ข้อมูลเกษตร
ข้อแนะนำในการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
ในการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่จะทำเป็นสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (plantation crop) ต้องมีการวางแผนการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มปลูก ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดไป ในขณะเดียวกันเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง ผลการค้นคว้าวิจัยของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปเป็นข้อแนะนำในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้ดังนี้ คือ
2011-08-09
3,488
การปลูกกระชาย
กระชาย เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าหรือลำต้นอยู่ใต้ดิน ซึ่งมีลักษณะเรียว ยาวอวบน้ำ ตรงกลางเหง้าจะพองคล้ายกระสวย ออกเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุก มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแกมส้ม เนื้อข้างในเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอม ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน สีค่อนข้างแดง ใบมีขนาดยาวรีรูปไข่ ปลายใบแหลมมีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อน โคนใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ออกดอกเป็นช่อที่ยอด ดอกมีสีขาวหรือสีขาวปนชมพู ผลของกระชายเป็นผลแห้ง
2011-08-05
11,864
มาตรฐานการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันในการนำมาใช้พัฒนาสายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร
มาตรฐานการคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มเพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
2011-08-01
1,706
ประวัติการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
ยุคเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2530 : ตามประวัติศาสตร์ได้นำปาล์มน้ำมันมาปลูกในประเทศไทย เมื่อประมาณ 70 ปีผ่านมาและมีการส่งเสริมปลูกเป็นการค้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดหาเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (genetic seeds) เป็นไปได้ยาก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2526 มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มีเพียงประเทศแซร์ ปาปัวนิวกีนีและไอเวอรีโคสต์เท่านั้น ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ส่วนเมล็ดพันธุ์เข้าจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือไม่ได้ในมาเลเซียหรือบางส่วนนำพันธุ์ (ต้นกล้า) จากใต้ต้นมาปลูก ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี จึงได้เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้
2011-08-01
2,759
ปาล์มน้ำมันพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ผลการดำเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้พันธุ์ลูกผสมหมายเลข 38 ลูกผสมหมายเลข 37 และ ลูกผสมหมายเลข 23 ซึ่งได้รับการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งชื่อว่า พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 และ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีคู่ผสมที่มีลักษณะดีเด่นสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบและมีความเหมาะสมมาเป็นพันธุ์แนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ คู่ผสมหมายเลข 48 คู่ผสมหมายเลข 20 และคู่ผสมหมายเลข 46
2011-08-01
3,973
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน (Eais guineensis Jacq.) มีความสามารถสูงในการเปลี่ยนพลังงานแสดงแดดให้เป็นน้ำมันพืชเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น เป็นพืชยืนต้นที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่มีระยะพักตัว ผลิตทางใบเดือนละประมาณ 2 ทางใบ ในแต่ละทางใบจะมีตาดอกเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นทะลายปาล์ม ระยะเวลาตั้งแต่เกิดตาดอกจนถึงระยะที่เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มได้จะใช้เวลา 31 – 34 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม เนื่องจากปาล์มน้ำมันต้องการสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด ดังนั้นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการสวน เพื่อลดข้อจำกัดของปัจจัยเหล่านี้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ปาล์มน้ำมันแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด และคงความสามารถในการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดไป
2011-08-01
6,040
การเลี้ยงกบนาในบ่อปูน
กบนา ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ จากการที่กบนาในธรรมชาติเริ่มหาได้ยากขึ้น และปริมาณประชากรก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ทำให้แนวโน้มในการบริโภคกบนาในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีและมีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงวิธีการเลี้ยงกบนาไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้เกษตรกรหลายรายหันมาสนใจเลี้ยงกบนากันมากขึ้น
2011-08-01
13,236
การปลูกว่านสาวหลงหรือเร่วหอมเชิงพาณิชย์
ว่านสาวหลงเป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในวงศ์ ขิง-ข่า สกุลเดียวกับเร่วและกระวาน มีไหลใต้ดิน กาบหุ้มใบซ้อนกันดูคล้ายลำต้น ใบเดี่ยว มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ทุกส่วนของพืชมีกลิ่นหอมแรง จุดสังเกตุง่ายๆ คือให้จับดูใต้ท้องใบจะนิ่มๆ และขยี้ใบดูจะหอมเย็นดมแล้วชื่นใจ กลิ่นของเค้านี้เองที่ทำให้สาวๆ หลงใหล จึงเป็นที่มาของชื่อ ว่านสาวหลง
2011-07-29
20,198
การเก็บเกี่ยวและการขยายพันธุ์ว่านสาวหลงปลูกในฤดูกาลถัดไป
ว่านสาวหลงเป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในวงศ์ ขิง-ข่า สกุลเดียวกับเร่ว และกระวาน มีไหลใต้ดิน กาบหุ้มใบซ้อนกันดูคล้ายลำต้น ใบเดี่ยว มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ทุกส่วนของพืชมีกลิ่นหอมแรง จุดสังเกตุง่ายๆ คือให้จับดูใต้ท้องใบจะนิ่มๆ และขยี้ใบดูจะหอมเย็นดมแล้วชื่นใจ กลิ่นของเค้านี้เองที่ทำให้สาวๆ หลงใหล จึงเป็นที่มาของชื่อ ว่านสาวหลง
2011-07-29
3,750
การใช้ใบมันสำปะหลังเลี้ยงไก่
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ จากการสำรวจของศูนย์สถิติการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2536 พบว่า มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้น 9.1 ล้านไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 8.9 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 20.2 ล้านตัน หัวมันสดในการเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังนั้นจะมีวัสดุพลอยได้ คือ ต้นและใบเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่เก็บเกี่ยว/ไร่ ถ้าได้มีการเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังโดยกระทำไปพร้อมๆกับ การเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังที่อายุ 8 - 9 เดือน แล้วจะได้ใบมันสำปะหลังสดถึง 662 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถ้าคิดรวมทั้งประเทศแล้ว คิดเป็นใบมันสำปะหลังสดที่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงประมาณปีละ 5 - 6 ล้านตัน
2011-07-25
5,738
น้ำหมักเปลือกมังคุดป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว
ในการทำการเกษตรยุกต์นี้ต้องรวดเร็วและลดต้นทุนถึงจะคุ้มเรื่องกำไร การป้องกันเรื่องสัตรูพืชก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันกัน ไม่งันแล้วผลผลิตที่ออกมาอาจไม่เม็ดเต็มหน่วย ในเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทำนาข้าวนั้น คุณพ่อสิงทอง นาชัย เกษตรกร บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสมุนไพรในพื้นที่ ได้มีการนำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับใช้ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะแล้วการป้องกันโรคในนาข้าว จำพวกเชื้อรา และพวกเพลี้ยต่างๆ ที่นับวันยิ่งสร้างความเสียให้กับเกษตรในพื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ใสส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อราในข้าวนั้น มีดังนี้
2011-07-21
4,430
โรคและการติดเชื้อ ในปลาคาร์ฟ
ปลาคาร์ฟ ใช้เรียกปลาในสกุล GENUS เดียวกันกับ crucian Carp มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า cyprinus carpio linn มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่าน ปัจจุบัน เป็นปลาที่สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำ จืดที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน แม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น หรืออากาศร้อน ปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้ จึงแพร่ขยายพันธุ์ได้ทั่ว โรคและการติดเชื้อของปลาคาร์ฟนั้น มีสาเหตุมากมาย หรือ อาจมีเชื้อที่เกิดกับปลาคาร์พได้ หลายชนิด
2011-07-19
38,674
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
44.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
0.00
เจ๊ดาวรับซื้อสัตว์น้ำ
จ.ชุมพร
60.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×