ข้อมูลเกษตร
อาหารจากกล้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มี ที่ ดินและแหล่งน้ำเหมาะแก่การทําการเกษตร และคำแนะนําที่จะเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องของไม้ผลพื้นเมืองของไทย ที่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่ มี คุณค่าทางอาหาร เหมาะกับทุกเพศวัยและเป็นพืชที่ คนไทยรู้จักมาช้านานนั่นคือกล้วย การนํากล้วยมาแปรรูปอาหารนั้น ทำได้หลายอย่าง ทั้งคาว และหวาน เป็นทั้งอาหารและขนมขบเคี้ยว ซึ่งสามารถทํากินเองในบ้านหรือทําขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
2013-08-19
14,733
มาทำความรู้จักกับโรคเลปโตสไปโรสิสกันเถอะ
โดย..ศูนย์เลปโตสไปโรสิส เลปโตสไปร่าเป็นเชื้ออีกชนิดหนึ่งที่เก็บจากสัตว์ที่มีเชื้อได้ง่ายมากทั้งในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ เป็นเชื้อที่พบการติดต่อจากคนสู่คนได้น้อยมาก แม้แต่ในกรณีติดต่อจากแม่สู่ลูก บาดแผลบนผิวหนังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2013-08-19
2,660
ล้างผักลดสารพิษด้วยน้ำซาวข้าว
ทุกวันนี้ผักผลไม้ที่วางขายกันอยู่ตามท้องตลาดส่วนมากนั้น ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต สารพิษเหล่านี้จึงตกค้างอยู่ในผักผลไม้ที่เราซื้อมารับประทาน
2013-08-16
3,747
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานของไทย ที่อดีตเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเมืองขึ้นจำนวนมาก โดยมีเจ้าเมืองคนแรกได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาในสมัยกรุงธนบุรี คือ พระขัติยะวงษา(ทน) นับว่าเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก
2013-08-16
10,544
เปลือกลองกองต้านเหี่ยวชะลอชรา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลองกองผลไม้สำคัญของภาคใต้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สามารถสกัดสารจากเปลือกลองกอง มาทำเครื่องสำอางช่วยแก้ปัญหาชราก่อนวัยได้เป็นผลสำเร็จ
2013-08-16
2,802
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 501 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190
2013-08-15
6,799
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด
เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45240
2013-08-15
4,644
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด
ที่ตั้งเลขที่ 206 หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150
2013-08-15
6,925
ตำนานชนเผ่ากุลา
เมื่อทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล ไดกลายสภาพมาเป็นท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ ทำให้มองเห็นดินจดขอบฟ้ามาแล้วเป็นเวลานานเท่าไร ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ แต่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นานแสนนาน
2013-08-15
6,733
เคล็ดลับการเก็บข้าวสวยไม่ให้บูด
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น ได้พบกับ นายธนรัชน์ เหมะธุลิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ วันนี้จะแนะนำวิธีการเก็บรักษาถนอมอาหารข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้ว ให้สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆ ไม่ให้ข้าวบูด
2013-08-15
5,295
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Thungkula Hommali Rice Cluster)
คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิของสถาบันเกษตรกร ซึ่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 19 แห่ง และนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีก 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือร่วมใจอย่างมีพลัง ดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณดีที่มีคุณค่าทุกเมล็ด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตรภายในคลัสเตอร์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขั้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ คลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดูแลเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมากกว่า 260,000 ครัวเรือน จึงมีการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี นำไปแปรรูปโดยโรงสีภายในคลัสเตอร์ จำนวน 8 แห่ง ที่ได้มาตรฐาน GMP CODEX ,ISO 9001:2008 และ HACCP เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% คัดดีพิเศษส่งมอบโดยตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค
2013-08-15
4,545
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัด สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ "อีสานใต้" มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม และข้าวหอมมะลิ มีผู้คนหลายเผ่าและภาษา เช่น ไทยอีสานเขมร ส่วย หรือ กูย คำขวัญประจำจังหวัด: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
2013-08-15
7,748
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×