ข้อมูลเกษตร
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephotettix virescens (Distant) วงศ์ : Cicadellidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
2008-07-18
4,114
แมลงหล่า
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scotinophara coarctata (Fabricius) วงศ์ : Pentatomidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : เพลี้ยหล่า กือซืงฆูรอ กูฆอ อีบู
2008-07-18
2,044
หนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder, LF)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cnaphalocrocis medinalis (Guenee) วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น : หนอนม้วนใบข้าว หนอนกินใบข้าว
2008-07-18
3,278
หนอนปลอกข้าว (rice caseworm)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphula depunctalis Guenee วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น :หนอนขยอก
2008-07-18
3,268
แมลงดำหนาม - เข้าทำลายระยะแตกกอ
พบระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ
2008-07-18
2,351
ด้วงดำ - เข้าทำลายระยะแตกกอ
ด้วงดำเมื่อเข้าทำลายข้าวจะทำให้ข้าวเหี่ยวแห้งตาย มีอาการคล้ายกับเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
2008-07-18
3,680
แมลงสิง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leptocorisa acuta (Thunberg) Leptocorisa oratorius (Fabricius) วงศ์ :Alydidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : แมลงฉง
2008-07-18
4,490
หนูท้องขาว
หนูท้องขาว (roof rat, ship rat) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rattus rattus (Lineaus) วงศ์ : Muridae อันดับย่อย : Myomorpha อันดับ : Rodentia ชื่อสามัญอื่น : หนูท้องขาวบ้าน, หนูหลังคา, หนูเรือ วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช - อายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป
2008-07-18
4,361
หนูนาใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - ตัวเต็มวัยมีน้ำหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้นกว่าหรือเท่ากับความยาวหัวและลำตัวรวมกัน ขนด้านท้องมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 6 คู่(3 คู่ที่ส่วนอก และ 3 คู่ที่ส่วนท้องด้านล่าง) ตาและใบหูเล็ก ขุดรูอาศัยตามคันนา หรือคันคูคลอง มีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
2,974
หนูพุกใหญ่
ลักษณะสังเกตุ - เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด น้ำหนักตัว 400-700 กรัม มีเสียงร้องขู่ที่ดังมาก และแผงขนหลังยาวและตั้งขึ้นอย่างเห็นชัด เมื่อต่อสู้หรือตกใจ ขุดรูอาศัยในคันดินขนาดใหญ่ หรือตามคันคูคลอง ปากรูมีกองขุยดิน
2008-07-18
5,629
หนูพุกเล็ก
ลักษณะสังเกตุ - ขนาดเล็กกว่าหนูพุกใหญ่ น้ำหนักตัว 190 – 250 กรัม หนูจากบางท้องที่ปลายหางมีสีขาว มีเสียงร้องขู่เบาๆ ขุดรูอาศัยในคันดินหรือตามคันคูคลอง และมีกองขุยดินที่ปากรู
2008-07-18
4,044
หญ้าข้าวนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa crus-galli (L.) T. Beauv. ชื่อสามัญ barnyard grass ชื่ออื่น หญ้าคอมมิวนิสต์, หญ้าพุ่มพวง ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
2008-07-18
7,233
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.44 บาท
ดีเซล
27.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
13-28°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ม.ค. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×