ข้อมูลเกษตร
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
2012-10-29
1,905
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10
วันที่รับรอง : 04 ธันวาคม 2553 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
1,976
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 9
วันที่รับรอง : 09 ตุลาคม 2552 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
2,282
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 8
วันที่รับรอง : 07 เมษายน 2552 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
2,681
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
วันที่รับรอง : 30 กันยายน 2551 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
10,437
อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 80
วันที่รับรอง : 31 สิงหาคม 2550 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
2012-10-29
4,292
ข้าวมะลิ กข15 หรือ ข้าว กข15
ข้าว กข15 หรือ ข้าวหอมมะลิ กข15 หรือ ข้าวดอ ที่ชาวบ้านเรียกขานกันนั้นเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์เบาที่มีช่วงการเก็บเกี่ยว เร็วกว่า ข้าวหอมมะลิ105 ประมาณ หนึ่งเดือน เป็นข้าวที่เกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมปลูกกัน เพื่อใช้เงินจากการขายข้าวบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105 ในช่วงปลายปี เพราะใช้เวลานานกว่า
2012-10-25
55,560
แก้ปัญหาน้ำตาลใกล้มด ด้วยอบเชย
ภาชนะที่ใส่น้ำตาลไว้ มักพบปัญหาว่ามีมดมาขึ้นในน้ำตาล ทำให้ไม่สะดวกและรำคาญในเวลาจะใช้น้ำตาลในการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม คุณสมพงษ์ ลาแก้ว เป็นอีกผู้หนึ่งที่ชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มโดยต้องใส่น้ำตาลทราย จึงได้นำเคล็บลับง่ายๆในการป้องกันมดขึ้นน้ำตาลมาบอกผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี คลื่น FM 106.25 MHz. ให้สำหรับท่านที่สนใจได้ลองนำไปใช้ในการป้องกันมดขึ้นน้ำตาล
2012-10-25
2,402
ขมิ้นชันใช้กำจัดมอดและแมลงในข้าวเปลือกได้
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณลุง สมบูรณ์ จันจรุง ที่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ที่1 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรชุมชน ได้พูดถึงสรรพคุณของสมุนไพร นั้นก็คือขมิ้นชัน ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูในข้าวเปลือกได้ด้วย ขมิ้นชันจึงเป็นพืชสมุนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีขั้นตอนการทำอย่างง่ายๆดังต่อไปนี้
2012-10-24
2,869
การใช้สมุนไพรหมักป้องกันหนอนกอเข้าทำลายช่วงข้าวออกรวง
ลมหนาวมาเยือนช่วงระหว่างปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ข้าวออกรวง มักพบการระบาดของหนอนกอข้าว จนส่งผลให้ทำเมล็ดข้าวลีบทั้งรวง ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรสามารถเพิ่มวัคซีนป้องกันหนอนกอข้าวได้ด้วยสมุนไพรหมัก อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีให้กับเกษตรกรได้ ผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
2012-10-24
3,572
คุณภาพทางกายภาพ (Grain physical quality)
คุณภาพข้าวขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ หรือการบริโภค ข้าวส่วนใหญ่มัก ค้าขาย และบริโภคกันในรูปของเมล็ดข้าวที่หุงต้มทั้งเมล็ด ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินคุณภาพข้าว ในการค้ามักพิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัด ดังนั้นคุณภาพข้าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท - คุณภาพทางกายภาพ - คุณภาพการสี - คุณภาพในการซื้อขาย - คุณภาพทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน คุณภาพทางกายภาพ (Grain physical quality) หมายถึง คุณสมบัติภายนอกของเมล็ดที่เห็นได้ง่าย สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้เช่น ชั่ง ตวง วัด การซื้อขายข้าวยังใช้คุณสมบัติเมล็ดข้าวทางกายภาพในการจำแนกเกรดข้าวทุกชนิด ทั้งนี้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้รวดเร็วซึ่งจำแนกเป็น สีข้าวเปลือก เป็นลักษณะประจำพันธุ์ ซึ่งมีสีขาวหรือฟาง มีส่วนในการตั้งชื่อพันธุ์ข้าวในอดีต สีข้าวเปลือกจะพบมีสีขาว ฟาง ม่วง และดำ
2012-10-24
4,385
ข้าวหอมนิล
ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม น่ารับประทาน ที่สำคัญคือ ข้าวกล้องมีโปรตีนสูงถึง 12.5% ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 70% ปริมาณ amylose 16% และยังประกอบไปด้วย ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ105
2012-10-24
3,004
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×