ข้อมูลเกษตร
วิธีจัดการวัสดุในไร่ที่ใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสุชีพได้มรดกเป็นที่ดินจากคุณพ่อคุณแม่ จึงสร้างไร่บุญฉลายขึ้นมา โดยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาตั้ง และตั้งใจทำไร่แห่งนี้ให้มีอาหาร พืช ผัก วัตถุดิบที่สะอาดไร้สารพิษที่สุด เพื่อคนที่เขารักจะได้ทานแต่ผักที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง
2020-02-04
191
สูตรทำปุ๋ยหมักวัสดุจากธรรมชาติ บำรุงพืชผักให้สวยงาม
คุณสุชีพได้มรดกเป็นที่ดินจากคุณพ่อคุณแม่ จึงสร้างไร่บุญฉลายขึ้นมา โดยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาตั้ง และตั้งใจทำไร่แห่งนี้ให้มีอาหาร พืช ผัก วัตถุดิบที่สะอาดไร้สารพิษที่สุด เพื่อคนที่เขารักจะได้ทานแต่ผักที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง จากที่เคยทำงานออฟฟิศแล้วหันมาทำเกษตร สิ่งที่คุณสุชีพได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ จิตใจดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น เมื่อจิตใจดี ร่างกายก็ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น มีสติปัญญามากขึ้น การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้มีสมาธิ ก่อให้เกิดสติปัญญา และรักที่จะมีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้น ผิดจากตอนยังทำงานประจำ ชีวิตตอนนั้น คิดอะไรเป็นธุรกิจหมด ผิดจากตอนนี้ ที่ เน้นความเรียบง่าย ซึ่งให้ความสุข ก่อเกิดสมาธิ สติปัญญาแก่ชีวิตได้มากกว่าเดิม นอกจากนั้น คุณสุชีพยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.๙ ไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งสำหรับเขา เป็นปรัชญาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และทำให้เขามีความสุขในทุกวันนี้
2020-02-04
396
วิธีตอนพืชในหน้าแล้งให้รอดตาย เพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์ในหน้าฝน
คุณปา ไชยปัญหา อาศัยอยู่ที่บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้คิดค้นเทคนิคการตอนกิ่งในหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่น้ำน้อย ความชื้นในอากาศไม่พอสำหรับพืชที่จะขยายพันธุ์ ซึ่งคุณปาก็ประสบความสำเร็จ ไร่อรหันต์สามารถผลิตกิ่งพันธุ์ได้จำนวนมาก เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สามารถเพิ่มรายได้ให้กับไร่อย่างต่อเนื่อง
2020-01-31
231
วิธีทำพืชแฟนซี ต้นเดียวมีตั้งหลายพันธุ์ เพิ่มมูลค่าผลผลิต
คุณปา ไชยปัญหา อาศัยอยู่ที่บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยเน้นการปลูกพืชสามปลูก นั่นคือปลูกเพื่อเรียนรู้ ปลูกเพื่อนำผลผลิตขาย และสุดท้ายปลูกพืชแบบผลพลอยได้ ซึ่งปรากฏว่าพืชผลพลอยได้สร้างรายได้หลักให้ไร่มากกว่าอย่างอื่น คุณปาจึงต้องคิดค้นการปลูกพืชแปลกๆ เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจ หนึ่งในนั้นก็คือการทำพืชแฟนซี (พืชต้นหนึ่งมีมากกว่า 1 สายพันธุ์)
2020-01-31
329
ทำปุ๋ยน้ำจากน้ำซาวข้าว บำรุงใบขึ้นฉ่ายให้ใหญ่ เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
