ข้อมูลเกษตร
โรคแอนแทรคโนส (Antracnose)
แอนแทรกโนสถั่วที่ปรากฏบนใบถั่ว(ใบจะมีแผลสีน้ำตาล ฉ่ำน้ำบริเวณของใบหรือกลางใบมีขอบเขตไม่แน่นอน เนื้อใบบริเวณแผลจะแห้งเป็นสีน้ำตาล)
2008-09-16
5,702
ข้าวพันธุ์ หอมไชยา
สำเริง แซ่ตัน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “ ข้าวหอมมะลิ ” หรือ “ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ” ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วข้าวหอมในบ้านเรายังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกที่ปลูกอยู่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาได้ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาคใต้ แม้การทำนาจะมีพื้นที่ลดลงมาก แต่ก็เป็นแหล่งความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
2008-09-15
6,860
โรคยอดไหม้ (Bud necrosis)
ถั่วลิสงจะมีอาการ ใบลาย (mosaic) ใบด่างวงแหวน (ringspot) ใบซีด (chlorosis) ทั้ง 3 อาการเกิดบริเวณใบส่วนยอด ใบโค้งงอ บิดเบี้ยว ขนาดเล็กกว่าปกติและมีลักษณะเป็นกระจุก เนื่องจากเชื้อ GBNV สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับถั่วลิสงได้หลายลักษณะ นับตั้งแต่อาการ ใบลาย (mosaic) ใบด่างวงแหวน (ringspot) ใบซีด (chlorosis) แตกช่อมากกว่าปกติ (rosette) ยอดกุด (bunchy top) ไปจนถึงตาไหม้หรือยอดไหม้ (bud blight) การวินิจฉัยไม่ควรใช้อาการแต่เพียงอย่างเดียวในการวินิจฉัยสาเหตุโรค
2008-09-15
3,747
โรคใบด่างขีด (Stripe or Blotch)
อาการของโรคที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อ PStV มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างกันของสายพันธุ์เชื้อที่เข้าทำลายซี่งปัจจุบันพบถึง 7 สายพันธุ์ในประเทศไทย แม้ว่าเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะทำให้เกิดอาการที่มีลัษณะค่อนข้างต่างกัน แต่ในระยะเริ่มแรกนั้นอาการที่แสดงออกจะคล้ายกันเกือบทั้งหมด คือเกิดอาการด่างวงแหวนขึ้นบนใบยอดที่เริ่มคลี่ตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดในใบที่คลี่ตัวเต็มที่แล้ว อาการด่างนี้จะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อ GBNV แต่ต่างกันที่ใบจะยังคงรูป ไม่บิดเบี้ยว ไม่ลดขนาดและข้อปล้องยังมีขนาดเป็นปกติ
2008-09-15
5,432
โรคเน่าคออ้อย (Bacteriosis)
ลำอ้อยที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะมีใบเหลือง ยอดแห้งภายในลำเน่าฉ่ำน้ำ จากยอดลงมาด้านล่างของลำ มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เนื้ออ้อยบริเวณยอดเน่าเละ เห็นท่อน้ำท่ออาหารเป็นเส้น ๆ ยอดหักพับ ลำอ้อยเปราะ ปล้องอ้อยหลุดจากกันได้ง่าย อ้อยอาจเน่าแห้งตายทั้งกอ
2008-09-12
3,678
โรคใบจุดสีดำ (Leaf spot)
โรคใบจุดที่สำคัญจัดเป็นโรคที่สำคัญชนิดหนึ่งของถั่วลิสง สามารถทำความเสียหายโดยทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 20 - 80 %
2008-09-12
6,315
โรคราสนิม (Rust)
โรคราสนิมจัดเป็นโรคที่มีความสำคัญโรคหนึ่งของถั่วลิสง พบระบาดในทุกแหล่งที่มีการเพาะปลูกถั่วลิสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน มักพบเกิดร่วมกับโรคใบจุด
2008-09-12
7,118
ควบคุม โรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ด้วยไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าจะเข้าทำลาย เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด
2008-09-11
13,240
โรคพกกระบอง (Pokkah Boeng)
โรคพกกระบองอ้อย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ต้นที่เป็นโรคโคนของใบอ่อนจะคอดกว่าปกติมีสีขาวซีดหรือเหลืองซีดหดย่น ใบอ่อนทีแตกใหม่จะมีลักษณะหดย่น บิดม้วน
2008-09-09
2,878
ปลวกอ้อย
ปลวกตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินใบอ้อย โดยเริ่มกัดกินจากใบแก่จนเหลือแต่ก้านกลางใบ
2008-09-09
4,735
โรคเน่ากลิ่นสับปะรด (Pineapple disease)
เชื้อสาเหตุจะเข้าทำลายท่อนพันธุ์ ตั้งแต่แรกปลูกโดยเข้าทางบริเวณรอยตัดของท่อนพันธุ์ แล้วลุกลามไปยังเนื้อภายใน เนื้ออ้อยที่ถูกทำลายเกิดอาการเน่าและเปลี่ยนเป็นสีแดง มีกลิ่นเหมือนสับปะรดบูดเน่า จากนั้นอ้อยจะเน่ากลวงเป็นโพรงสีดำ ท่อนพันธุ์เน่าตายก่อนงอก หรือหน่อใหม่ที่แตกขึ้นมาแห้งตายจากปลายยอด เมื่อขุดดูรากจะพบว่า ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคนี้มีรากน้อย
2008-09-09
2,840
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด(Corn Stemborer)
ปกติหนอนชนิดนี้จะเจาะเข้าทำลายภายในลำต้น ในแหล่งที่ระบาดมาก ๆ หนอนชนิดนี้จะกัดกินฝักด้วยโดยจะเจาะกินที่ ก้านโคนและเจาะฝักเข้าไปกินในเมล็ดภายในด้วย ถ้าหนอนเกิดการระบาด ในระยะที่ข้าวโพดกำลังออกดอกให้เกสรตัวผู้มันจะ กินส่วนยอดที่ม้วนแล้วเลยเข้าไปกินภายในทำให้ช่อดอกไม่สามารถคลี่บานเป็นปกติทำให้ไม่มีเกสรตัวผู้ผสมพันธุ์ ฝักที่ได้จะมีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ดเต็มฝัก ผลผลิตจะลดลงตามไปด้วย
2008-09-08
6,071
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×