ข้อมูลเกษตร
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ.สุรินทร์
เส้นทางกองทุนข้าวสุรินทร์ ปี พ.ศ.2535-2538 กลุ่มองค์กรชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่ กลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนา, กลุ่มเกษตรธรรมชาติท่าตูม, และกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์, ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มชาวนาค้าข้าว” ดำเนินงานค้าขายข้าวส่งออกไปยังตลาดยุโรปกับ CLARO โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย โครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ (คสป.) คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) และโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน (ครพ.) ปี พ.ศ. 2536 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน “กลุ่มชาวนาค้าข้าว” กล่าวคือจากเดิมที่ค้าข้าวร่วมกันในนาม “กลุ่มชาวนาค้าข้าว” มาเป็นแต่ละกลุ่มแยกกันค้าข้าวตรงกับกรีนเนท ซึ่งยังมีตลาดส่งออกยุโรปโดย CLARO เป็นตลาดปลายทางเหมือนเดิม ปี พ.ศ. 2539 กองทุนข้าวสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย และไ ด้ไปเช่าโรงสีของสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งที่บ้านนานวน ต.คอโค อ.เมือง สุรินทร์ เป็นที่สีข้าวสาร ปี พ.ศ.2542 ได้กลับมาซ่อมบำรุงโรงสีรวมที่บ้านโคกมะกะ เป็นที่สีข้าวของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.2544 งานกองทุนข้าวได้ขยายรับเพิ่มสมาชิกจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรธรรมชาติท่าตูม กลุ่มอาชีพทางเลือก-ทัพไทย-ถนน กลุ่มสีข้าวกล้อง กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรศีขรภูมิ และกลุ่มป่าชุมชนหนองเยาะ และปี พ.ศ. 2545 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศน์สุรินทร์ ได้สนับสนุนการสร้างโรงสีข้าวขนาด ๒๔ เกวียน ฉางเก็บข้าวเปลือกขนาด ๕๐๐ ตัน และโรงเรือนบรรจุข้าวสาร ๑ หลัง ปี พ.ศ. 2546 องค์กรกองทุนข้าวที่ดำเนินงานในรูปแบบการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านแบบไม่เป็นทางการ ได้พัฒนาองค์กรเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายโดยการจดทะเบียนเป็น สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จำกัด เมื่อ 17 กันยายน 2546 ด้วยเหตุผลว่าจะได้มีความคล่องตัวในการทำนิติกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2548 กองทุนข้าวได้การรับรองกลุ่มผู้ผลิตแฟร์เทรดจาก FLO ซึ่งเป็นองค์กรการค้าที่เป็นธรรมที่ต่างประเทศให้การยอมรับ
2011-09-05
15,675
การตัดแต่งเลี้ยงพุ่มต้นน้อยหน่าลูกผสมเพชรปากช่อง
น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องเป็นน้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าฝ้ายในการปลูกต้นต่อกิ่งหรือทาบกิ่งใหม่ ๆ ในระยะแรกควรเลี้ยงให้มียอดพันธุ์ดีเพียงยอดเดียว
2011-09-05
6,310
การปลูกตะไคร้หยวกเชิงพาณิชย์
ตะไคร้ หรือ ที่ฝรั่งเรียกกันว่า Lemon grass ตามลักษณะที่มีกลิ่นหอมเย็นเหมือนเลมอน เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ปลูกง่ายมากในบ้านเรา มักจะมีปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวแทบทุกบ้าน ด้วยอาหารไทยจะต้องมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบทั้งอาหารประเภทต้มหรือแกง ต้มยำจะขาดตะไคร้ไม่ได้เลย ยิ่งเป็นอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ตะไคร้จะช่วยดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดี และทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมากขึ้น
2011-09-02
136,389
ข้าวสีมีดีกว่าที่คิด
ประชากรกว่าค่อนโลกนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักมานานนับศตวรรษ แต่กลับขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าว และถูกกฎการตลาดยัดเหยียดให้ทานข้าวที่ขาดคุณประโยชน์มานานโดยไม่รู้ตัวว่า เราสามารถได้รับคุณประโยชน์จากการทานข้าวได้มากมายในแต่ละมื้อ ด้วยการทานข้าวที่ไม่ขัดขาวหรือข้าวหลากสีที่มีคุณค่าทางโภชนาการแฝงไว้ในสีของเมล็ดข้าว จากสารให้สีที่อยู่ในส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ด ซึ่งมีให้เราเลือกทานจากข้าวต่างๆ ดังนี้