ก่อนที่คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์ จะมาปลูกขึ้นฉ่าย เธอเป็นแม่บ้านมาก่อน มีสวนปาล์ม สวนยางที่ต้องดูแล แล้วก็ให้คนงานปลูกมะเขือ ปลูกถั่วฝักยาว ส่วนตนเองก็มาศึกษาเรื่องผักขึ้นฉ่าย เหตุที่สนใจปลูกขึ้นฉ่าย เพราะว่าราคาดี อีกอย่างหนึ่งคือทำได้ทุกฤดูกาล ไม่ค่อยมีโรค แต่ถ้าปลูกลงดินจะมีปัญหาเรื่องโรคเชื้อรา เรื่องน้ำ เรื่องความร้อน เธอจึงเลือกปลูกแบบไร้ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ และสามารถปลูกได้ตลอดปี ไม่ว่าจะช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูร้อน และเรื่องราคาก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับผักขึ้นฉ่าย โดยขั้นตอนการปลูกก็ใช้วิธีลองผิดลองถูกมาเรื่อย ๆ ในช่วงแรก ๆ จะทดลองปลูกก่อนประมาณ ๒ ชุด หลังจากนั้น และเนื่องด้วยพื้นที่ที่ปลูกมันติดริมเขา อากาศดี จึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สองเรื่องน้ำก็ไม่มีปัญหา แล้วก็ไม่ค่อยมีโรค ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน ก็เลยขยายขึ้นมาเรื่อย ๆ ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2020-01-28
479
สูตรน้ำซาวข้าว บำรุงขึ้นฉ่ายให้โตเร็ว แข็งแรง
คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์ ภรรยานายตำรวจ และปลูกสวนยาง สวนปาล์ม และผักต่าง ๆขาย ภายหลังเห็นว่ายังไม่มีใครทางภาคใต้ที่ปลูกขึ้นฉ่ายขาย จึงลงมือทำ และขยายตลาดขึ้นฉ่ายได้มากมาย ไปยังหลายจังหวัด
2020-01-27
322
เทคนิคกลับหนุ่มกลับสาวใหั้ต้นโกโก้ ให้มีผลผลิตอีกครั้ง
คุณนิตย์เป็นเกษตรกรที่มีความสุขกับการได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า และยืนยันว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงยืนยาว ถ้าเราทำงานบริษัทหรือราชการ ตอนเกษียณอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญมาก้อนหนึ่ง แต่เงินก้อนนั้นถ้าไม่เอาไปต่อยอดก็มีวันหมด ในขณะที่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ก็สามารถหารายได้ได้แล้ว ถ้าเราปลูกมาก ก็จะยิ่งมีรายได้มาก อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่อิสระ สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ ขอเพียงให้รู้จักจับจ่ายใช้สอย
2020-01-24
252
การหมักเมล็ดโกโก้ เพิ่มความหอมและความอร่อยก่อนขาย
คุณนิตย์เป็นเกษตรกรที่มีความสุขกับการได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า และยืนยันว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงยืนยาว ถ้าเราทำงานบริษัทหรือราชการ ตอนเกษียณอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญมาก้อนหนึ่ง แต่เงินก้อนนั้นถ้าไม่เอาไปต่อยอดก็มีวันหมด ในขณะที่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ก็สามารถหารายได้ได้แล้ว ถ้าเราปลูกมาก ก็จะยิ่งมีรายได้มาก อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่อิสระ สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ ขอเพียงให้รู้จักจับจ่ายใช้สอย ทุกวันนี้นอกจากผลิตผลผลิตที่ดีปราศจากเคมีสู่ผู้บริโภคแล้ว คุณนิตย์ยังมีความสุขจากการที่ได้แบ่งปันความรู้ของตัวเองให้แก่เกษตรกรท่านอื่นอีกด้วย ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโกโก้ ทำให้เกษตรกรท่านอื่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เหมือนการได้ทำบุญอีกทาง ซึ่งคุณนิตย์ก็ให้ความรู้แบบไม่เคยปิดบังข้อมูล เพราะอยากเห็นประเทศไทยไม่ต้องสั่งโกโก้นำเข้า อยากให้เงินในส่วนนี้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยมากกว่า
2020-01-24
331
วิธีรดน้ำต้นอ่อนผักบุ้งให้ได้คุณภาพ โคนต้นไม่เน่า
