ข้อมูลเกษตร
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-27
592
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2015-11-26
475
สารเร่ง พด.7 (ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช)
สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากาการย่อยสลายพืชสมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูงรวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆ และสารไล่แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช
2015-11-26
19,910
การทำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
สูตรนี้มีการเตรียมการไม่ยาก ทั้งยังเป็นสูตรที่ให้ผลดีในเรื่องของการช่วยป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตในเรือกสวน ไร่นา โดยเฉพาะในสวนไม้ผล
2015-11-26
5,176
การผลิตน้ำส้มควันไม้และการนำไปใช้ประโยชน์
น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วย ถ้าเกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิต และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก ข้อมูลความรู้จากครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำถึงประโยชน์และวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆ ดังนี้
2015-11-26
12,543
การใช้ยาสูบกำจัดเพลี้ย ด้วงหมัดผักและหนอนชอนใบ
ในใบยาสูบหรือยาฉุนแบบพื้นบ้านจะมีกลิ่นและสารที่สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงจำพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด นั้นสามารถกำจัดได้ผลดีชะงัด
2015-11-26
39,031
การใช้น้ำเต้ากำจัดเพลี้ยแป้งมะม่วงและเพลี้ยแป้งถั่วฝักยาว
น้ำเต้าผลกลม มีคุณสมบัติทางยาที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราดำ กำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงและถั่วฝักยาว และอื่นๆ โดยมีวิธีการนำมาใช้งาน ดังนี้
2015-11-26
9,114
สมุนไพร สูตร 24 ชม. ใช้กำจัดแมลงประเภทเพลี้ยในสวนผัก
คุณธนวัตร โชคกำทอง หมอดินบ้านหนองกระโดน ม.5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ได้แนะนำ น้ำหมักชีวภาพสารไล่แมลง จำพวกหนอน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด แมลงต่างๆ ใช้ได้ทั้งนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ผักสวนครัว ..
2015-11-26
5,534
น้ำกลั่นสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
น้ำสกัดจากสมุนไพรป้องกันศัตรูในแปลงผักและในนาข้าว คุณพ่อสวาส พุทธรรมา เกษตรกรบ้านห้วยชัน ที่หนีจากสังคมเมืองมาทำเกษตรปลอดสาร โดยเฉพาะแล้วการปลูกข้าวปลอดสาร ปลูกผักสวนครัวปลดสารเคมี จนคนในชุมชนยกย่องให้เป็นปราชญ์ในชุมชน คุณพ่อบอกว่าการทำเกษตรปลอดสารย่อมมีปัญหาหาเรื่องศัตรูพืช ดังนั้นจึงได้นำพืชสมุนไพรมาสกัดป้องกันศัตรูในนาข้าว โดยใช้วิธีการสกัดน้ำสมุนไพรด้วยการต้ม แล้วดักเก็บไอน้ำเป็นน้ำที่กลั่นออกมาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้ำกลั่นตรงส่วนนี้จะเต็มไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อการนำไปกำจัด แมลงศัตรูพืชได้ผลดี ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-26
10,275
ป้องกันตั๊กแตนเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยน้ำหมักรกหมู
ตั๊กแตน นับเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจของพี่น้องเกษตรกร เพราะมีนิสัยเข้าทำลายพืช โดยการเข้ากัดกินเป็นฝูง จนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย หรือ ถ้ามีการแพร่ระบาดหนัก ก็ทำให้เกษตกรรหลายรายขาดทุนย่อยยับจากการเข้าทำลายของตั๊กแตนได้เช่นกัน แต่วันนี้มีการคิดค้นวิธีป้องกันกำจัดเจ้าตั๊กแตนตัวร้ายได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย ที่ได้แนะนำ วิธีป้องกันตั๊กแตนเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตร ด้วยวิธีการง่ายๆแค่เพียง ใช้วัตถุดิบที่คุณอาจมองข้ามไป นั่นคือ “รกหมู” รกหมูหาซื้อได้ตามเขียงหมู ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมารับประทาน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมาสับให้ปลากินเท่านั้น เกษตรกรบางคนไม่รู้ประโยชน์ของรกหมูอาจจะนำไปทิ้งเลยก็ได้ แต่แท้จริงแล้วรกหมูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย บางคนนำมาทำฮอร์โมนบำรุงข้าวก่อนออกรวง หรือ เร่งการเจริญเติบโตในพืชได้ด้วย
2015-11-26
9,436
การใช้น้ำหมักขี้หมูป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในไม้ผล
ไม้ผล เป็นพืชอายุยาว จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องคอยเฝ้าระวังใน เรื่องของโรคและแมลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สำหรับการป้องกันโรคและแมลงในไม้ผลนั้น เกษตรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรเองและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้สารเคมีในสวนไม้ผลซึ่งมีคุณถนอม จันทร์เงิน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้คิดค้นสารคตวบคุมแมลงด้วยน้ำหมักมูลสุกรใช้เอง และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นำไปใช้ ตามสูตร ดังนี้
2015-11-26
10,762
สมุนไพรกำจัดแมลงในสวนพืชผักสูตรประหยัดต้นทุน
พืชสมุนไพรไทย เกือบทุกชนิด สามาถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี โดยเฉพาะ ข่า ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ใบมะกูด สะเดา หนอนตายหยาก เป็นต้น แต่สมุนไพรที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์ในการกำจัดแมลงสูงสุด ได้แก่ สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนหรือน้ำมันหอมระเหยที่แมลงไม่ชอบ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะ สะเดา ตะไคร้บ้าน และ ฝักคูณ ที่จะนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสมุนไพรประหยัดต้นทุนดังต่อไปนี้
2015-11-26
8,962
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×