ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยน้ำหมักเข้มข้นสำหรับไร่นาสวนผสม
ปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรเข้มข้นสำหรับไร่นาสวนผสม ปัจจุบันนี้การทำเกษตร หรือการทำไร่นาสวนผสมผสาน การปลูกพืชไว้เพื่อรับประทานเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อจำหน่ายเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ปลูกพืชไว้เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อรับประทานเอง และที่สำคัญผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกรับประทานหรือเลือกใช้พืชผักที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนจากสารพิษ ดังนั้นผู้ผลิตหรือเกษตรกรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญถึงขั้นตอนการผลิตโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หันมาใช้ปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวิรัตน์ จีนลักษณ์ เกษตรกรจากชุมชนบ้านเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน วันนี้คุณวิรัตน์ ได้นำวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรเข้มข้นสำหรับไร่นาสวนผสม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง
2015-11-25
3,298
ปุ๋ยน้ำใช้เพิ่มขนาดและรสชาติผลไม้
จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 และพูดคุยกับ คุณลุงเสรี จูประจบ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญด้านน้ำหมักชีวภาพเป็นอย่างดีเพราะทำมากว่า 20 ปีแล้ว ว่าในปัจจุบันปัจจุบันที่สวนผลไม้ของคุณลุงอยู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณลุงพาไปดูผลไม้ โดยเฉพาะมังคุด ลูกใหญ่มาก คุณลุงเสรี จูประจบ ก็บอกว่าใส่น้ำหมักชีวภาพทั้งนั้นไม่เคยใช้สารเคมี โดยเฉพาะสูตรนี้ น้ำหมักชีวภาพเพิ่มขนาดและรสชาดให้ผลไม้ ใส่แล้วได้ผลจริงๆ วัสดุก็หาได้ง่ายตามท้องถิ่นและทำก็ไม่ยาก มีประโยน์และขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้
2015-11-25
2,906
เมล็ดน้อยหน่า กำจัดหนอนในแปลงผัก
\"หนอนผัก\" เป็นหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชต่างๆ จำพวกกะหล่ำ, หัวผักกาดขาว, คะน้า, กวางตุ้ง ฯลฯ ซึ่งถ้าหนอนเหล่านี้กัดกินผักที่ปลูกจนเป็นรูเน่าจากข้างใน บางทีก็ทำให้ผลผลิตที่ได้ลีบเสียหาย ขายไม่ได้ราคา และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนผัก เพราะกลัวสภาวะขาดทุน
2015-11-25
2,797
เทคนิคเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันตามธรรมชาติ แบบไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่ม
เกษตกรชาวสวนปาล์มหลายคนมักจะชอบต้นปาล์มเพศเมียเนื่องจากให้ผลผลิตได้ดี จนหลายคนลืมประโยชน์ของต้นปาล์มเพศผู้ จึงทำให้การผสมเกสรทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรคาดหวัง
2015-11-25
1,839
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-25
352
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ข้าวแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าได้
ข้าว เป็นอาหารหลักของคนเราทุกคน และเช่นกันมีหลายคนที่สามารถนำ ข้าว มาแปรรูปทำเป็นอาหาร หรือ ขนมอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนู วันนี้คุณสายทิพย์ ลามา ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งคนที่นำภูมิปัญญาสืบทอดจากบรรพบุรุษ มาประยุกต์ แปรรูปข้าวให้มาเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีรสชาติอร่อย ติดปาก ติดใจผู้บริโภค จนสามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม กับผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ตราสายทิพย์ ที่พร้อมยินดีนำข้อมูลวิธีการขั้นตอนมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบด้วย
2015-11-24
55,186
ภูมิปัญญาชาวนาไทย ใช้ก้านกล้วยไล่หนูนา
ปัจจุบันชาวนาหันมาปลูกข้าวแบบอินทรีย์มากขึ้น เนื่องจากกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค จึงมักจะประสบปัญหากับจำนวนหนูนาที่เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย ชาวนาจึงพยายามหาวิธีการกำจัดหนูด้วยการไม่ใช้ยาเบื่อหนูหรือสารเคมีชนิดอื่นๆ ขึ้นมาหลายๆวิธี และวิธีง่ายๆ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ปริมาณหนูนาในแปลงนาข้าวลดลงก็คือ การวางทางกล้วยไว้ในแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดจำนวนประชากรหนูลงได้
2015-11-24
2,547
ปุ๋ยขี้เถ้างาเสริมความแข็งแรงให้แก่พืช
การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดมีความต้องการธาตุอาหารต่างๆที่แตกต่างกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ราก ลำต้นและใบ ธาตุอาหารชนิดต่างๆ อาทิเช่น ไนโตรเจน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส ล้วนมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งนั้น ดังนั้นพืชทุกชนิดมีความต้องการธาตุอาหารเหล่านี้เพื่อการเจริญเติบโตอย่างแน่นอน
2015-11-24
6,169
ปุ๋ยสูตรเร่งการเจริญเติบโต ซุปเปอร์ พด.2
การปลูกพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบ พืชกินผลหรือพืชกินหัวก็ล้วนแต่ต้องการสารอาหารในการเจริญเติบโตทั้งนั้น ดังนั้นการบำรุงรักษาให้พืชมีความเจริญเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรในการเลือกใช้วิธีการหรือสารอาหารที่ตรงต่อความต้องการของพืชนั้นๆ
2015-11-24
3,764
ปุ๋ยขี้เถ้างาเพิ่มรสหวานให้ไม้ผล
คุณบุญช่วย มั่นคง บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ที่5 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรที่ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยมีการทำการเกษตรแบบชีวภาพ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักต่างๆขึ้นใช้เอง
2015-11-24
2,676
การทำปุ๋ยน้ำจากเศษปลา บำรุงต้นพืชให้แข็งแรง
ในปัจจุบันเกษตรกร ยังไม่ค่อยทราบว่า ชิ้นส่วนต่างๆของปลาที่เราจะทิ้งไม่ว่าจะเป็นหัวปลา ขี้ปลา เกล็ดหรือก้างปลา ฯลฯ นั้นล้วนมีประโยชน์ต่อพืชมาก ดังนั้น คุณลุงจรวย มาแก้ว ประธานกลุ่ม และเป็นผู้นำชุมชนจึงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไร่ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้นและทดลองสูตรนี้ขึ้นมาและสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้บำรุงพืช และที่สำคัญ เพิ่มแคลเซียม กรดอะมิโน วิตามิน โปรตีน ให้กับพืชที่ปลูก ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-24
2,417
สูตรปุ๋ยหมักบำรุงพืชลดต้นทุนได้ผลผลิตดี
นายชุมพล สรวยสุวรรณ์ เกษตรไร่นาสวนผสม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย เพื่อให้ได้ผลผลิตดี
2015-11-24
2,116
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 10 ส.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
40.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×