ข้อมูลเกษตร
ชนิดของข้าว
การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการแบ่ง เช่น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร แบ่งได้เป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แตกต่างกันที่ประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ด เมล็ดข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 15-30 ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลสเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5-7 เท่านั้น แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก
2011-10-05
3,799
คีเปล ไม้ดอกหอม มหัศจรรย์(ไม้หายาก)
คีเปล ถือเป็นพรรณไม้แปลกและหายากของโลก มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย คีเปล แปลว่า กำมือ ซึ่งชาวชวาเรียกกันตามลักษณะของผลที่มีขนาดใหญ่เท่ากำมือ คีเปลมีความต่างจากผลไม้ทั่วไปตรงที่ติดผลตามลำต้น ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น แต่ติดหลายสิบข้อ หรือเป็นร้อยข้อเลยทีเดียว หากติดทั่วทั้งต้นจะห้อยย้อยลงมา คีเปลเป็นพันธุ์ไม้โบราณชนิดหนึ่งที่เล่ากันว่ามีบทบาทต่อพระเจ้าแผ่นดินมากนิยมปลูกเฉพาะในพระราชวังเท่านั้น ไว้ให้มเหสีหรือนางสนมรับประทาน ห้ามบุคคลโดยทั่วไปปลูกโดยเด็ดขาด
2011-09-23
21,934
การบังคับดอกมะม่วง
การบังคับมะม่วงให้ต้นมะม่วงออกดอก ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือ การใช้สารพาโคลบิวทราโซล (ซื่อการค้า คือ คัลทาร์) โดยราดสารนี้ลงในดิน รอบๆ ต้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือ
2011-09-21
23,050
เทคนิคช่วยให้มะม่วงติดผลได้มากขึ้น
มะม่วงจะเริ่มออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (ยกเว้นพวกมะม่วงทะวาย)การออกดอก ของมะม่วงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์มะม่วง ความอุดมสมบูรณ์ และยังเกี่ยวข้องกับสภาพของอากาศอีกด้วย โดยจะเห็นว่า ถ้าปีใดอากาศหนาวเย็นมาก มะม่วงออกดอกมาก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ผู้ปลุกควรได้คำนึงด้วย เพราะจะทำให้การปลูกมะม่วงได้ผลอย่างเต็มที่ กล่าวคือ ควรเลือกพันธุ์มะม่วงที่ออกดอกง่าย สามารถออกดอกได้ง่ายกว่าต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
2011-09-21
3,291
การใช้สารเคมีและน้ำหมักสมุนไพรกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง
ยาฆ่าแมลงที่ใช้กำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นได้ผลดี คือ เซพวิน 85% ใช้ในอัตรา 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ ดีลดริน 25 % อัตรา 5-6ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปี๊บ นอกจากนี้
2011-09-21
2,839
ละมุดยักษ์มาเลย์ หรือ ละมุดพันธุ์ CM 19
ละมุดยักษ์มาเลย์หรือละมุดพันธุ์ CM 19 เป็นละมุดของประเทศมาเลเซีย ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรมาเลเซีย หรือ MARDI ได้ใช้ความพยายามนานถึง 12 ปี ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ละมุดชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 30 สายพันธุ์
2011-09-20
14,382
ละมุดเม็กซิโก
ละมุดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ที่ได้รับความนิยมกันมาก ได้แก่ ละมุดเวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง และ รองลงมา ได้แก่ ละมุดพันธุ์ไทยแท้ ที่มีผลขนาดเล็กเพราะรสชาติหวานกรอบอร่อยมาก ส่วน ละมุดเม็กซิโก มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก นิยมปลูกแพร่หลายในแถบอเมริกาใต้ คอสตาริกา มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า MAME SAPOTE แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า PEACE แปลว่าละมุดสันติภาพมากกว่า
2011-09-20
3,620
ลำไยพันธุ์จัมโบ้
จากการสืบประวัติการปลูกลำไยในประเทศไทยที่มีหลักฐานเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2439 มีชาวจีนได้นำลำไยจำนวน 5 ต้น มาถวายแก่เจ้าดารารัศมี ซึ่งเป็นพระชายาพระองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าดารารัศมีได้นำต้นลำไยมาปลูกที่กรุงเทพมหานครจำนวน 2 ต้น อีก 3 ต้น ได้มอบให้เจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นน้องชายนำไป ปลูกที่บ้านน้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ปัจจุบันต้นลำไยที่ปลูกโดยเจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ยังมีชีวิตอยู่มีลำต้นขนาด 3 คนโอบ) เชื่อว่ามีคนได้นำเอาเมล็ดลำไยจากต้นโบราณนี้ไปเพาะเมล็ดส่วนหนึ่งได้กลายพันธุ์เป็นลำไยพันธุ์ดี มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในเขต จ.ลำพูน และจ.เชียงใหม่ ในทุกวันนี้
2011-09-20
6,204
ละมุดพันธุ์ลาลี่เวียดนาม
ละมุดสาลี่ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเวียดนาม บางคนจึงเรียกว่าละมุดเวียดนาม อยู่ในวงศ์ SAPOTACEAE เป็นไม้ยืนต้น หรือ ไม้พุ่มสูง 3-5 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นทรงกลม หรือทรงกรวยคว่ำ
2011-09-19
4,641
การสังเกตความแตกต่างระหว่างละมุดยักษ์มาเลย์กับละมุดสาลี่เวียดนาม
มีผู้ปลูกจำนวนมากแยกแยะไม่ออกระหว่าง ละมุดยักษ์มาเลย์กับละมุดสาลี่เวียดนาม เพราะมีลักษณะผลและขนาดใกล้เคียงกันมาก
2011-09-19
4,770
สับปะรดพันธุ์ MD2 พันธุ์ที่ทั่วโลกนิยมบริโภคสด
สับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดที่พัฒนาขึ้นที่อาวาย สหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก เช่น ภายในคือเรื่องของรสชาติที่หวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อมีสีเหลืองเข้ม (คล้ายๆ กับสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตหรือตราดสีทอง บ้านเรา) เนื้อตัน แน่น และ ไม่เป็นโพรง น้ำหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7-1.8 กิโลกรัม จากข้อมูลพบว่ามีวิตามีนซีสูงถึง 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับสับปะรดพันธุ์อื่นๆ เมื่อทานแล้วไม่กัดลิ้น สามารถทำให้คนทานได้มากขึ้น
2011-09-15
12,888
เทคนิคการให้ปุ๋ยสับปะรด
เมื่อต้นสับปะรดมีอายุได้ 2–3 เดือน หลังการปลูกซึ่งจะเป็นช่วงของการสร้างราก ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยทางดินครั้งแรก ก็จะเป็นสูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจน (N) เช่น สูตร 15-5-20 หรือ 21-0-0 หรือจะใช้สูตร 16-16-16 ตามความสมบูรณ์ของสภาพดินนั้นๆ
2011-09-09
34,775
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-34°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ม.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
38.00
2.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
38.46
1.35
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
40.50
1.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
42.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×