ข้อมูลเกษตร
การใช้ขี้หมูเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
นายภานุพงศ์ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้คิดค้นวิธีการใช้มูลสัตว์กับต้นมันสำปะหลัง ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยทางดิน และใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2009-02-16
27,280
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองซิวแม่จัน
ส่วนในภาคเหนือก็จะมีข้าวพื้นเมืองเยอะ เพราะกลุ่มชาวเขา ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาเผ่าม้ง หรือกะเหรี่ยง ก็จะมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของตัวเอง บางพันธุ์ก็ใช้หมักเหล้า บางพันธุ์ก็ใช้ทำพิธีบวงสรวง บางพันธุ์ไว้ใช้ทำขนม อย่างเช่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันนี้ชาวบ้านยังปลูกข้าวพื้นเมืองไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเยอะมาก เขายังเห็นความสำคัญของข้าวพื้นเมืองอยู่
2009-02-13
3,070
สูตรป้องกันหนอนห่อใบข้าวด้วยพริกแกง
ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนา ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อนโดยเฉพาะใบที่ 1-2 จากยอด เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาว มีผลให้สังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้ หนอนจะทำลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวถ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช้ใบข้าวหลายๆใบมาห่อหุ้มและกัดกินอยู่ภายใน ซึ่งปกติจะพบตัวหนอนเพียงตัวเดียวในใบห่อนั้น ในระยะข้าวออกรวงหนอนจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตเพราะทำให้ข้าวมีเมล็ดลีบ น้ำหนักลดลง หนอนห่อใบสามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัย ต่อฤดูการปลูกข้าว
2009-02-13
4,337
ฟ้าทะลายโจร สุดยอดสมุนไพรในนาข้าว
สมุนไพรมากมายที่นำมาใช้ในการทำการเกษตรไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นสารขับไล่แมลง เป็นการกำจัดเชื้อรา โดยมากนั้นเรามักจะคุ้นชินกับสูตรการหมักต่างๆ ก่อนการนำไปใช้ วันนี้มีอีก 1 วิธีการใช้สมุนไพรในนาข้าวที่รับรองว่าง่าย อย่างคาดไม่ถึงที่สำคัญ หนอนและแมลงร้ายในนาข้าวรับรองหายเกลี้ยงด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่พี่จ่าเฉลียวการันตรีว่า เทคนิคนี้แมลงร้ายๆที่เคยมาทำลายต้นข้าวจะหายไป แม้แต่หนอนกอและหนอนชนิดต่างๆก็จะไม่มากัดกิน เพราะฟ้าทะลายโจรนั้น เป็นสมุนไพรที่มีรสขม หาง่ายมีมาก ราคาถูก
2009-02-13
6,669
แหล่งผลิตสับปะรดภูแล-นางแลคุณภาพดี
คุณสุจินต์ เขื่อนวงค์วิน ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล-นางแล ฝากข่าวผ่าน บริการ Farmer Info ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางบริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ว่า ทางชุมชนโป่งพระบาทมีผลผลิตสับปะรดภูแล-นางแล จำนวนมากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ตัน จึงอยากประกาศให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปได้รู้จักชื่อเสียงของสับปะรดภูแล และเพื่อเป็นการเปิดตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองด้วย
2009-02-12
10,711
การปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยง
เป็นกล้วยที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากผลสุกเป็นสีเหลือง เนื้อในสุกเหนียวหนึบ มีกลิ่นหอม รสหวานปนเปรี้ยวนิด ๆ รับประทานอร่อยมาก โดยนิยมปลูกกันมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการขยายพันธุ์ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอดีตกล้วยหอมกะเหรี่ยงนิยมปลูกเฉพาะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงตามตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ในแถบ จ.กาญจนบุรี แต่ปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้นเช่นเดียวกับคุณอนงค์ แสงงาม เกษตรกรวัย 47 ปี ชาว ต.หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชมาหลากหลายชนิด จึงได้หันมาปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยงจนประสบความสำเร็จ โดยจะปลูกที่ละแปลงแปลงละ 2 ไร่ ให้กล้วยออกเครือไล่กัน เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง กล้วย 1 ต้น จะให้ผลผลิต 1 เครือ เครือละ 6 หวี ปัจจุบันคุณอนงค์ได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปกล้วยหอมกระเหรี่ยงให้เป็นกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ และกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ สำหรับตลาดก็คือ ร้านศูนย์ของดีประจวบคีรีขันธ์ ( ติดกับโกลด์เด้นเพลส)
2009-02-12
12,597
แนวทางแก้ปัญหาข้าววัชพืช
