ข้อมูลเกษตร
น้ำหมักสมุนไพรรสเบื่อเมา
น้ำหมักสมุนไพรรสเบื่อเมากำจัดเพลี้ย หนอน และ แมลง ในนาข้าว - วัตถุดิบ ได้แก่ หัวกลอย ใบเมล็ดสบู่ดำ ใบน้อยหน่า และพืชสมุนไพรที่มีรสเบื่อเมาทุกชนิด - สรรพคุณ ฆ่าเพลี้ย หนอน และ แมลง ในนาข้าว และ พืชผักทุกชนิด
2010-01-12
4,050
น้ำส้มสายชูควบคุมเพลี้ยกระโดด
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบปัญหาเพลี้ยกระโดดระบาดในนาข้าว ต้องการทราบวิธีการกำจัดควบคุมโดยเน้นอินทรีย์ชีวภาพ จึงขอคำแนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา โดยมี นางบุญรัตน์ รัตนเศียร เกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดตราด ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวอินทรีย์ แนะนำ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า สำหรับนาข้าวที่ไม่มีน้ำ นาแห้ง สามารถกำจัด ควบคุมเพลี้ยกระโดดได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยด้วยวิธี ดังนี้
2010-01-12
4,027
การป้องกันกำจัดเพลี้ยในนาข้าว
ปัญหาในนาข้าว เกษตรกรหลายท่านประสบปัญหา เช่นเดียวกับ คุณนที ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเพลี้ยในนาข้าว จึงอยากได้วิธีการป้องกันและกำจัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ Farmer Info ได้สอบถามข้อมูลไปยังคุณสว่างรัตน์ ประสารวุฒิ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำนา มาให้คำแนะนำและวิธีการ ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ โดยการใช้น้ำมันเครื่องเก่า ดังนี้
2010-01-12
3,844
ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเห็ดให้อยู่หมัด ด้วยสูตร EM และ น้ำส้มสายชู 5%
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหลายคนที่ได้ทำการเพาะเห็ดก็มักจะประสบปัญหาเรื่องของแมลงและศัตรูที่เข้ามาทำลายผลผลิตทำให้คุณภาพเห็ด และผลผลิตได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นคุณ เจนจิรา ถิ่นทุมทอง จึงได้เผยเทคนิคและวิธีการป้องกัน และจำกัด ศัตรูของเห็ดที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี และไม่มีผลต่อการออกดอกของเห็ด
2010-01-11
7,245
ประโยชน์ของฟักทอง
ฟักทองเป็นพืชผักที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และแถบแคริบเบียน ฟักทองมีสารอาหารบำรุงร่างกายมากมายที่สำคัญได้แก่ วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินซี และธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งปัจจุบันวงการแพทย์ได้ให้ความสนใจสารเบต้าแคโรทีน ที่มีอยู่ในเนื้อสีเหลืองของฟักทองซึ่งร่างกายเปลี่ยนให้เป็นวิตามินเอได้ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้
2010-01-11
7,586
การทำน้ำนมข้าวโพด
อาจารย์สุรพล เช้าฉ้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการระดับ 8 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวโพดหวาน ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้แนะนำให้ความรู้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหวาน ปัจจุบันมีสมาชิกว่า 60 คน .. ในวันนี้ อ.สุรพล ได้แนะนำกระบวนการขั้นตอนการทำน้ำนมข้าวโพด ด้วยวิธีดังนี้ คือ
2010-01-08
57,227
วิธีการทำข้าวเกรียบเห็ดหอมเพิ่มมูลค่า
เห็ดหอมเป็นเห็ดที่นิยมนำมาปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากในเห็ดหอมจะอุดมไปด้วย วิตามินเอ วิตามินบี โปรตีน และแร่ธาตุอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรง ลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดคลอเรสเตอร์อลได้ด้วย ….ตามปกติ เห็ดหอมที่จำหน่ายกันตามท้องตลาดก็ราคาแพงอยู่แล้วกิโลกรัมละ 150 บาท ทาง “สวนเห็ดดอกลำดวน” บ้านห้วยฆ้อง หมู่9 ต.พิมาย อ.ปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกรรมวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดหอมขึ้นอีก โดยนำไปแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมเพิ่มมูลค่า ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้:
2010-01-06
8,099
น้ำหมักสูตรน๊อคเพลี้ยกระโดด
สูตรน้ำหมักกำจัดเพลี้ยกระโดดของคุณบุญตา ดอนทิพย์ไพร เกษตรกรบ้านเลขที่ 358 บ้านวังทอง หมู่10 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2010-01-04
4,706
การบำรุงพื้นที่ดินเค็ม
นายมานะ เซียงสันเทียะ เกษตรกรบ้านโคกพรม ม.5 ต.โนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา มีพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว 24 ไร่ ได้ทำการขุดคลองล้อมที่นาซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูปฐพีไทย และยังได้รับรางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาดีเด่น ประจำปี 2552 พื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์มะลิ 105 เริ่มต้นในการทำนาข้าวแบบอินทรีย์มา 9 ปี โดยการทำปุ๋ย-น้ำหมักใช้เอง ในการเริ่มต้นทำนาข้าวจะมีปัญหามาก เนื่องจากในพื้นที่มีสภาพดินเค็ม และยังเป็นนาที่อาศัยน้ำธรรมชาติอย่างเดียว แต่ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 600 กิโลกรัม .. คุณมานะ ได้แนะนำเกษตรกรถึงการบำรุงนาข้าวอินทรีย์ในดินเค็ม
2010-01-04
4,076
เทคนิคการกำจัดเพลี้ยและโรคใบขาวในข้าว
ในส่วนของคุณมาลี แสงภักดี นั้น จะทำนาโดยที่ไม่ได้พึ่งพาสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงและศัตรูข้าวต่างๆ ทางคุณมาลี ได้มีการคิดค้นวิธีการป้องกันและกำจัดโรคต่างๆ ที่เกิดในนาข้าว โดยจะมีการสังเกตอาการของโรคที่เกิดขึ้น จากนั้นก็นำมาวิเคราะห์ว่าจะมีวิธีการกำจัดอย่างไร จึงได้ทำการทดลองหลากหลายสูตร ลองผิดลองถูก จนประสบความสำเร็จ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในครัวเรือนมาใช้ เพื่อจะได้ลดต้นทุน กำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวต่างๆ และได้ฝากให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ทดลองนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2010-01-04
5,232
การทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ 2 หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน ได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่น โรค เชื้อราและแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายในโรงเรือนเพาะเห็ด จากปัญหาดังกล่าวทำให้คุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกระบวนการเพาะเห็ด แต่ปัญหาที่พบจากการเพาะเห็ดในโรงเรือน เกิดจากโรค ราต่างๆ เพราะการวางก้อนเชื้อเห็ดบนพื้นราบจะเกิดปัญหาดังกล่าวได้ง่าย คุณอุทัย จึงหาวิธีแก้ ซึ่งใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน มาเป็นการทำชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดแบบแขวนลอย โดยมีรายละเอียดการแก้ปัญหาที่สำคัญดังนี้
2010-01-04
21,569
การทำสาวมะละกอพันธุ์ครั่ง เทคนิคกระตุ้นให้ได้ลูกดกอีกครั้ง
ต้นไม้ที่ให้ผลผลิตมาเป็นเวลานานก็เหมือนกับคนที่ต้องมีการบำรุงร่างกาย เพื่อชะลอการร่วงโรยของสังขาร ยิ่งเป็นการปลูกมะละกอที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เกิน 2 ปี ยิ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาให้มะละกอรู้สึกว่ามันยังสามารถให้ผลผลิตได้ดีอยู่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ต่ฃ้องการผลิตเพื่อจำหน่ายผลสด อย่างมะละกอพันธุ์ครั่ง การทำสาวจะเป็นหารช่วยกระตุ้นให้มะละกอออกดอกผล เพิ่มพูนผลผลิตได้เป็นอย่างดี
2010-01-04
5,468
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ส.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×