ข้อมูลเกษตร
น้ำหมัก 2 พลังกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ในช่วงฤดูฝนมักมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งมักระบาดในช่วงหลังการปักดำที่ข้าวเริ่มแตกกอ นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาจากนายบุญช่วย ผ่านเจ้าหน้า famer info ขอนแก่น ในเรื่องการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้จากสมุนไพรพื้นบ้าน ได้ไม่ยาก ดังนี้
2012-08-10
1,921
น้ำหมักสมุนไพรสูตรบำรุงและป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าวช่วงหน้าฝน
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
2012-08-10
5,445
การดูแลนาข้าวในหน้าฝน เพื่อป้องกันเพลี้ยไฟและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ในช่วงฤดูฝนถือเป็นฤดูสำคัญสำหรับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว เพราะจะได้มีน้ำเพียงพอในการบำรุงรักษาต้นข้าวให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ ความชื้นในอากาศก็มีสูงและเหมาะอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของศัตรูธรรมชาติที่ก่อให้เกิดโรคและแมลงศัตรูข้าวระบาดได้ ทั้งโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา และ เพลี้ยไฟ รวมถึงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่อาจจะระบาดได้ง่ายในช่วงหน้าฝนเช่นนี้
2012-08-10
2,687
น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าโครงการต่างๆในหมู่บ้านนอกจากการเลี้ยงควายตามโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาแล้ว ทางตัวคุณเพชร และชาวบ้านในหมู่บ้านเองยังทำนาข้าวและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร กบ โดยก่อนหน้านี้ คุณเพชรเองก็เคยแนะนำสูตรอาหารหมักสำหรับเลี้ยงหมูกับทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรมาแล้ว วันนี้จึงมาแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดอีกอย่างของที่นี่คือการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีนั่นก็คือ น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
2012-08-10
1,985
เทคนิคการทำน้ำหมักบำรุงข้าวก่อนตั้งท้องแบบลดต้นทุน
นายสุรศักดิ์ ประสงค์ทิงษ์ เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำนาแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.45 น. ถึงเรื่องการทำน้ำหมักบำรุงข้าวก่อนตั้งท้องแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี ไว้ดังนี้
2012-08-10
1,743
การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับ นาข้าว
ปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่หันหน้าไปพึ่งสารเคมีประสิทธิภาพสูง ที่มีการแข่งขันกันในท้องตลาดเยอะแยะมากมาย โดยต่างก็อวดถึงสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาทั้งนั้น แต่หากมองในทางกลับกันสารเคมีประสิทธิภาพสูงเหล่านั้น บ่งบอกถึงอันตรายที่ตามมาโดยที่ชาวนาบางรายอาจคาดคิดไม่ถึงก็เป็นได้และแน่นอนว่าการใช้สารเคมีนั้นย่อมสะดวกกว่า เร็วกว่าและทันสมัยกว่าการใช้วิธีทางชีวภาพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและปลอดภัยกว่ากระบวนการทางชีวภาพเลยแม้แต่น้อย
2012-08-10
1,423
การใช้หัวกลอย บันใดลิงและสะเดาปราบเพลี้ยแป้ง
สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณสมเกียรติ สุขอินทร์ ได้ทำการคิดค้นและทดลอง พร้อมกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาเรียนรู้จากที่ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ และนำไปทดลองใช้กับมันสำปะหลังจนได้ผลสำเร็จ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2012-08-10
2,506
เพิ่มปริมาณผลผลิตดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
2012-08-10
6,547
เทคนิคบำรุงรักษาหน้ายางป้องกันปัญหาหน้ายางตาย
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการปลูกยางพารา กรีดยางพารามากขึ้น เพราะยางมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในการกรีดยางนั้นก็มักจะพบกับปัญหาอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือการกรีดยางกินหน้ายาง นำพาไปสู่การเกิดโรคกับยางพาราหากไม่มีการรักษาได้ทัน ซึ่งคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาหน้ายางด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. ที่ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
2012-08-10
6,274
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555
ดูราคาสินเกษตรเพิ่มเติม
2012-08-10
1,346
ลดการตายของจิ้งหรีดในหน้าหนาว
จิ้งหรีด ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทำรายได้เร็ว เลี้ยงเพียง 45 - 50 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้แล้ว แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เลี้ยง คือ ในช่วงหน้าหนาวจิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่เสมอ ไม่ออกไข่ขยายพันธุ์ไม่ได้ และที่สำคัญคือ การตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดทุน นายสมชาย คุ้มห้างสูง ปราชญ์เกษตรกร บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. จึงมีวิธีการดีๆ ซึ่งหลายคนมองข้าม มีวิธีการที่ง่ายและประหยัดมาบอกกัน เพื่อป้องกันการตายของจี้งหรีด
2012-08-10
14,040
อาหารเสริมกำลังสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิล
ถ้าพูดถึงปลาที่คนไทยนิยมรับประทานมากที่สุดคงหนีไม่พ้น ปลานิลและปลาทับทิม ที่มีราคาไม่สูงมาก และมีรสชาติอร่อย มีประโยชน์กับร่างกาย ง่ายต่อการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเมนู ทอด เผา ต้ม ลาบ ฯลฯ แต่ก่อนที่จะมาเป็นปลานิล ปลาทับทิมตัวใหญ่ๆนั้น ก็ไม่ได้ง่ายดาย ต้องผ่านขั้นตอนการเลี้ยง การดูแลต่างๆมากมาย
2012-08-10
2,939
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
21-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
บจ.พิมานไรซ์
จ.นครนายก
8,000.00
0.00
ท่าข้าวทวีเจริญชัย
จ.อ่างทอง
8,200.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×