ข้อมูลเกษตร
หนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder, LF)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cnaphalocrocis medinalis (Guenee) วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น : หนอนม้วนใบข้าว หนอนกินใบข้าว
2008-07-18
3,511
หนอนปลอกข้าว (rice caseworm)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphula depunctalis Guenee วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น :หนอนขยอก
2008-07-18
3,375
แมลงดำหนาม - เข้าทำลายระยะแตกกอ
พบระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ
2008-07-18
2,475
ด้วงดำ - เข้าทำลายระยะแตกกอ
ด้วงดำเมื่อเข้าทำลายข้าวจะทำให้ข้าวเหี่ยวแห้งตาย มีอาการคล้ายกับเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
2008-07-18
3,788
แมลงสิง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leptocorisa acuta (Thunberg) Leptocorisa oratorius (Fabricius) วงศ์ :Alydidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : แมลงฉง
2008-07-18
4,672
หนูท้องขาว
หนูท้องขาว (roof rat, ship rat) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus rattus (Lineaus) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูท้องขาวบ้าน, หนูหลังคา, หนูเรือ วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช - อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป
2008-07-18
4,544
หนูนาใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - ตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้นกว่าหรือเท่ากับความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ขนด้านท้องมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 6 คู่(3 คู่ที่ส่วนอก และ 3 คู่ที่ส่วนท้องด้านล่าง) ตาและใบหูเล็ก ขุดรูอาศัยตามคันนา หรือคันคูคลอง มีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
3,107
หนูพุกใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้นอย่างเห็นชัด เมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดินขนาดใหญ่ หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน
2008-07-18
5,855
หนูพุกเล็ก
ลักษณะสังเกตุ - ขนาดเล็กกว่าหนูพุกใหญ่ น้ำหนักตัว 190 – 250 กรัม หนูจากบางท้องที่ปลายหางมีสีขาว มีเสียงร้องขู่เบาๆ ขุดรูอาศัยในคันดินหรือตามคันคูคลอง และมีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
4,212
หญ้าข้าวนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa crus-galli (L.) T. Beauv. ชื่อสามัญ barnyard grass ชื่ออื่น หญ้าคอมมิวนิสต์, หญ้าพุ่มพวง ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
7,671
หญ้านกสีชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa colana (L.) Link ชื่อสามัญ jungle rice ชื่ออื่น - ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
5,678
หญ้าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ischaemum rugosum Salisb. ชื่อสามัญ wrinkle duck-beak ชื่ออื่น หญ้ากระดูกไก่, หญ้าดอกธูป, หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
4,091
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.70
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×