ข้อมูลเกษตร
การใช้ชอล์กขีดมด ป้องกันกำจัดศัตรูเข้าทำลายเมล็ดผักในแปลงปลูก
ปัญหาแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่มากวนใจเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก อาทิ หอยทาก มด นก หนู มอด แมลงที่อาศัยอยู่ในดิน ฯลฯ ทุกครั้งเมื่อเกษตรได้ทำการหว่านเมล็ดผักลงไปในแปลงแล้ว ศัตรูพืชเหล่านี้จะเข้ามากัดกินเมล็ดพันธุ์ผัก ทำให้เกิดความเสียหาย ปริมาณเมล็ดที่หว่านไปผลผลิตได้น้อยลง จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ชาวสวนเองต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข วันนี้จึงได้สูตรในการขับไล่แมลงศัตรูพืชเหล่านี้ไม่ให้มาก่อความเสียหายในแปลงผัก ด้วยวิธีง่ายๆ ของ คุณสำรวย ภูเงิน เกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด ผักชี ที่บ้านซำทอง ม.11 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ซึ่งนำชอล์กฆ่าแมลงมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดศัตรูผัก ดังนี้
2015-08-13
10,467
การปลูกถั่วฝักยาวปลอดสารพิษ และการพิชิตแมลงด้วยน้ำดั่งสมุนไพร
เกษตรกรผู้สนใจเรื่องการปลูกถั่วฝักยาว ได้โทรมาสอบถามเรื่องการบำรุงและการปลูกถั่วฝักยาว ผ่านทางด่วนข้อมูลการเกษตรสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันนครราชสีมา ทางสถานีฯ จึงได้ติดต่อขอคำแนะนำไปยังคุณพ่อประจิตร์ นนท์บุลัย หมอดินประจำอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ได้ให้คำแนะนำในการปลูกถั่วฝักยาว ว่าในการเริ่มปลูกจะต้องมีการเตรียมดินก่อนลงแปลงปลูก จากนั้นจึงจะเริ่มจัดการดูแลตามวิธีดังนี้
2015-08-13
11,323
การจัดการไผ่เลี้ยงให้ออกหน่อตลอดปี
ไผ่เลี้ยงหากมีการดูแลบำรุงเป็นอย่างดีพร้อมกับมีเทคนิควิธีในการกระตุ้นหน่อ ก็จะสามารถผลิตหน่อขายได้ตลอดทั้งปี ด้วยวิธีการปลูกและการกระตุ้นดังนี้
2015-08-13
12,927
การติดตาเขียวยางพารา
ยางพาราเป็นพืชเศรษกิจที่สำคัญของประเทศ นิยมปลูกกันมากทางภาคใต้และภาคตะวันออก แต่ปัจจุบันมีการปลูกยางพาราทั่วทุกภูมิภาคของไทย วันนี้คุณอภิชาติ ภารมงคล ปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่น้ำคู้ จะมาแนะนำขั้นตอนการติดตาเขียวยางพาราด้วยตนเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรในการซื้อต้นกล้าพันธุ์ยาง
2015-08-13
3,029
การเพิ่มผลผลิตและทำให้ปาล์มผลใหญ่
ปาล์มน้ำมัน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกกันมากทั้ง เหนือ กลาง อีสาน ใต้ โดยเฉพาะทางภาคใต้จะนิยมปลูกกันมานานด้วยมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ส่วนการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ปลูกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับฝีมือการจัดการดูแลเกษตรกรด้วยเช่นกัน ว่าจะมีวิธีการจัดการที่เยี่ยมยุทธ์ขนาดไหน เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการ การดูแลเอาใจใส่พอสมควรถึงแม้จะสามารถให้ผลผลิตได้ตลอด และจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุได้ 2 ปีขึ้นไป ก็ตามแต่ถ้ามีการจัดการที่ดี ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มขนาดผลและเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน
2015-08-13
2,322
ราคาผลไม้ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-13
884
การทำสับปะรดกวนกะทิสูตรคุณละออ
สับปะรดเป็นพืชเศรษกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย นิยมปลูกกันมากในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด นอกจากการจำหน่ายผลสดแล้ว ยังมีการแปรรูปสับปะรดในรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิเช่น สับปะรดกวนซึ่งมีหลายสูตรหลายรสชาติที่แตกต่างๆกันออกไป
2015-08-13
3,838
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทย
2015-08-11
515
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-10
455
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-08-07
458
กระเจี๊ยบเขียว(Lady’s finger)
กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งต่างประเทศนิยมบริโภคแพร่หลาย ตลาดสำคัญคือ ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนิยมบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารและมีคุณค่าทางสมุนไพร รักษาโรค สำหรับคนไทยบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมานานแล้ว เพราะเป็นผักพื้นบ้านของเราซึ่งปลูกง่าย ปลูกได้ตลอดปีและมีราคาไม่สูง
2015-08-06
12,819
โรคดอกสนิม กล้วยไม้ (Flower rusty spot)
อาการจะเกิดบนกลีบดอกกล้วยไม้ โดยเริ่มแรกเป็นจุดขนาดเล็กสีเหลืองอมน้ำตาล เมื่อจุดเหล่านี้ขยายโตขึ้น จะมีสีเข้มคล้ายสีสนิม ลักษณะแผลค่อนข้างกลม มีขนาดตั้งแต่ 0.1-0.3 มม. โรคนี้เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศ เพราะกล้วยไม้อาจแสดงอาการในระหว่างการขนส่งได้ พบมากในกล้วยไม้สกุลหวาย เช่น หวายขาว หวายชมพู หวายมาดาม หวายซีซาร์ และหวายลูกผสมทุกชนิด
2015-08-06
3,388
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.10
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.20
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×