ข้อมูลเกษตร
การเลือกหน่อกล้วยไปปลูก
การขยายพันธุ์ด้วยหน่อนับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและให้คุณภาพดีสุด กล้วยทุกชนิดจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อเป็นหลัก แต่หน่อกล้วยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ กล้วยหนึ่งกออาจให้หน่อแตกต่างกันไป ดังนั้นการคัดเลือกหน่อกล้วยที่เหมาะสมต่อการเจริญเป็นต้นใหม่ จึงเป็นเทคนิคเล็กๆ ที่ชาวนสวนไม่ควรมองข้าม ซึ่งการเลือกหน่อที่เหมาะต่อการนำไปขยายพันธุ์ปลุก ควรมีลักษณะดังนี้
2010-12-07
18,334
น้ำหมักไก่ตายบำรุงข้าว
การทำนาของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่ในปัจจุบันเริ่มมีปัญหามากขึ้น เนื่องจากการทำนาแบบต่อเนื่อง อีกทั้งการโหมหนักในการทำนา ซึ่งทำให้พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ จนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหนักใจ คือข้าวที่ปลูกไม่งาม ซึ่งคุณพงษ์ จันทร์เขียวก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาข้าวเป็นหลัก และก็เน้นการทำนาแบบอินทรีย์ จึงได้คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยบำรุงให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี โดยสูตรนี้ได้มาอย่างบังเอิญจริงๆ และก็มีประสิทธิภาพดีชะงัดนัก
2010-12-03
4,225
คุณภาพของเมล็ดข้าว
คุณภาพของเมล็ดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ซึ่งหมายถึง ลักษณะรูปร่างและขนาดของเมล็ดที่มองเห็นได้ และคุณภาพทางเคมี ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบทางเคมีที่รวมกันเป็นเม็ดแป้งของข้าวที่หุงต้มเพื่อบริโภค
2010-12-02
9,434
สาลี่ (Asian pear )
สาลี่เป็นไม้ผลเขตหนาวประเภทรับประทานสด ลักษณะต้นมีขนาดใหญ่อายุยาวนานหลายสิบปี สาลี่ที่ปลูกในประเทศไทย เป็นชนิดสาลี่เอเชีย ซึ่งเนื่อผลจะกรอบและฉ่ำน้ำ ต่างจากสาลี่ยุโรปที่เนื้อผลจะอ่อนนิ่ม พันธุ์สาลี่ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ Yokoyama Wase, Xiang Sui และพันธุ์ใหม่ (SH-078 และSH-085)
2010-12-02
17,666
ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้
ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 10-46 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75-85 % ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5
2010-12-02
5,342
การเพาะเห็ดฟางEMในโรงเรือน เพิ่มผลผลิตคืนทุนใน 1 ปี
เห็ดฟางเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีผู้นิยมเพาะและนิยมทานกันอย่างแพร่หลายและผลิตขายในเมืองไทยได้ตลอดทั้งปี มีทั้งการเพาะแบบกองเตี้ย แบบกองสูง ในตะกร้า และ ในโรงเรือน ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเพาะในแต่ละแบบ มักจะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟางอินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีอีเอ็มเข้ามาช่วย ในขั้นตอนการเตรียมการต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัว ทั้งยังทำง่าย ประหยัดต้นทุนการผลิตได้ดีอีกด้วย
2010-12-02
19,846
ข้าวไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วงแสง คืออะไร?
ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของ ต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
2010-12-01
60,371
มะพร้าว
มะพร้าวเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงไม่มีกิ่งก้าน สูง 20-30 เมตร ใบเป็นใบประกอบใบย่อยเรียงสลับเป็นรูปขนนก ใบย่อยเป็นแผ่นแคบยาว ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวแก่ ยาว 2-3 ฟุต กว้าง 1-2.5 นิ้ว ดอกเป็นช่อดอก
2010-12-01
6,008
มะระขี้นก
มะระขี้นกเป็นไม้เถาที่มีมือเกาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปฝ่ามือ กว้างและยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบเว้าเป็นแฉกลึก 5-7 แฉก ดอกเป็นดอกเกดี่ยวออกที่ซอกใบแยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองรูประฆัง ผลเป็นผลสด รูปกระสวย ผิวขรุขระมีรสขม รสและสรรพคุณยาไทย ราก แก้พิษ รักษาริดสีดวงทวาร ฝาดสมาน แก้บิด ถ่ายอุจจาระ
2010-12-01
5,916
ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ 24 ชั่วโมง
...............ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิดร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดสระบุรีได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะไปพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดข้างเคียง และเป็นครูติดแผ่นดินที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำนาข้าว และสวนผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และทางทีมงานได้พบกับ ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 114 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรทั้งหมด 34 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น การทำนาข้าว จำนวน 27 ไร่ ทำสวนผสมผสาน มีไม้ผล เลี้ยงปลา ใช้พื้นที่ 15 ไร่ และที่อยู่อาศัยอีก 2 ไร่ และนอกจากนี้ยังเช่าพื้นที่ทำนาอีกประมาณ 100 ไร่ เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในบริเวณนั้น
2010-11-30
7,315
กระบองเพชร เกื้อหนุนโชคลาภ ปัดเป่าเคราะห์ร้าย
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกระบอกเพชรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดโชคลาภเพราะถ้าผู้ใดปลูกต้นกระบองเพชรให้เกิดดอกได้มากและสวยงามแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภ
2010-11-30
9,889
ประโยชน์ทางยาของ‘เห็ด 8 ชนิด’’
เห็ดที่นักวิทยาศาสตร์นิยมเอามาวิเคราะห์ว่ามีสรรพคุณทางยานั้นส่วนใหญ่เป็นเห็ด ชนิดที่คนมักนำมาปรุงอาหารและหาได้ง่าย เช่น เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมปิญอง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าเห็ดฟาง เห็ดโคน เห็ดหูหนู และ เห็ดหลินจือ อีกทั้งผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าเห็ดแชมปิญอง มีบทบาทช่วยในการรักษาและป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมมากที่สุด
2010-11-30
5,266
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ก.พ. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.10
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.20
0.00
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.30
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×