คุณดิเรกทำทุกสิ่งด้วยใจรัก การจะรู้ว่ารักหรือไม่ สังเกตง่าย ๆ เลยว่า หากคุณปลูกเกษตรอินทรีย์ เวลาที่พืชผลิใบ คุณตื่นเต้นรึเปล่า คุณมีความสุขกับการได้เห็นมันเจริญเติบโตทุกวันหรือเปล่า ถ้าใช่แสดงว่าคุณมีใจรักและคุณมาถูกทางแล้ว แต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองปรับเปลี่ยนดูว่าอะไรที่เข้ากับคุณ เมื่อรู้ว่ามาถูกทางแล้วก็ให้ศึกษาวิธีเพาะปลูกว่าทำอย่างไร ต้องไปเรียนรู้ก่อน ก่อนที่จะหาตลาด จะต้องลองผิดลองถูก ศึกษาหาข้อมูลจนปลูกเป็นก่อน จึงค่อยไปทำตลาด ทุกวันนี้คุณดิเรกมีความสุขทุกวัน เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบ ตอนทำงานประจำ มีวันว่างแค่เสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์วันเดียว เขาก็จะแบ่งเวลาที่มีส่วนน้อยนิดมาทำการเกษตร นั่นคือวันหยุดของเขา แต่เขาก็มีความสุขกับมัน แต่เมื่อเขามาทำการเกษตรเต็มตัว เขารู้สึกว่าทุกนาทีที่ทำมีคุณค่า มีความสุข เขาคิดว่านี่คือวันหยุดของเขา มีวันหยุดวันพักผ่อนทุกวัน ไม่มีวันทำงานเลย เพราะเมื่อทำในสิ่งที่รัก เขาจึงไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่มีความเครียด มีความสุขที่ได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่น ได้แบ่งปันประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่อาจจะเป็นเหมือนเขา แต่ไม่มีทางออก ให้เขาได้เจอทางออกที่เหมือนกับคุณดิเรกเอง ซึ่งตอนนี้คุณดิเรกมีความสุขทุกวันทุกนาที
2020-01-23
305
เทคนิคปลูกต้นอ่อนผักบุ้งจำหน่าย
คุณดิเรก ขำคง อดีตวิศวกรไฟฟ้าที่ถึงจุดอิ่มตัวในหน้าที่การงาน ผันตัวเองมาทำการเกษตร และเลือกปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง เพราะเป็นผักที่ภรรยาและเขาเองไม่แพ้ และยังมีเกษตรกรน้อยรายปลูกผักชนิดนี้ แต่กว่าเขาจะปลูกผักชนิดนี้ได้ประสบความสำเร็จ เขาใช้เวลาถึง 2 ปี ในการลองผิดลองถูก และเรียนรู้การเติบโตของต้นอ่อนผักบุ้งนี้ ด้วยการเฝ้าสังเกตวันแล้ววันเล่า จนได้เทคนิคในการปลูกมา
2020-01-21
319
เทคนิคการสกัดหัวน้ำหอมจากดอกจำปี
คุณพยุง หนูแย้ม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31ซอยต้นสน (ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ปลูกจำปีเพื่อจำหน่าย และเป็นจำปีที่ปลอดสารพิษ ค้นพบเทคนิคการตกแต่งกิ่งเพื่อเร่งดอกโดยใช้วิธีแบบธรรมชาติ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้
2020-01-16
318
ภูมิปัญญาการตกแต่งกิ่งจำปีเพื่อเร่งดอก
คุณพยุง หนูแย้ม ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 31ซอยต้นสน (ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้) หมู่ที่ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ปลูกจำปีเพื่อจำหน่าย และเป็นจำปีที่ปลอดสารพิษ ค้นพบเทคนิคการตกแต่งกิ่งเพื่อเร่งดอกโดยใช้วิธีแบบธรรมชาติ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้
2020-01-14
256
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.19 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
17-30°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ก.พ. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
160.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
160.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
160.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
160.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×