ข้อมูลเกษตร
เทคนิคการหุงข้าวหอมนิลให้นุ่ม-อร่อย
ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกจะนุ่ม เหนียว หอม ข้าวสารหุงสุกมีสีม่วงอ่อน นุ่ม และมีกลิ่นหอมเช่นกัน คุณสมบัติที่สำคัญของข้าวเจ้าหอมนิลคือ ข้าวกล้องมีโปรตีนสูงถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 70 เปอร์เซ็นต์ และยังประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ นอกจากนี้ลักษณะดีเด่นของข้าวเจ้าหอมมะลิที่พบนอกจากคุณค่าทางโภชนาการได้แก่ ทรงต้นเตี้ย แตกกอดี เมล็ดมีน้ำหนักดี อายุสั้นเพียง 90 วัน ทำให้สามารถปลูกได้ถึง 3 ครั้งต่อปี ดังนั้นหากได้รับการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตต่อปีสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ ข้าวหอมนิลนั้นหลายๆ คนคงจะนิยมชมชอบในรสชาติ แต่เวลาหุงข้าวหอมนิลรับประทานทีไรมักจะไม่นุ่ม วันนี้ คุณประไพ ชิดไพโรจน์ ได้นำเกร็ดความรู้มีวิธีการหุงข้าวหอมนิลมาฝากผู้ที่สนใจ
2010-02-06
7,466
น้ำหมักเปลือกผลไม้บำรุงต้นข้าว
เกษตรกรหลายท่านคงที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพใช้เอง คงอยากจะได้สูตรน้ำหมักที่ทำง่าย ๆ ประหยัดต้นทุน มาใช้ในการบำรุงข้าวและบำรุงพืชของตนเองภายในสวน จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมร่วมพูดคุยกับคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้ที่พยายามคิดค้นสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในนาข้าว และในสวนผสมผสานของตนเอง ได้เผยเคล็ดลับการทำน้ำหมักชีวภาพ หรือ ฮอร์โมนที่ใช้ในการบำรุงข้าวและพืชแบบง่าย ๆ ที่ได้ทำการพัฒนามาจากสูตรเดิมที่เรียกว่าโบกาฉิเศษอาหารบำรุงข้าวและพืช มาเป็น โบกาฉิฮอร์โมนบำรุงข้าวและพืชสูตร เปลือกผลไม้ มาแนะนำให้กับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการทำเกษตร ด้วยวิธีการง่าย ๆ ขอบอกนะค่ะว่าสูตรนี้คุณลุงบุญส่งชอบใช้สุด ๆ เพราะทำง่ายและประหยัดที่สุด ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2010-02-06
3,986
สูตรกำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าว
เพลี้ยปากดูดอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้ทำนา เพราะถ้าเกิดโรคนี้ก็จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางคุณป้ามาลี จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ มาทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วประสบความสำเร็จก็จะมีการต่อยอดสูตรต่อไปอีก โดยการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นั่นเอง ในส่วนของสูตรกำจัดเพลี้ย ตนบอกว่าตนได้นำความรู้ที่ได้จากอาจารย์สุวัตร ทรัพญะประภา มาปรับใช้กับวัตถุดิบที่มี ซึ่งใช้แล้วได้ผลดี จึงต้องการแนะนำให้เกษตรกรท่านอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้กันต่อไป โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2010-02-06
3,779
อาการใบหงิกพริก ที่เกิดจากเพลี้ยไฟและไรขาว
อาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟเข้าทำลาย : ยอด ตาดอกและใบหงิก ก้านใบหรือเนื้อใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบนอาการรุนแรงปลายใบแห้งใบม้วนขึ้น พริกกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วง กำลังติดผลจะทำให้ฝักบิดงอ อาการที่เกิดจากไรขาวเข้าทำลาย : เนื้อใบบริเวณโคนใบรีดเรียวยาว ใบโค้ง ขอบใบม้วนลงด้านล่าง บริเวณยอดหงิกเป็นฝอยและสีน้ำตาลแดง ทำให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตชะงักการออกดอก
2010-02-06
66,748
การปลูกขิงเพื่อการค้า
ขิงเป็นพืชที่ชอบอากาศชื้น มีอุณหภูมิสูงพอสมควร พื้นที่ในการปลูกควรมีร่มเงากำบังบ้าง แหล่งปลูกขิงที่ดีควรมีระดับฝนตกเฉลี่ย 80-100 นิ้วต่อปี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000-5,000 ฟุต ดินที่เหมาะสมในการปลูก ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูงพอสมควร การระบายน้ำดี มีความเป็นกรด - ด่าง ประมาณ 6-6.5 หากพบว่าดินเป็นกรดมากก็ให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่
2010-02-06
71,898
หลักการปลูกผักอินทรีย์
ปัจจุบันกระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ กำลังมีความต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เกษตรกรเองก็อยากปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทั้งตนเองและผู้บริโภค แต่ถ้าไม่ใช้แล้วจะใช้อะไรทดแทน ปัญหาในการเพราะปลูกที่เกษตรกรพบมี 2 ประการใหญ่คือ เรื่อง ดินตาย หรือความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทน และปัญหาของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ถ้าไม่ใช้สารเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทน
2010-02-06
17,440
โรคใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl,PeYLCV)
ใบยอดหงิกเหลือง ม้วนงอ ใบมีขนาดเล็กลง ยอดเป็นพุ่มและต้นแคระแกรน โรคนี้สามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีทาบกิ่ง และมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ วิธีทาบกิ่งสามารถถ่ายทอดโรคได้ 22% แมลงหวี่ขาวสามารถถ่ายทอดโรคได้ 88% จะต้องป้องกันพริกไม่ให้เป็นโรคก่อนอายุ 60 วัน เพราะการเป็นโรคนี้ในระยะต้นโตและเริ่มติดผลแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อผลผลิตมากนัก
2010-02-04
34,696
การใช้เชือกกล้วยขึ้นค้างถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะพยุงลำต้นให้เจริญเติบโต โดยทั่วไปเกษตรกรจะต้องมีการทำค้างเพื่อให้ถั่วมีหลักยึดในการพันเถาขึ้นไป ส่วนไม้ที่ใช้สำหรับทำไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยความยาวของไม้มีความยาวประมาณ 2.5-3 เมตร หรืออาจจะสร้างโครงเสาแล้วใช้ลวดขึงด้านบน และใช้เชือกห้อยลงมายังลำต้นให้ถั่วฝักยาวเลื้อยขึ้นนั่นเอง ซึ่งการใช้วัสดุดังกล่าวทั้งไม้หรือเชือกเป็นค้างทำให้ต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวสูงขึ้นแต่สำหรับคุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว เกษตรกรท่านนี้มีแนวความคิดที่แปลก และไม่เหมือนใคร นั้นก็คือการนำเอา “ก้านใบตองแห้ง” มาทำเป็นเถาเพื่อให้ถั่วฝักยาวพันธุ์ยอดขึ้นไปเพื่อเป็นที่ยึดโดยวิธีการดังนี้
2010-01-29
21,210
ทำปุ๋ยใส่นาข้าวจากขี้หมูหลุม
นายบรรดิษฏ์ วันสูงเนิน เกษตรกรบ้านหนองไม้ตาย ม.4 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ทำการเกษตร 40 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าว ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยจากมูลหมูหลุมใช้บำรุงนาข้าว
2010-01-28
5,403
ปุ๋ยบำรุงข้าวสูตร 2 พลัง
จากประสบการณ์การทำนามากว่าค่อนชีวิตของคุณพ่อถิน สีท้าว เกษตรกรบ้านนาทอง ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้นำประสบการณ์มาปรับใช้ในการทำนาเพื่อที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ในพื้นที่โดยการทำปุ๋ยสูตร์ 2 ผลังที่สามารถเพิ่มปริมาณจุรินทรีย์ในดินเพื่อที่จะย่อยสลายธาตุอาหารให้พืชได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้นำพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงในนาข้าวมาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักสูตร 2 ผลัง ชึ่งมีส่วนผสมดังนี้
2010-01-28
5,719
การทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินเร่งการเจริญเติบโต
การทำเกษตรในปัจจุบันมักมีการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดศัตรูพืช การบำรุงพืช แต่ที่จังหวัดตราด เกษตรกรผู้ทำการเกษตรได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาลองทำฮอร์โมนจากข้าว เนื่องจากข้าวมีออกซิน ในกลุ่มของจิบเบอเรลลินมีผลทำให้เซลล์ขยายตัว เร่งการออกดอก การติดผล การงอกของเมล็ด และ ตามธรรมชาติจะพบจิบเบอเรลลินมาก ที่ส่วนอ่อนของพืชมากที่สุด ดังนั้นการจะทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลินไว้ใช้เองจึงควรทำจากยอดอ่อนของพืช และข้าวจะดีที่สุด
2010-01-28
6,793
สูตรกาแฟกำจัดเพลี้ย
เพลี้ยถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวและพืช ที่เกษตรกรไม่อยากที่จะเจอ ซึ่งเมื่อเจอกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะหาทางที่จะป้องกันและแก้ไขค่อนข้างยาก ซึ่งเป็นผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2551 ของจังหวัดนครนายก นั้น คุณลุงไสวได้แนะวิธีการในการกำจัดเพลี้ย ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือเพลี้ยชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการง่าย ๆ ที่นำวัตถุดิบ ที่หาได้ไม่ยากตามบ้านเรา หรือท้องตลาดทั่วไป มาใช้เพื่อการกำจัดเพลี้ยเหล่านั้น โดยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2010-01-28
4,883
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×