ข้อมูลเกษตร
สูตรปุ๋ยเพิ่มความหวานให้ผลไม้
ใช้ฉีดพ่นทางใบ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 3-5 วันต่อครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนช่วยเพิ่มความหวานให้กับไม้ผล
2015-11-03
10,837
ปุ๋ยหมักแมกนีเซียม เสริมการจริญเติบโตของพืชปลูก
แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช พืชที่ขาดแมกนีเซียมจะเจริญเติบโตไม่ดี ออกดอกน้อย ใบแก่มีสีซีด จากขอบใบเข้าไปกลางใบ ระหว่างเส้นใบซีด แต่เส้นใบเขียว สำหรับเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ดอยรายปลายฟ้าหมู่ 8 บ้านห้วยบง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ปัญหาเรื่องพืชขาดธาตุแมกนีเซียมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะที่นี่มีสูตรที่สามารถผลิตธาตุแมกนีเซียมใช้เองโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยมีวิธีการผลิต ดังนี้
2015-11-03
10,334
ปุ๋ยหมักกากถั่วเหลืองกระตุ้นการเจริญเติบโตและเสริมรากพืชให้แข็งแรง
กรดอะมิโน (Amino Acids) เป็นธาตุอาหารเสริมของพืชที่มีอยู่ในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยทั่วไปแต่ในน้ำหมักชีวภาพหลายชนิดมีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปทำให้มีปริมาณของกรดอะมิโนไม่เท่ากัน ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นประโยชน์และมีความสำคัญกับพืชเป็นอย่างมากช่วยในการกระตุ้นรากพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งเป็นส่วนในการหาอาหารช่วยทำให้ธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เข้าสู่ลำต้นและใบได้เร็วขึ้น จึงมีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีและมีความต้านทานโรคแมลงได้ดี บางส่วนยังมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้น
2015-11-03
9,984
น้ำนมราชสีห์
\"น้ำนมราชสีห์\" มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก อาจมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ในไทยพบเป็นวัชพืชทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ที่รกร้าง ท้องนา และพื้นที่โล่งจนถึงระดับความสูง 1200 เมตร
2015-11-03
4,213
รวมสูตรปุ๋ยอินทรีย์บำรุงพืช
ในการทำการเกษตรปัญหาที่สำคัญอีกประการของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือการที่พื้นที่ของตนนั้นไม่อุดมสมบูรณ์พอกับความต้องการของพืช ทำให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ช้า และไม่สมบูรณ์ แต่คุณยัณ วรรณราด มีเคล็ดลับและสูตรต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ เหมือนกับปุ๋ยสูตรบำรุงก้นหลุมให้ปลูกแล้วงาม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พืชสวนและพืชไร่งามดี และสามารถทำใช้ได้เอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดต้นทุนและสามารถเห็นผลได้จริง
2015-11-03
9,365
ปุ๋ยน้ำเย็นบำรุงพืช กำจัดกลิ่นเหม็น
ปุ๋ยน้ำเย็น ถือว่าเป็น ปุ๋ยหมัก อีกชนิดหนึ่งที่ ผู้ใหญ่บุญชู ปารมี เกษตรกรไร่นาสวนผสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้ทำการคิดค้น และทดลองจนประสบความสำเร็จ สามารถบำรุงพืชได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ สามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ในการผลิตได้เป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ร่วมพูดคุย กับผู้ใหญ่บุญชู ในเรื่องการทำเกษตร ผู้ใหญ่ ได้แนะวิธีการทำปุ๋ยน้ำเย็น เพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2015-11-03
5,850
โบกาฉิฟาง
เศษเหลือทางการเกษตรอย่างฟางข้าว ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเศษเหลือทางการเกษตรที่มีสัดส่วนมากที่สุด อันเนื่องมาจากมีพื้นที่ปลูกข้าวกว้างขวางและสามารถปลูกได้มากกว่าปีละครั้ง หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึงพบว่า เศษฟางและตอซังมักถูกทิ้งเปล่าไว้ในทุ่งนาอย่างน่าเสียดาย แม้จะมีการนำฟางข้าวมาใช้คลุมดินรักษาความชื้นและเพาะเห็ดบางชนิดอย่างได้ผลดี แต่ยังมีวิธีการนำฟางข้าวออกมาจากท้องนา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก หากนำมาผ่านขบวนการหมักตามสูตร การทำ "โบกาฉิฟาง" ใช้ในการบำรุงดินและพืชผลที่ปลูกให้งอกงาม เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต และคืนธาตุอาหารให้กับดินที่ดีอีกวิธีหนึ่งด้วย
2015-11-03
6,391
การใช้ด้วงงวงควบคุมจำนวนผักตบชวา
โดยปกติผักตบชวาจะสามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้เป็น 2 เท่าภายในเวลา 2 สัปดาห์ แต่จากการทำลายของด้วงงวงผักตบชวาจะช่วยลดการขยายพันธุ์ของผักตบชวาได้ ในแหล่งน้ำหนึ่งๆ ถ้ามีด้วงงวงผักตบชวาคอยควบคุมอยู่ด้วงงวงสามารถลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ำนั้นจาก 90 % ของพื้นที่ให้เหลือเพียง 25 % ภายในระยะเวลา 5-6 ปี
2015-11-03
14,280
หนอนใยผักศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ
หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชตระกูลกะหล่ำ ระบาดเป็นประจำตามแหล่งปลูกผักทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากหนอนชนิดนี้มีวงจรชีวิตสั้น มีการแพร่พันธุ์และขยายพันธุ์รวดเร็ว และมีการพัฒนาการวางไข่ได้เร็ว คือ หลังออกจากดักแด้ภายใน 1 วัน สามารถวางไข่ได้ทันทีและวางไข่ได้ตลอดชีวิต ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีพืชอาหารตลอดปี จึงเป็นสาเหตุให้พบการระบาดของหนอนใยผัก
2015-11-03
6,905
ปุ๋ยหมักน้ำปัสสาวะบำรุงพืชผักให้กรุบกรอบ เติบโตดี ต้านทานแมลงศัตรูพืช
ผักเป็นพืชที่ทุกคนควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่าง การได้บริโภคผัก ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกาย บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ปกติ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายก็ลดลงด้วยเหตุนี้ คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่สูตรน้ำปุ๋ยหมักบำรุงผัก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี อีกทั้งได้ผักที่เจริญเติบโต หวาน กรอบ ไร้หนอน แมลงรบกวน
2015-11-03
3,387
การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การเลี้ยงไส่เดือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเพื่อใช้ในงานเกษตร ซึ่งหนึ่งในคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพก็คือปุ๋ยที่ได้จากมูลไส้เดือน ซึ่งในการเลี้ยงไส้เดือนนอกจากจะได้ปุ๋ยเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถขายตัวไส้เดือนได้อีกด้วย ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนจึงกลายเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย
2015-11-03
13,758
ปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวาน
เพิ่มรสหวานให้กับพืชผักผลไม้ ด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์ตัวพ่อ น้ำพ่อ ตัวผู้ สูตรสำเร็จเพิ่มรสหวานที่นิยมใช้กันในหลายสวน โดยเฉพาะสวนที่ปลูกไม้ผล นิยมนำน้ำพ่อไปใช้เป็นปุ๋ยเสริมความหวานให้แก่ผลไม้ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-03
3,848
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
27.00
4.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
32.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×