทุน เช่น ลงทุนลูกละ 4 บาทแต่ขายได้เพียง 2 บาท เนื่องจากต้องซื้อปุ๋ยเคมีใช้ แถมยังไม่สามารถกำหนดราคาได้ จึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะไม่ต้องใช้สารเคมีและลดต้นทุน ในที่สุดก็ค้นพบเทคนิคการคลุมพลาสติกให้พื้นดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ เพราะไม่ต้องใช้สารเคมีก็รักษาความชื้นในดินได้ แถมยังไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชด้วย
2020-03-09
1,341
วิธีต่อกรอง ใช้น้ำหมักชีวภาพ บำรุงพืชในระบบน้ำหยด
คุณกฤษณะ สิทธิหาญ เกษตรกรปลูกสับปะรดอินทรีย์ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้มาดูแลและบำรุงสับปะรดในสวนของตนอยู่เสมอ เพื่อให้สับปะรดมีรสหวาน กรอบ อร่อย หนึ่งในนั้นคือการใช้น้ำหมักชีวภาพรดสับปะรด ซึ่งหลังจากใช้น้ำหมักแล้วก็ปรากฎว่าได้รสชาติอย่างที่ต้องการ ผู้บริโภคติดใจ ทำให้สับปะรดขายได้ราคา จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณกฤษณะได้
2020-03-09
1,494
วิธีเลือกวัสดุปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี ให้ออกดอกสวย ลูกค้าต้องการ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ค้นพบเทคนิคการปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อส่งขายยังตลาดต่างประเทศทั้งโซนยุโรป , เอเชีย และ อเมริกา โดยมีทั้ง กล้วยไม้รองเท้านารี สายพันธุ์แท้มากกว่า 30 สายพันธุ์ และ พันธุ์ลูกผสม ที่ได้คิดค้นขึ้นเองโดยวิธีการผสมเกสรอีกหลายร้อยสายพันธุ์
2020-03-09
1,050
เทคนิคผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อขยายพันธุ์แบบทวีคูณ
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รองเท้านารี อาศัยอยู่ที่ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ปลูก กล้วยไม้รองเท้านารี หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์แท้ และลูกผสม และได้คิดค้นเทคนิคการผสมเกสรของ กล้วยไม้รองเท้านารี เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ และ ปรับปรุงสายพันธุ์ โดยพันธุ์ลูกผสมนี้ยังเป็นที่นิยมของตลาดเพราะมีความหลากหลาย มีหน้าตาแปลกใหม่ โดยเน้นการส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้ง ยุโรป เอเชีย และอเมริกา
2020-03-09
944
วิธีทำสบู่ชาร์โคลจากถ่านไผ่ ทำง่าย ทำเองได้ ใช้ดีด้วย
จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม เกษตรกรปลูกไผ่แปรรูป อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นเกษตรกรที่ไม่หยุดนิ่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าให้แก่สิ่งที่ตัวเองทำ และสบู่จากถ่านชาโคลก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่คุณสุทินคิดค้นขึ้น เพราะมีวัตถุดิบที่พร้อมอยู่แล้วอย่างไผ่ที่สามารถนำไปเผาเป็นถ่านและนำมาเป็นส่วนผสมในสบู่ได้ โดยคุณสุทินมีจุดประสงค์ว่าอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่คุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่าเสียด้วยซ้ำ
2020-03-06
1,648
สูตรทำปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ เร่งพืชผักเจริญเติบโต
ในบทบาทของการเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรของพื้นที่เกษตรของคุณอาคม ซึ่งเป็นบทบาทที่ทำให้คุณอาคมนั้นต้องมีการพัฒนาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพื่อความสำเร็จของเกษตรกรทุกคน คุณอาคมจึงต้องพัฒาทั้งในด้านของพันธุ์พืช ในด้านมาตรฐานของการเป็นสถานที่ให้ความรู้กับเกษตรกร พัฒนาการเป็นศูนย์กลางเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการเกษตรให้กับผู้ที่ต้องการสำเร็จในการทำการเกษตร ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ดีที่สุดต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคต่อไปอย่างแท้จริง
2020-03-06
1,356
ทำน้ำยาล้างจานจากโกโก้ สะอาด ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเกษตรมากมายของคุณอาคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร พื้นที่ของตนเองยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่การเกษตรตัวอย่าง ที่จะต้องคอยให้ความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรท่านอื่นได้นำไปเป็นตัวอย่างพัฒตาพื้นที่ของตนเองต่อไป ด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณอาคมต้องมีความใส่ใจในพื้นที่การเกษตรของตนเป็นอย่างมาก ทั้งภายในพื้นที่ บริเวณรอบๆ ที่สำคํญต้องคำนึงถึงสิ่งที่ทางพื้นที่เราเองนั้นทำ ต้องใส่ใจเสมอว่ามีอะไรที่เป็นผลกระทบเสียหายต่อชุมชนด้วยหรือไม่
2020-03-06
947
เทคนิคเจาะต้นไผ่ เจาะอย่างไรให้ได้น้ำไผ่คุณภาพ
สุทิน ทองเอ็ม เกษตรกร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย พบว่าการปลูกไผ่เพื่อขายหน่อเพียงอย่างเดียวเหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ ทำให้สินค้าล้นตลาด ขายยาก คุณสุทินจึงคิดว่าควรต้องทำอะไรที่แตกต่าง จึงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าไผ่สามารถทำอะไรหรือขายส่วนไหนได้บ้าง ก็พบว่ายอดไผ่สามารถเอาไปดองขายได้ ทำอาหารได้ แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือพบว่าน้ำไผ่สามารถดื่มได้ จึงตัดสินใจผลิตน้ำไผ่ออกจำหน่าย จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและกลายเป็นจุดเด่นของสวนได้ในที่สุด
2020-03-05
1,614
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ต.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
52.00
2.71
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
55.00
3.50
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
56.00
3.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
56.50
2.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×