ข้อมูลเกษตร
ประวัติการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
ยุคเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2530 : ตามประวัติศาสตร์ได้นำปาล์มน้ำมันมาปลูกในประเทศไทย เมื่อประมาณ 70 ปีผ่านมาและมีการส่งเสริมปลูกเป็นการค้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดหาเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (genetic seeds) เป็นไปได้ยาก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2526 มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มีเพียงประเทศแซร์ ปาปัวนิวกีนีและไอเวอรีโคสต์เท่านั้น ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ส่วนเมล็ดพันธุ์เข้าจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือไม่ได้ในมาเลเซียหรือบางส่วนนำพันธุ์ (ต้นกล้า) จากใต้ต้นมาปลูก ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี จึงได้เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้
2011-08-01
2,715
ปาล์มน้ำมันพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ผลการดำเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้พันธุ์ลูกผสมหมายเลข 38 ลูกผสมหมายเลข 37 และ ลูกผสมหมายเลข 23 ซึ่งได้รับการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งชื่อว่า พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 และ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีคู่ผสมที่มีลักษณะดีเด่นสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบและมีความเหมาะสมมาเป็นพันธุ์แนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ คู่ผสมหมายเลข 48 คู่ผสมหมายเลข 20 และคู่ผสมหมายเลข 46
2011-08-01
3,928
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน (Eais guineensis Jacq.) มีความสามารถสูงในการเปลี่ยนพลังงานแสดงแดดให้เป็นน้ำมันพืชเมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น เป็นพืชยืนต้นที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยไม่มีระยะพักตัว ผลิตทางใบเดือนละประมาณ 2 ทางใบ ในแต่ละทางใบจะมีตาดอกเกิดขึ้นและสามารถพัฒนาเป็นทะลายปาล์ม ระยะเวลาตั้งแต่เกิดตาดอกจนถึงระยะที่เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มได้จะใช้เวลา 31 – 34 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อม เนื่องจากปาล์มน้ำมันต้องการสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด ดังนั้นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดการสวน เพื่อลดข้อจำกัดของปัจจัยเหล่านี้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ปาล์มน้ำมันแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงสุด และคงความสามารถในการให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดไป
2011-08-01
5,960
การเลี้ยงกบนาในบ่อปูน
กบนา ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ จากการที่กบนาในธรรมชาติเริ่มหาได้ยากขึ้น และปริมาณประชากรก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง ทำให้แนวโน้มในการบริโภคกบนาในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีและมีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงวิธีการเลี้ยงกบนาไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้เกษตรกรหลายรายหันมาสนใจเลี้ยงกบนากันมากขึ้น
2011-08-01
13,197
การปลูกว่านสาวหลงหรือเร่วหอมเชิงพาณิชย์
ว่านสาวหลงเป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในวงศ์ ขิง-ข่า สกุลเดียวกับเร่วและกระวาน มีไหลใต้ดิน กาบหุ้มใบซ้อนกันดูคล้ายลำต้น ใบเดี่ยว มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ทุกส่วนของพืชมีกลิ่นหอมแรง จุดสังเกตุง่ายๆ คือให้จับดูใต้ท้องใบจะนิ่มๆ และขยี้ใบดูจะหอมเย็นดมแล้วชื่นใจ กลิ่นของเค้านี้เองที่ทำให้สาวๆ หลงใหล จึงเป็นที่มาของชื่อ ว่านสาวหลง
2011-07-29
20,075
การเก็บเกี่ยวและการขยายพันธุ์ว่านสาวหลงปลูกในฤดูกาลถัดไป
ว่านสาวหลงเป็นพืชล้มลุก จัดอยู่ในวงศ์ ขิง-ข่า สกุลเดียวกับเร่ว และกระวาน มีไหลใต้ดิน กาบหุ้มใบซ้อนกันดูคล้ายลำต้น ใบเดี่ยว มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ทุกส่วนของพืชมีกลิ่นหอมแรง จุดสังเกตุง่ายๆ คือให้จับดูใต้ท้องใบจะนิ่มๆ และขยี้ใบดูจะหอมเย็นดมแล้วชื่นใจ กลิ่นของเค้านี้เองที่ทำให้สาวๆ หลงใหล จึงเป็นที่มาของชื่อ ว่านสาวหลง
2011-07-29
3,718
