ข้อมูลเกษตร
ราคาดอกไม้ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 6 กันยายน 2555
ดูราคาสินค้าเกาตรเพิ่มเติม
2012-09-06
1,400
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 5 กันยายน 2555
ดูราคาสินคาเพิ่มเติม
2012-09-05
1,595
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ(1) วันที่ 4 กันยายน 2555
ดูราคาสินค้าเกาตรเพิ่มเติม
2012-09-04
802
สูตรกำจัดหนอนกอ หนอนม้วนใบข้าวด้วยบอระเพ็ดและหนอนตายยาก
เกษตรกรทำนาข้าว พอข้าวอายุได้ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มเจอปัญหา เรื่องหนอนกอหรือหนอนม้วนใบ ที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรที่ต้องแก้ไข หนอนกอหรือหนอนม้วนใบมักจะเข้าทำลายนาข้าวที่อยุ่ในที่ร่มหรือใบงามมากๆ เพราะเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกิดไป แล้วหนอนกอหรือหนอนม้วนใบจะเข้าไปทำลายนาข้าวนั้นทำให้เกิดเป็นแถบสีขาว หรือที่เรียกว่า ข้าวหัวหงอก และสร้างความเสียหายอย่างมากแก่เกษตรกร
2012-09-04
3,699
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้สามวันในโค-กระบือ
จากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนและมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงานเรื่องโรคไข้สามวันในโค-กระบือ หลายพื้นที่และทำให้โค-กระบือ อ่อนแอมีผลเสียต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จึงควรมีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสามวันในโค-กระบือที่อาจจะมาพร้อมกับฝนในช่วงนี้
2012-09-04
4,920
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 3 กันยายน 2555
http://www.rakbankerd.com/view-price-iphone.php?ic=3
2012-09-03
1,520
เทคนิคการให้น้ำจิ้งหรีดเพื่อลดการตายในระยะแรก
จิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ความต้องการบริโภคแมลง ของผู้บริโภคเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือแมลงต่างๆ จึงกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เพราะสามารถจับจำหน่ายได้ในระยะเวลาเพียง 45 วัน/รุ่น และยังมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่กินจิ้งหรีดเป็นอาหาร และการตายของจิ้งหรีดในระยะ 1-3 สัปดาห์แรก ก็มักเกิดขึ้นกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักก็มาจากการลงไปกินน้ำในภาชนะและจมน้ำตายของจิ้งหรีดในระยะแรกเกิด
2012-09-03
6,605
ราคาดอกไม้ ณ จุดรับซื้อ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ดูราคาสินค้าเกาตรเพิ่มเติม
2012-08-31
1,555
เทคนิคการรักษาไก่ตาอักเสบด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น
ไก่ตาอักเสบนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เจอค่อนข้างบ่อย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร และอาจเกิดภาวะขาดทุนก็เป็นได้ อาการไก่ตาอักเสบ เบื้องต้นไก่จะมีอาการตาบวมแดง มีน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาไม่ค่อยเปิดกว้าง เมื่อเป็นแล้วจะมีการแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่น ๆ ค่อนข้างเร็ว ถ้าทิ้งไว้หรือไม่มีการป้องกันรักษาที่ถูกวิธีอาจทำให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ตายได้เช่นกัน
2012-08-31
49,226
น้ำหมักจากหอยเชอรี่ช่วยเร่งสลายฟางข้าวในนาได้
ในการทำนาข้าวของเกษตรกรทุกคนที่ประกอบอาชีพทำนา ล้วนแต่มีความหวังในข้าวในนาของตนเองมีความอุดดมสมบูรณ์ และปราศจากโรค แมลง และภัยตามธรรมชาติ มีผลผลิต รวงข้าวสวยเม็ดเต็มหน่วย และประหยัดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน ซึ่งมี คุณจรูญ พลายด้วง เป็นประธานกลุ่มหมู่ที่ 2 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำน้ำหมักจากหอยเชอรี่ใช้ในนาข้าว เพื่อนำมาใช้ในการบำรุงดินและต้นข้าวใช้ก่อนที่จะหว่านเมล็ดข้าวได้ผลเป็นอย่างดี (ใช้ได้ทุกสายพันธุ์ข้าว)และมีประสิทธิภาพไม่แพ้สารเคมีที่เคยใช้กัน จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้นี้มาให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเหมือนกันลองทำใช้ดู โดยมีวิธีการทำดังนี้
2012-08-30
2,140
สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ บำรุงดิน บำรุงข้าว สำหรับพื้นที่นาดอน
พื้นที่ดอนเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่สูงๆต่ำๆ ไม่ราบ อีกทั้งมีสภาพแห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกษตรที่ทำนาในที่ดอนส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตน้อย การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพปรับสภาพดิน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ดินในที่ดอนเหมาะสมต่อการทำนา และยังเป็นการช่วยบำรุงข้าว ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย
2012-08-30
2,380
เทคนิคการป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว
ในช่วงฤดูฝนของทุกปีได้มีฝนตกกระจายตลอดทั้งเดือนและมีเมฆปกคลุมติดต่อกันหลายวันทำให้ความชื้นในอากาศสูงเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของโรคไหม้ข้าวในระยะนี้ ซึ่งลักษณะอาการของโรคใบไหม้ที่เกษตรกรสามารถจะสังเกตได้ที่ใบจะพบจุดช้ำน้ำในระยะแรกเริ่ม ต่อมาจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาตรงกลางแผลมีสีเทาแผลขนาดต่างๆ กันกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง กล้าข้าวจะแห้งและฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้จากการสัมภาษณ์นายศิวะพงศ์ นฤบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวในรายการFARMER INFO แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดไม่ให้ข้าวในนาเกิดโรคไหม้ ด้วยแนวทางการปฏิบัติง่ายๆดังต่อไปนี้
2012-08-30
23,264
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ส.ค. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
14,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
16,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×