ข้อมูลเกษตร
สูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช
จากการสัมภาษณ์นายบุญเลิศ ปานสวี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2554 จังหวัดระนอง โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวถึงแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับพืชชนิดต่างๆในสวน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแมลงต่างๆจะเข้าทำลายพืชพืชผลทางการเกษตรให้เสียหายมาก คุณบุญเลิศ จึงได้แนะนำสูตรสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
2015-11-27
2,051
การทำสารสกัดสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืช
สะเดา ถือเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน ซึ่งทุกส่วนของต้นสะเดานั้นมีคุณสมบัติมากมายที่ใช้ในการกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิด ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยเฉพาะใน เม็ดสะเดา จะมีสารสำคัญที่เหมาะสมในการนำมาทำสารสะกัดกำจัดแมลงมากที่สุด
2015-11-27
39,632
การต่อเชื้อราบิวเวอร์เรียแบบลูกทุ่ง
เชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ เชื้อราสีขาว ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชผัก ผลไม้ ทุกชนิด อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการต่อเชื้อบิวเวอร์เรียแบบลูกทุ่ง ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆตามแบบฉบับชาวบ้าน ผ่านรายการ \"ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร\" ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท FM 105.50 MHz.
2015-11-27
8,663
สารสกัดสมุนไพร ใช้กำจัดตัวหนอนและแมลงศัตรูพืช
หนอนและแมลงจัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญในการทำการเกษตรซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรส่งผลให้ผลผลิตน้อยลง ศัตรูพืชมีหลายชนิด ได้แก่ หนอนแมลง โรคของพืช วัชพืช และสัตว์ต่าง เช่น หนู นก ศัตรูพืชสามารถป้องกันและกำจัดได้หลายวิธี ทั้งวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ และการใช้สารเคมี สำหรับวิธีการกำจัดหนอนเละแมลงในพื้นที่การเกษตรมีมากมายหลายสูตร คุณคุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักรวมสมุนไพรกำจัดแมลง เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
2015-11-27
3,800
การทำสารสกัดจากเมล็ดสะเดาเพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณลุงจรวย มาแก้วประธานกลุ่มชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ว่าในปัจจุบันเกษตรกร ยังไม่ค่อยทราบว่า พืชในท้องถิ่น อย่างกระถินนั้นมีประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะเมล็ดของสะเดา นั้นคือ พระเอกในการป้องกันและกำจัดแมลง คุณลุงจรวย มาแก้ว เป็นผู้นำชุมชนได้เปิดศูนย์เรียนรู้ และคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทั้งในพืช และ ผัก ทุกชนิด และที่สำคัญ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-27
2,753
น้ำหมักสมุนไพรรสขมฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ในการปลูกพืชของเกษตรกรนั้นปัญหาที่พบค่อนข้างบ่อย คือปัญหาของเชื้อแบคทีเรียและแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายพืชสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับเกษตรกร หากไม่รีบหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการแก้ไขอาจจะมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
2015-11-27
6,254
สูตรสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูไม้ผลและพืชผักสวนครัว
การป้องกันและกำจัดแมลงในการทำการเกษตรมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันพืชทุกชนิดมักจะอ่อนต่อโรคและแมลง ขณะเดียวกันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้แมลงศัตรูพืชมีการระบาดมากขึ้น เกษตรกรต้องมีสารกำจัดแมลงเพื่อใช้สำหรับการทำการเกษตร ซึ่งถ้าเกษตรกรซื้อสารเคมีมาใช้ผลที่ตามมาคือเรื่องของสารตกค้างและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าใช้สารชีวภาพ เกษตรกรก็จะปลอดภัยจากสารเคมีและยังประหยัดต้นทุนอีกด้วย ดังนั้น คุณบุญชู ปาระมี ปราชญ์ชาวบ้าน ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จึงได้แนะนำสูตรสมุนไพรกำจัดแมลงในไม้ผลและพืชผักสวนครัว ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร มีวิธีการทำดังนี้
2015-11-27
2,799
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดหอยทาก
เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนอกจากมีร้อนแล้วยังตามมาด้วยฝนติดๆ ทำให้หอยทากมีการแพร่กระจายพันธุ์ดี โดยเฉพาะหอยทากสีน้ำตาลจะขยายพันธุ์และเติบโตได้เร็วมากเหมือนหอยเชอรี่ โดยจะออกไข่คราวละ 80 ฟอง รูปร่างกลมๆ สีขาวหรือออกสีนวลๆ หอยทากจะวางไข่ที่ผิวดิน และจะวางไข่ได้ถึง 6 ครั้งต่อปี ชอบอาศัยอยู่ในส่วนที่มีความชุ่มชื่น และนั้นก็ส่งผลให้พืชผักหรือไม้ดอกของเกษตรกรหลายรายเกิดปัญหาหอยทากกัดกินพืชผักจนเกลี้ยง ดังนั้นวันนี้คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีสูตรง่ายๆและประหยัด ผ่านทางทีมงาน farmer info มาช่วยกันกำจัดหอยทาก ไว้ดังนี้
2015-11-27
5,758
การผลิตสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
จากการสัมภาษณ์ นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านทางรายการ Famer info จ.ขอนแก่น โดยเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู แนะวิธีการผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืช เพื่อใช้เอง ประหยัดเงินทุน ปลอดภัยกับตัวเกษตรกรและผู้บริโภค
2015-11-27
2,620
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ในป่าลึกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นอยู่หนาทึบ จะมีเศษซากพืชซากสัตว์ทับถมกันจำนวนมากจึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีและแข็งแรง เป็นแหล่งจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจุลินทรีย์ทั่วไปที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปขยายและประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรหลายด้าน ปัจจุบันเกษตรกรมีวิธีการเก็บเชื้อจุลินทรีย์จากป่าลึกด้วยวิธีการต่างๆมากมาย แต่สำหรับคุณสายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอหันคา จ.ชัยนาทได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ถึงเทคนิคง่ายๆในการเก็บเชื้อจุลินทรีย์จากป่าลึก ด้วยวิธีการที่เกษตรกรทำได้ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
2015-11-27
4,181
จุลินทรีย์สับปะรดแก้โรครากเน่าโคนเน่า
โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดในผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว เงาะ และอื่นๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า จะระบาดได้ง่ายและชัดเจนคือระยะที่มีฝนตกชุกรากถูกน้ำท่วมขัง ขาดอากาศ นับเป็นปัญหาที่พบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะเคยรักษาด้วยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรามาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปจากสวนไม้ผลได้ เนื่องด้วยการรักษาโรคจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้กันที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่มีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว เมื่อใช้สารเคมีกำจัดแบบเดิมไปเรื่อยๆซ้ำซากจึงเกิดการดื้อยารักษาไม่หาย
2015-11-27
5,088
การทำน้ำครามย้อมผ้าจากธรรมชาติ
การย้อมสีผ้า เป็นกรรมวิธีหนึ่งในขั้นตอนของการเพิ่มสีสัน และลวดลายต่าง ๆ ในการท่อผ้า โดยการใช้พืชพื้นบ้าน มาเป็นวัสดุในการย้อม และหลักของการทอผ้า ก็คือการทำให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกัน โดยทั้งสอง พวกตั้งฉากกัน เส้นด้ายกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายยืนและอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายพุ่ง ลักษณะของการขัดกันของด้ายพุ่งและด้ายยืน จะขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่าลายขัดหรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผ้ามี ลวดลาย สีสันที่สวยงามแปลกตา
2015-11-27
4,961
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
27.00
4.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
32.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×