ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-24
1,464
แก้ปัญหาต้นกล้าข้าวถอนยากด้วยแกลบดำ
เกษตรกรหลายท่านอาจประสบปัญหาต้นกล้าข้าวที่ถอนยาก มีเศษดินติดมาก ซึ่งต้องใช้เวลามากในการถอนต้นกล้าสำหรับเตรียมปักดำ ปัญหานี้แก้ไขได้โดยคุณนำพา ขัติกันทา ปราชญ์ชาวบ้านประจำโรงเรียนชาวนาต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงรายได้แนะนำผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า ในขั้นตอนการหว่านเมล็ดพันธุ์ต้องใช้แกลบดำด้วย ดังนี้
2015-06-24
4,269
บำรุงดินช่วงพักนาช่วยดินอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตข้าวดี
ช่วงเข้าสู่ฤดูกาลพักนาข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกษตรกรชาวนาหลายรายก็ต้องทำการปรับปรุงดินและปรับสภาพดินในนาข้าวให้มีดินที่ดีเสียก่อนเพราะธาตุอาหารในดินเริ่มเสื่อมสภาพลงจากการทำนาข้าวของรอบที่ผ่านมา จึงต้องบำรุงดินเพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพดินให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการทำนาข้าวในรอบต่อไปและช่วยให้ดินดีมีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะที่จะทำนาข้าวให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ
2015-06-24
3,822
ลดภาระต้น เลี่ยงผลร่วงก่อนกำหนด ด้วยการตัดแต่งผล
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมักประสบกับปัญหาผลทุเรียนร่วงหล่นก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยว ทำให้ต้องเสียเวลาในการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ โดยเปล่าประโยชน์ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร วันนี้เรามีเทคนิคในการแก้ปัญหาเหล่านี้มาฝากกัน
2015-06-24
2,981
แก้ปัญหาเงาะผลเล็ก-เนื้อไม่ล่อนในพื้นทีภาคอีสาน ด้วยเทคนิคการจัดการน้ำ
ปัจจุบันเกษตรกรภาคอีสานหันมาปลูกไม้ผลต่างๆ เป็นจำนวนมาก บ้างก็ประสบความสำเร็จ หากมีการดูแลเอาใจใส่และการจัดการดินน้ำที่เหมาะสม บ้างก็ประสบกับปัญหานานาประการ ด้วยสภาพดินในภาคอีสานที่เป็นดินร่วนป่นทราย หรือ ดินทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือความชื้นไว้ในดินได้นานหรือมากพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นหากมีการจัดการน้ำและดินที่ไม่เหมาะสมก็อาจกระทบต่อผลผลิตที่จะได้รับ ซึ่งเงาะก็เป็นอีกพืชหนึงที่เกษตรกรภาคอีสานนิยมปลูกกันมาก ด้วยสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่กระนั้นก็ยังจะประสบกับปัญหาผลมีขนาดเล็ก เนื้อเงาะไม่ล่อนได้เช่นกัน
2015-06-24
2,855
หนอนเจาะขั้วผลลําไยและลิ้นจี่
หนอนเจาะขั้วผล มักพบเข้าทำลายลําไยและลิ้นจี่ในสองระยะ คือ ระยะเริ่มติดผลได้ประมาณ 1.5 ? 2 เดือน และระยะที่ผลโตใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนมีขนาดเล็กมาก ซึ่งหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในเมล็ด มองดูภายนอกจะไม่เห็นรอยทําลายเลย ต่อเมื่อผ่าดูจะเห็นรอยทําลาย ทําให้ผลถูกหนอนทําลายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้และร่วงหล่นจนหมด
2015-06-24
6,825
การเก็บกุ้งแห้งไม่ให้ชื้น หรือขึ้นรา
กุ้งแห้งคือวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากของคยไทย เพราะทำให้กุ้งเก็บไง้ได้นานไม่เน่าเสีย และยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งใส่ในก๋วยเตี๋ยว ส้มตำหรือยำต่างๆ หลายๆบ้านจึงมักมีกุ้งแห้งติดไว้ในห้องครัว แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือเมื่อเก็บไว้นานๆ กุ้งแห้งอาจชื้นหรือขึ้นราได้
2015-06-24
13,849
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-23
552
การดูแลนาข้าวช่วงอากาศร้อน ลมแรง
การทำนาข้าว นอกจากดินต้องดี เมล็ดพันธุ์ต้องเลิศแล้ว เรื่องของลมฟ้า อากาศก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ต้นข้าวสมบูรณ์ ออกรวงดี
2015-06-22
5,106
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-22
1,490
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-06-22
558
รักษาโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรคปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งของ โค-กระบือ เนื่องจากติดต่อได้เร็วและควบคุมได้ยาก มักระบาดในฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศชื้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากเท้าเปื่อยได้ง่าย
2015-06-22
59,615
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มิ.ย. พ.ศ.2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
5,000.00
0.00