การใช้ใบมันสำปะหลังเลี้ยงไก่
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ จากการสำรวจของศูนย์สถิติการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2536 พบว่า มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งสิ้น 9.1 ล้านไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 8.9 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 20.2 ล้านตัน หัวมันสดในการเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังนั้นจะมีวัสดุพลอยได้ คือ ต้นและใบเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่เก็บเกี่ยว/ไร่ ถ้าได้มีการเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังโดยกระทำไปพร้อมๆกับ การเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังที่อายุ 8 - 9 เดือน แล้วจะได้ใบมันสำปะหลังสดถึง 662 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งถ้าคิดรวมทั้งประเทศแล้ว คิดเป็นใบมันสำปะหลังสดที่ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงประมาณปีละ 5 - 6 ล้านตัน
2011-07-25
5,693
น้ำหมักเปลือกมังคุดป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในนาข้าว
ในการทำการเกษตรยุกต์นี้ต้องรวดเร็วและลดต้นทุนถึงจะคุ้มเรื่องกำไร การป้องกันเรื่องสัตรูพืชก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันกัน ไม่งันแล้วผลผลิตที่ออกมาอาจไม่เม็ดเต็มหน่วย ในเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการทำนาข้าวนั้น คุณพ่อสิงทอง นาชัย เกษตรกร บ้านทรัพภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสมุนไพรในพื้นที่ ได้มีการนำพืชสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับใช้ในเรื่องการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะแล้วการป้องกันโรคในนาข้าว จำพวกเชื้อรา และพวกเพลี้ยต่างๆ ที่นับวันยิ่งสร้างความเสียให้กับเกษตรในพื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรไม่มีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ใสส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันเชื้อราในข้าวนั้น มีดังนี้
2011-07-21
4,394
โรคและการติดเชื้อ ในปลาคาร์ฟ
ปลาคาร์ฟ ใช้เรียกปลาในสกุล GENUS เดียวกันกับ crucian Carp มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า cyprinus carpio linn มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่าน ปัจจุบัน เป็นปลาที่สามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำ จืดที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน แม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น หรืออากาศร้อน ปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้ จึงแพร่ขยายพันธุ์ได้ทั่ว โรคและการติดเชื้อของปลาคาร์ฟนั้น มีสาเหตุมากมาย หรือ อาจมีเชื้อที่เกิดกับปลาคาร์พได้ หลายชนิด
2011-07-19
37,715
ยาสลบในปลา
ยาสลบหรือ Anaesthetic หมายถึง สารเคมีที่ทำให้เกิดอาการสูญเสียความรู้สึกบางส่วนหรือทั้งหมดโดยยาสลบจะแพร่เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางไปยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาทในส่วนของการส่งถ่ายข้อมูลไปสู่เซลล์ประสาทอื่น ๆ ทำให้สูญเสียการตอบสนองต่อการกระตุ้นจากภายนอกนั่นเอง
2011-07-04
6,330
การปลูกมะละกอแขกดำ เรด แคลิเบียน
มะละกอแขกดำ เรด แคลิเบียน เป็นมะละกอสายพันธุ์ใหม่ที่ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้เมล็ดพันธุ์จากประเทศแถบอเมริกากลางและนำมาปรับปรุงพันธุ์นานกว่า 7 ปี จนได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
2011-07-01
7,420
โรคหนอนสมอ
การเลี้ยงปลานั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นเอง ซึ่งโรคของปลานั้นก็มีอยู่หลายโรค ยาที่ใช้รักษานั้นก็มีอยู่มากมายหลายชนิดสาธยายไม่หมดทางเราจะทยอยแนะนำท่านในครั้งต่อๆไป .....สำหรับครั้งนี้ก็ขอเสนอเรื่องของโรคหนอนสมอกันก่อนจะเป็นอย่างไรมาดูกัน.... มาทำความรู้จักกับหนอนสมอ และวงจรชีวิตกันสักหน่อย
2011-06-30
7,876
ปฏิทินท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
12-25°C
นครราชสีมา
13-27°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2562
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
40.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
75.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×