2011-08-24
10,008
วอเตอร์เครส ผักอินทรีย์ต้านมะเร็ง ปลูกง่าย สร้างรายได้ทั้งปี
หลายๆ ท่านคงไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าผักวอเตอร์เครสมากนัก แน่นอนว่าเป็นผักพื้นบ้านจากต่างประเทศ ที่นิยมบริโภคกันในอเมริกา และยุโรป เช่น ไส้ของแซนวิช ทำเป็นซุบผักสลัด ฯลฯ แต่ในบ้านเราเริ่มแรกพบว่ามีการนำมาปลูกในเขตภาคเหนือตามโครงการหลวงที่นำมาปลูกเป็นพืชทดลอง ต่อมาได้มีเกษตรกรนำมาปลูกเป็นการค้าในเขต จ.อ่างทอง ไม่นานก็เกิดน้ำท่วมเสียหายทำให้พันธุ์วอเตอร์เครสสูญหายไปกับน้ำ
2011-08-23
56,214
ข้าวฮาง อาหารพื้นบ้านทางเลือกของคนรักสุขภาพ จากภูมิปัญญาคนผู้ไท วาริชภูมิ
อาจารย์รุจีรัตน์ แก้วคำแสน แห่งโรงเรียนน้ำอูนวิทยา อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้กรุณาเล่าถึงตำนาน "ข้าวฮาง" อันเป็นวิถีของคนพื้นถิ่นผู้ไท วาริชภูมิ โดยหยิบยก ผญาของคนผู้ไทรุ่นเก่ากล่าวถึงความเป็นมาของ "ข้าวฮาง" ซึ่งบ่งบอกถึงความหมายของคำ "ฮาง" ไว้อย่างน่าฟังว่า
2011-08-19
5,959
เทคนิคกระตุ้นดอกมะนาวและการรักษาดอกไม่ให้ร่วงหล่น
จากปัญหาการทำมะนาวนอกฤดูนั้น มักพบว่าช่วงระหว่างดอกไปสู่ผลหรือเมื่อติดผลขนาดเล็กแล้วนั้นจะมีการร่วงจำนวนมาก ปัญหานี้จึงทำให้การทำมะนาวนอกฤดูของเกษตรกรโดยทั่วไปจะได้ผลผลิตๆ ไม่เต็มที่ในช่วงมะนาวแพง ก่อนอื่นมารู้ถึง 3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้มะนาวออกดอก นั้นประกอบด้วย
2011-08-19
93,313
ข้าวมีสีสะสมของดีมากกว่าข้าวสีขาว
ปัจจุบันบ้านเราบริโภคข้าวพันธุ์สีขาว และยังผ่านการขัดสีอีก ซึ่งทำให้สารสำคัญที่มีประโยชน์ของข้าวหมดไป และยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลง หรือให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น บ้านเราจึงมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่เราคุ้นหูคุ้นตา เพราะซื้อมากินเป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ทำให้ข้าวพื้นเมืองหลายสายพันธุ์ถูกลืมเลือนไป
2011-08-17
8,110
ข้าวเจ้าก่ำ
เป็นข้าวเจ้าที่มีลำต้น ใบและเมล็ดสีม่วงเข้ม-ดำ ไม่ไวแสง แตกกอดี สายพันธุ์ที่คัดเลือกมานี้ มีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสีของ pericarp ของข้าวสายพันธุ์นี้ประกอบด้วย สีน้ำตาลอ่อน (procyanidin), สีแดง (peonidin), และสีม่วง (cyanidin)
2011-08-17
4,622
ประโยชน์จากข้าวสีดำและสีแดง
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและชาวเอเชียมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ จากความรู้พื้นฐานในชั้นประถมครูจะสอนนักเรียนว่าองค์ประกอบหลักในข้าวชนิดต่างๆ คือแป้ง
2011-08-17
6,701
ข้าวเก้าสีจากผักก้นครัวกินอร่อยได้สารอาหารเพียบ
องค์การเภสัชกรรมเปิดตัว"ข้าวเก้าสี" ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ผลงานต่อยอดต่อยอดจากโครงการวิจัยข้าวเคลือบสมุนไพรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยสกัดสารสำคัญจากผักก้นครัว เช่น พริก ขมิ้นชัญ กระเทียม ใบเตย เคลือบบนเมล็ดข้าวมะลิหอม ให้ประโยชน์ทดแทนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพง
2011-08-17
3,560
การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ขาดน้ำ
การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ขาดน้ำในพื้นที่ที่มีการขาดน้ำมากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อปีขึ้นไป ควรปฏิบัติดังนี้
2011-08-09
2,221
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ม.ค. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
38.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
40.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
42.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
45.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×