ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยหมักบำรุงดินเร่งข้าวโตเร็ว
คุณวินัย สมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น แนะนำเกษตรกรผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงปัญหาของเกษตรกรที่มีสภาพดินเสื่อมโทรม ทำการเกษตรได้ผลิตผลไม่ดีเท่าที่ควร จึงแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักบำรุงนาข้าว ด้วยวิธีง่ายๆๆ คือ
2009-10-26
2,547
น้ำหมักน้ำปัสสาวะบำรุงข้าวเร่งโต
ลุงจุ๊ หรือ ลุงจุรีรัตน์ หวลถนอม ชาวนา ที่ ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ทำนามาหลายสิบปีและขยันหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำนาให้ได้ผลดีวันนี้ลุงจุ๊มีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆ มาฝากนั่นคือ นำน้ำปัสสาวะมาทำปุ๋ยใช้ในนาข้าว ซึ่งได้ผลดี
2009-10-26
3,871
การทำน้ำหมักบำรุงต้นข้าวช่วงข้าวตั้งท้อง
-
2009-10-26
3,901
วิธีเพิ่มธาตุอาหารให้แก่นาข้าว
การใช้แหนแดงในนาข้าวเป็นเทคนิคที่ นางประภาศรี ค้นพบได้โดยบังเอิญ เนื่องจากในพื้นที่บ้านหน้าเขาพางมีแหนแดงมากและมักจะมีอยู่ในแปลงนาข้าวจากการสังเกตว่าในแปลงนาที่มีแหนแดงอยู่จะทำให้ข้าวงอกงามดีมาก จึงไปหาความรู้เพิ่มเติมจึงพบว่าแหนแดงสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนในนาข้าวได้คล้ายๆกับพืชตระกูลถั่วจึงลองทำอย่างจริงจังก็พบว่าข้าวมีการเจริญเติบโตขึ้นจริงๆ โดยวิธีการเพิ่มธาตุไนโตรเจนในนาข้าวด้วยแหนแดงสามารถทำได้ดังนี้
2009-10-26
7,692
วิธีเพิ่มความแข็งแรงต้นข้าวด้วยซิลิกอน
ซิลิกอนเป็นธาตุที่ช่วยให้พืชมีผนังเซลล์มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ดีขึ้น สำหรับต้นข้าวที่ขาดซิลิกอนจะมีใบไม่กระด้างและโน้มลง ทำให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง การขาดซิลิกอนมักจะพบได้ในดินที่มีความเสื่อมโทรม ถ้าไม่แก้ไขอาการขาดซิลิกอนจะรุนแรงจะเกิดจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ทำให้ต้นข้าวอ่อนแอต่อการทำลายของโรคและแมลง ส่งผลทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มที่
2009-10-26
3,213
วิธีการทำปุ๋ยหมักใส่ในนาข้าว
นายจันทร์ที ประทุมภา ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำศูนย์ถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเกษตรกร มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหลายด้วยถือว่าครบวงจร และได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ชนิดผง ให้กับเกษตรกร ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ
2009-10-26
15,547
สูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดเชื้อราในนาข้าว
น้ำสกัดสมุนไพรป้องกันและกำจัดเชื้อรา ของคุณลุงสละ นิภากรณ์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำน้ำหนักและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ประสบกับปัญหา เกี่ยวกับเชื้อราในนาข้าวและในพืช ทำให้ได้คิดค้นสูตรน้ำสกัดสมุนไพร เพื่อป้องกัน และกำจัดเชื้อรา จนประสบความสำเร็จ และได้นำมาเผยแพร่ ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกันนี้ นำไปใช้ประโยชน์ได้
2009-10-26
6,233
การใช้ปูนแดงป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้
โรคเชื้อราในกล้วยไม้เป็นโรคที่คนรักกล้วยไม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับกล้วยเพราะว่าทำให้กล้วยไม้หมดความสวยงามและอาจจะทำให้กล้วยไม้ที่ปลูกไว้ตายได้ นายสมศักดิ์มีวิธีการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้ได้ดังนี้
2009-10-24
13,032
การตอนกิ่งไผ่
ไผ่ที่นิยมขยายด้วยการตอนนั้นส่วนมากจะเป็นไผ่ใหญ่ ถ้าใช้วิธีขุดเหง้าจะไม่ค่อยได้ผล เช่น ไผ่ตง ไผ่จีน ไผ่หม่าจู เป็นต้น
2009-10-24
31,134
การทำน้ำพริกปลาร้าบอง สูตรหอมหวล
คุณกฤติยา กริดเชิด ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกปลอดสาร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 64 คน สมาชิกในกลุ่มจะปลูกพริกปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพผู้ปลูกและผู้บริโภค ในพื้นที่ปลูกพริก 1 ไร่ จะให้ผลผลิตถึง 1,800 กิโลกรัม นอกจากขายพริกสด พริกแห้งแล้ว ทางสมาชิกได้รวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกขาย อาทิ น้ำพริกปลาช่อน น้ำพริกนรก น้ำพริกปลาร้าบองสุก ซึ่งได้รับรางวัลการันตีผลิตภัณฑ์โอท็อประดับห้าดาว และได้แนะนำเคล็ดลับการนำพริกแห้งมาตำน้ำพริกให้กับเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งพริกแห้งที่จะนำมาตำน้ำพริกต้องนำมาบ่มก่อน
2009-10-24
9,339
การผลิตเชื้อเห็ดนางรมบริสุทธิ์และการทำหัวเชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่าง
ในการผลิตหัวเชื้อเห็ดนางรมให้ได้หัวเชื้อคุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการเกิดดอกสูง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
2009-10-20
5,815
การทำเครื่องดูดแมลงศัตรูไม้ผล
ด้วยปัญหาแมลงในสวนผลไม้ที่เกษตรกรพบเจอ ซึ่งเกษตรกรหลายท่านก็มีวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป อย่างลุงเอี่ยมสูน โชติศรีลือชา เกษตรกรจังหวัดตราด ผู้ที่เคยได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2551 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องทำสวนผลไม้ ได้คิดประดิษฐ์เครื่องดูดแมลงขึ้นเพื่อนำมาใช้ในสวนผลไม้ ซึ่งลงทุนไม่สูงแต่ก็สามารถใช้ได้ผลดีและยังสามารถเก็บแมลงที่เครื่องดูดนั้นไปให้ปลาในบ่อได้อีกด้วย
2009-10-20
5,560
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.81
0.08
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
42.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
43.00
0.30
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×