ข้าววัชพืช ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ชาวนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างประสบปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้าววัชพืชมี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหาง(หรือข้าวนก) ข้าวดีด(หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง(หรือข้าวลาย) ข้าวหางและข้าวดีด จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูกในระยะแตกกอและจะออกดอกและเมล็ดแก่ก่อนข้าวปลูก 2 สัปดาห์ แต่เมล็ดจะร่วงเกือบหมด ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ปริมาณเมล็ดข้าวฝั่งอยู่ในดิน จะงอกปนกับข้าวปลูก ซึ่งวงจรข้าววัชพืช ที่ร่วงเมล็ดฝั่งดิน ทำให้เกิดการระบาดแพร่กระจายในวงกว้าง ชาวนาไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในส่วนข้าวแดงหรือข้าวลาย นั้นเป็นข้าววัชพืชที่ไม่ร่วง ผลผลิตไม่เสียหาย แต่คุณภาพข้าวลดลง เพราะเมล็ดข้าวสารสีแดงปนอยู่ ทำให้ถูกตัดราคา เกวียนละ 200 – 800 บาท ตามเปอร์เซ็นของเมล็ดข้าวสารสีแดงที่อยู่ เดิมข้าววัชพืชโดยลำต้นมีสีแดง ปัจจุบันกลายพันธุ์เป็นสีเขียว และลำต้นสูงเท่าเทียมกับ ข้าวปลูก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อชาวนา ในการกำจัดในระยะเริ่มแรก
2009-02-10
5,333
สมุนไพรแก้ปัญหาเพลี้ยไฟและหอยเชอรี่
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่า จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่ ได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาล เนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข็มปนดำและมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อน หอยเชอรี่ เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา หลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำ เช่นตามกิ่งไม้ ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้ริมน้ำข้าง ๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้ว แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไข่เป็นฟองเล็ก ๆ เรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามประมาณ 388-3,000 ฟอง ไข่จะผักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน หลังวางไข่
2009-02-05
3,909
ข้าวเล้าแตก
*ข้าวพื้นเมือง อีสาน-เหนือ ข้อดีของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไม่ว่าภาคไหนก็ตามจะมีลักษณะคล้ายกันคือ แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ไม่กลายพันธุ์ สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีต่อๆ ไปได้ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงหรือสารเคมีต่างๆ มากมายก็สามารถเจริญเติบโตดี จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะหรือปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีของผู้ปลูก
2009-02-05
7,194
การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มน้ำมัน
นางบุญน้อย อินทร์นิมิตร แกนนำเกษตรกรในพื้นที่ ม.4 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดทำโครงการ \"เพาะเห็ดทะลายปาล์ม\" ขึ้นมา เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน และได้ให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมว่า
2009-02-05
35,069
การปลูกมันคอนโด
การปลูกมันคอนโด เป็นวิการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร วิธีการใหม่ที่นำมาปลูกก็ยังมีข้อเสียคือ เพราะต้องปลูกทิ้งไว้นาน 3 เดือน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันนั่นเอง เพราะถ้าต้องปลูกทิ้งไว้ แล้วช่วง 3 เดือนที่ต้องทิ้งไปก็จะไม่มีรายได้ แต่คุณลุงท่านนี้ คือ ลุงอ่อนสี ไทยธานี เกษตรกร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ท่านยึดตามหลักทฤษฎีพอเพียงของในหลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจนัก หากเราอยู่อย่างพอเพียง ยึดทางสายกลาง ไม่มากไปและก็ไม่น้อยไป เราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนใคร ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา หรือใครก็ตาม
2009-02-05
10,410
ต้นรางจืดแก้พิษจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี
รางจืด เป็นพืชสมุนไพรไทยที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่า มีสรรพคุณแก้ท้องร่วง อาการแพ้ ผื่นคัน แก้พิษยาฆ่าแมลงในสัตว์ แก้พิษจากสารในยากำจัดศัตรูพืช แก้พิษเคมี พิษเบื่อเมา พิษแอลกอฮอลล์ พิษสุราเรื้อรัง พิษสะสมในร่างกาย ไข้ร้อนใน ฯลฯ ปัจจุบันมีผู้นำรางจืดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใบชา หรือถุงชาในแพ็กเกจสวยหรูดูดี และยังทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป ซึ่งเป็นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ราคาย่อมเยา สามารถชงดื่มได้ทันที ใบรางจืดอบแห้งมีกลิ่นใบไม้แห้งหอมอ่อนๆ เป็นธรรมชาติ ให้น้ำชาสีน้ำตาลออกเขียว มีสรรพคุณกำจัดพิษ แก้เมาค้าง บรรเทาอาการผื่นแพ้ และลดความร้อนในร่างกาย เหมาะกับเมืองไทยในขณะนี้ที่มีความร้อนขึ้นเรื่อยๆ
2009-02-03
49,112
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×