ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-15
270
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-14
222
เลี้ยงกบให้ห่างไกลโรคด้วยสูตรอาหารเร่งการเจริญเติบโต
คุณบุญเลิศ คงชั้น เกษตรกรอำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกบแบบลดต้นทุนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท ช่วงรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 14.45 น. คุณบุญเลิศเล่าว่าในการเลี้ยงกบในกระชังในพื้นที่นั้นจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในควบคุมไม่ให้กบเกิดโรคโดยการทำสูตรอาหารแบบง่ายประหยัดแต่ได้ผลเกินจริง สามารถลดต้นทุนและค่าหัวอาหาร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีทุนน้อย ในการเลี้ยงกบในกระชังนั้นตนเองจะเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้โดยการน้ำหมักชีวภาพผสมอาหาร จะช่วยให้กบแข็งแรง เลี้ยงง่ายและมีภูมิคุ้มกันโรคซึ่งมีเทคนิคง่ายๆดังนี้
2017-02-14
2,138
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-10
368
ป้องกันหนอนชักใยในข้าวสารด้วยผลมะนาวอ่อน
นอกจากมอดข้าวสารแล้ว หนอนชักใยข้าว ก็คืออีกหนึ่งศัตรูสำคัญของข้าวสาร ซึ่งตัวหนอนจะชักใยอยู่ระหว่างเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวสารติดกันเป็นก้อน และอาศัยกัดกินอยู่ภายในใยนั้น ส่งผลให้ข้าวสารที่เก็บไว้เสียหาย สำหรับแม่บ้านท่านใดที่ประสบปัญหาดังกล่าว ลองนำวิธีการป้องกันหนอนชักใยในข้าวสาร จากการแนะนำ ของคุณประกอบ ศรีวิลัยปราชญ์ เกษตรกร 38 ม.4 บ้านทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ข้าวสารที่เก็บในถังหรือในกระสอบเป็นเวลานานๆ อาจจะมีมอดและหนอนชักใยอยู่ในข้าวสาร
2017-02-09
5,638
หมักแกลบเป็นปุ๋ยบำรุงข้าว
ถึงแม้ว่าแกลบจะสลายตัวได้ยากแต่แกลบมันมีกลิ่นเฉพาะตัว เกษตรกรบางคนบอกหอม ซึ่งแสดงว่ามันมีสารที่ปนอยู่ในแกลบที่หมักแล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น รำ จมูกข้าว ขนของเมล็ดข้าว สารอาหารที่เป็นประโยชน์ คือ ซิลิกา ซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมของพืช ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าว ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ซึ่งได้จากการแนะนำของ คุณประไพร หมายสุข เกษตรกรผู้โดดเด่นการทำไร่นาสวนผสม บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้วยขั้นตอนการทำง่ายๆ ดังนี้
2017-02-09
3,111
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-09
237
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2017-02-09
256
สูตรปุ๋ยบำรุงต้น-กระตุ้นการแตกหน่อไผ่เลี้ยง
คุณวีระ สุทธิสาร ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำเกษตรแบบผสมผสานจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ยืนต้น รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถนำสิ่งรอบๆตัวที่อยู่รอบๆบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในการทำเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นอย่างดี ด้วยสูตรง่ายๆ คือ สูตรปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ใช้บำรุงและกระตุ้นหน่อไปในตัวด้วยดังนี้
2017-02-09
3,052
วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ หรือ คุณต๊อก เกษตรกรเจ้าของธุรกิจ "สุโขทัยการเกษตร" ตั้งอยู่ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำเกษตรมานานกว่า 20 ปี ทำมาหลากหลายรูปแบบ ที่โดดเด่นเลยคือพริกสุโขทัย และในปัจจุบันพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจ พัฒนาเมล่อนสุโขทัยให้ก้าวสู่ตลาด AEC
2017-02-09
3,167
เทคนิคการทำอาหารเลี้ยงเป็ดไข่บำรุงไข่แดง
คุณนรินทร์ ดอนนอก สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้เลี้ยงเป็ด เพื่อขายไข่เป็ดเป็นรายได้ให้กับครอบครัว และได้เผยเทคนิคการทำอาหารเลี้ยงเป็ดไข่บำรุงไข่แดง ดังนี้
2017-02-09
8,152
น้ำหมักเร่งการแตกกอในข้าวระยะฟื้นตัว
ในการทำนาดำนั้น ระยะฟื้นตัวของต้นข้าว หลังจากปักดำไปแล้วประมาณ 15 วัน มีความสำคัญ เพราะช่วงนี้ต้นข้าวจะเริ่มแตกกอ การทำให้ต้นข้าวแตกกอได้มากจะช่วยให้ได้รับผลผลิตมากเช่นเดียวกัน
2017-02-08
2,826
ปฏิทินท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
12-25°C
นครราชสีมา
13-27°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
145.00
10.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
155.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
155.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
155.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
155.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×