ข้อมูลเกษตร
โอกาสทองของผู้ปลูกหม่อนญี่ปุ่นสั่งชาหม่อนเพิ่มอีกเท่าตัว
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ใบหม่อน นอกจากใช้เป็นอาหารของหนอนไหม เพื่อให้สร้างเส้นใยไว้ทอผ้าแล้ว จากการวิจัยของกรมหม่อนไหมยังพบว่า ใบหม่อนมีสรรพคุณเป็นสมุนไพร และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มีสารดีเอ็นเจ (DNJ :1-deoxynojirimycin) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด มีสารกาบา (GABA : Gamma Amino Butyric Acid) ช่วยลดความดันโลหิต และบำรุงสมอง อีกทั้งยังพบกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด จึงมีการนำมาผลิตเป็นชาใบหม่อน ซึ่งปัจจุบันชาใบหม่อนของไทยมีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 30 กลุ่ม เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และการผลิตแบบอุตสาหกรรมโรงงานอีก 4 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี 2 แห่ง และเชียงราย เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ
2012-04-10
2,626
ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรดมีส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ดังนี้
2012-04-09
3,444
อาหารสัตว์เอนกประสงค์ สำหรับ สุกร เป็ด ไก่ กบ ปลา ฯลฯ
อาหารเอนกประสงค์ เป็นสูตรอาหารที่สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร เป็ด ไก่ กบ ปลา ฯลฯ เหมาะสำหรับเป็นอาหารช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ในช่วงระยะขุนขาย เพราะมีสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน และยังเป็นสูตรช่วยประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย
2012-04-03
9,672
ตลาดมะขามเปรี้ยว
ราคาส่วนใหญ่ของมะขามเปรี้ยว การซื้อขายจะขึ้นลงตามฤดูกาล คุณภาพ สถานการณ์ราคามะขามเปรี้ยวแกะเมล็ดแล้วจะมีราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท ถ้าเป็นมะขามฝักใหญ่แบบสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 – 20 บาท แต่ถ้าเรานำไปแช่อิ่มจะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท และ 200 บาท
2012-03-29
4,109
ตลาดมะขามเปรี้ยว(ปัจจุบัน)
ราคาส่วนใหญ่ของมะขามเปรี้ยว การซื้อขายจะขึ้นลงตามฤดูกาล คุณภาพ สถานการณ์ราคามะขามเปรี้ยวแกะเมล็ดแล้วจะมีราคากิโลกรัมละ 150 บาท ถ้าเป็นมะขามฝักใหญ่แบบสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 – 20 บาท แต่ถ้าเรานำไปแช่อิ่มจะขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาท และ 400 บาท
2012-03-29
6,999
สูตรหมักเปลือกข้าวโพดอาหารเสริมโคนม
ในช่วงหน้าแล้งของทุกๆปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมักมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเพื่อเลี้ยงโคนม ถึงมีแปลงหญ้าก็ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องออกไปหาวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องที่ห่างไกล ซึ่งสิ้นเปลืองเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นจึงควรมีการเก็บถนอมพืชอาหารหยาบไว้ใช้ ซึ่งอาจทำในรูปของพืชแห้งและพืชหมัก โดยการทำพืชหมักจึงน่าจะเป็นวิธีการที่สะดวกและลดต้นทุน ซึ่งพืชที่นำมาหมักอาจเป็นหญ้า ต้นข้าวโพดพร้อมฝัก เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ต้นข้าวโพดหมักหลังเก็บฝักแล้ว หรือวัสดุเศษเหลืออื่นๆ เป็นต้น
2012-03-26
9,231
การนำมะนาวไปฝังทรายหรือแกลบชื้นจะเก็บรักษาได้นาน 21 วัน
การฝังมะนาวในทรายชื้นหรือแกลบชื้นและวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลมะนาวได้นาน 21 วัน
2012-03-24
3,367
ชาวแม่กลองเร่งงานแผนแก้ปัญหาลิ้นจี่ล้นตลาด
เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี้เมืองแม่กลองนำเทคนิคใหม่เอาเกษตรตัวผู้ลินจี้พันธ์โบราณบดผสมน้ำ ฉีดต้นลิ้นจี่พันธ์ค่อมที่ดอกกำลังบานส่งผลให้ลิ้นจี่ติดดี คาดปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 6,000 - 8,000 ตัน จังหวัดเร่งงานแผนแก้ปัญหาลิ้นจี้ล้นตลาด
2012-03-22
1,927
ความสำคัญของมะนาว
มะนาวเป็นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่ง ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย โดยแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเชียงใหม่ มะนาว จัดได้ว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ที่ตลาดมีความต้องการสูง ตลอดทั้งปี
2012-03-22
11,512
วิธีเก็บรักษามะนาวไว้ให้นานหลังการเก็บเกี่ยว(สำหรับเกษตรกร)
ข้อควรปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะนาวเพื่อการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน คือ
2012-03-22
4,701
จับตาลิ้นจี่สมุทรสงคราม คาดระดับราคาคงที่กก.80บ.
นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 ราชบุรี (สศข.10) เปิดเผยว่า สศข.10 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลิ้นจี่ของ จ.สมุทรสงคราม พบว่า พื้นที่การปลูกลิ้นจี่ในปี 2554 ลดลงเหลือ 8,128 ไร่ จากเดิม 10,473 ไร่ในปี 2553 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตรวมของลิ้นจี่กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากชาวสวนลิ้นจี่ได้นำเทคนิคใหม่มาปรับใช้ โดยนำเอาเกสรตัวผู้ของลิ้นจี่พันธุ์โบราณบดผสมน้ำแล้วนำไปฉีดที่ต้นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัด ทำให้ลิ้นจี่ติดผลดี
2012-03-22
2,141
ภัยแล้งคุกคามเกษตรกร กระทบหนักมะนาวนอกฤดู
ส่วนปัญหาภัยแล้งตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว และผู้บริโภค เมื่อสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง ทำให้มะนาวมีผลผลิตน้อยลง ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงกว่าทุกปี หลังจากชาวสวนมะนาวในตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ จนต้นมะนาวจมน้ำเสียหายไปจำนวนมาก มาถึงตอนนี้ยังต้องมาประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งอีก ส่งผลมะนาวให้ผลผลิตน้อยลง
2012-03-22
1,911
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 11 ส.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×