ข้อมูลเกษตร
การทำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
สูตรนี้มีการเตรียมการไม่ยาก ทั้งยังเป็นสูตรที่ให้ผลดีในเรื่องของการช่วยป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายผลผลิตในเรือกสวน ไร่นา โดยเฉพาะในสวนไม้ผล
2015-11-26
5,151
การผลิตน้ำส้มควันไม้และการนำไปใช้ประโยชน์
น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้อีกด้วย ถ้าเกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิต และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก ข้อมูลความรู้จากครูกุศล และคุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรกรบ้านสันทราย ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำถึงประโยชน์และวิธีการผลิตน้ำส้มควันไม้แบบง่ายๆ ดังนี้
2015-11-26
12,472
การใช้ยาสูบกำจัดเพลี้ย ด้วงหมัดผักและหนอนชอนใบ
ในใบยาสูบหรือยาฉุนแบบพื้นบ้านจะมีกลิ่นและสารที่สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด โดยเฉพาะแมลงจำพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด นั้นสามารถกำจัดได้ผลดีชะงัด
2015-11-26
37,698
การใช้น้ำเต้ากำจัดเพลี้ยแป้งมะม่วงและเพลี้ยแป้งถั่วฝักยาว
น้ำเต้าผลกลม มีคุณสมบัติทางยาที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราดำ กำจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงและถั่วฝักยาว และอื่นๆ โดยมีวิธีการนำมาใช้งาน ดังนี้
2015-11-26
9,039
สมุนไพร สูตร 24 ชม. ใช้กำจัดแมลงประเภทเพลี้ยในสวนผัก
คุณธนวัตร โชคกำทอง หมอดินบ้านหนองกระโดน ม.5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ได้แนะนำ น้ำหมักชีวภาพสารไล่แมลง จำพวกหนอน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด แมลงต่างๆ ใช้ได้ทั้งนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ผักสวนครัว ..
2015-11-26
5,490
น้ำกลั่นสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก
น้ำสกัดจากสมุนไพรป้องกันศัตรูในแปลงผักและในนาข้าว คุณพ่อสวาส พุทธรรมา เกษตรกรบ้านห้วยชัน ที่หนีจากสังคมเมืองมาทำเกษตรปลอดสาร โดยเฉพาะแล้วการปลูกข้าวปลอดสาร ปลูกผักสวนครัวปลดสารเคมี จนคนในชุมชนยกย่องให้เป็นปราชญ์ในชุมชน คุณพ่อบอกว่าการทำเกษตรปลอดสารย่อมมีปัญหาหาเรื่องศัตรูพืช ดังนั้นจึงได้นำพืชสมุนไพรมาสกัดป้องกันศัตรูในนาข้าว โดยใช้วิธีการสกัดน้ำสมุนไพรด้วยการต้ม แล้วดักเก็บไอน้ำเป็นน้ำที่กลั่นออกมาไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากน้ำกลั่นตรงส่วนนี้จะเต็มไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อการนำไปกำจัด แมลงศัตรูพืชได้ผลดี ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
2015-11-26
10,191
ป้องกันตั๊กแตนเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยน้ำหมักรกหมู
ตั๊กแตน นับเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจของพี่น้องเกษตรกร เพราะมีนิสัยเข้าทำลายพืช โดยการเข้ากัดกินเป็นฝูง จนทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย หรือ ถ้ามีการแพร่ระบาดหนัก ก็ทำให้เกษตกรรหลายรายขาดทุนย่อยยับจากการเข้าทำลายของตั๊กแตนได้เช่นกัน แต่วันนี้มีการคิดค้นวิธีป้องกันกำจัดเจ้าตั๊กแตนตัวร้ายได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย ที่ได้แนะนำ วิธีป้องกันตั๊กแตนเข้ามากัดกินพืชผลทางการเกษตร ด้วยวิธีการง่ายๆแค่เพียง ใช้วัตถุดิบที่คุณอาจมองข้ามไป นั่นคือ “รกหมู” รกหมูหาซื้อได้ตามเขียงหมู ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมารับประทาน ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมาสับให้ปลากินเท่านั้น เกษตรกรบางคนไม่รู้ประโยชน์ของรกหมูอาจจะนำไปทิ้งเลยก็ได้ แต่แท้จริงแล้วรกหมูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย บางคนนำมาทำฮอร์โมนบำรุงข้าวก่อนออกรวง หรือ เร่งการเจริญเติบโตในพืชได้ด้วย
2015-11-26
9,327
การใช้น้ำหมักขี้หมูป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในไม้ผล
ไม้ผล เป็นพืชอายุยาว จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องคอยเฝ้าระวังใน เรื่องของโรคและแมลงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สำหรับการป้องกันโรคและแมลงในไม้ผลนั้น เกษตรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรเองและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แต่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้มีการรณรงค์เรื่องการลดใช้สารเคมีในสวนไม้ผลซึ่งมีคุณถนอม จันทร์เงิน เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นผู้คิดค้นสารคตวบคุมแมลงด้วยน้ำหมักมูลสุกรใช้เอง และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้นำไปใช้ ตามสูตร ดังนี้
2015-11-26
10,697
สมุนไพรกำจัดแมลงในสวนพืชผักสูตรประหยัดต้นทุน
พืชสมุนไพรไทย เกือบทุกชนิด สามาถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี โดยเฉพาะ ข่า ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ใบมะกูด สะเดา หนอนตายหยาก เป็นต้น แต่สมุนไพรที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์ในการกำจัดแมลงสูงสุด ได้แก่ สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนหรือน้ำมันหอมระเหยที่แมลงไม่ชอบ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยเฉพาะ สะเดา ตะไคร้บ้าน และ ฝักคูณ ที่จะนำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสมุนไพรประหยัดต้นทุนดังต่อไปนี้
2015-11-26
8,876
วิธีการใช้เชื้อบีทีร่วมกับสารสกัดจากสะเดากำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูพืชผัก
คุณมนตรี บุญจรัส ผู้จัดการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ กทม. ได้ให้คำแนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดหนอนลดการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืน
2015-11-26
9,218
การใช้สมุนไพรรมควันกำจัดเพลี้ยแป้งในสวนไม้ผล
เกษตรกรผู้ทำสวนไม้ผล ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งกัดกินต้นไม้ผล ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ จึงโทรเข้ามาสอบถามเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งในสวนไม้ผล ซึ่งทางคุณลุงสวน วงศ์พยัคฆ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เลย ได้แนะนำผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งด้วยวิธีการรมควันไล่แมลง ตามแบบฉบับของภูมิปัญญาชาวบ้าน ไว้ดังนี้
2015-11-26
5,450
การใช้ใบมะละกอกำจัดเพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้งกลายเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด ทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เมื่อเข้าทำลายแล้วย่อมเกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างแน่นอน และยากที่จะกำจัดให้กมดไปได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีในครั้งเดียว เนื่องจากมีไขเคลือบตัวไว้หนา และยังมีมดเป็นพาหะที่สำคัญ จึงพบว่าเมื่อกำจัดไปได้ไม่นาน มเพลี้ยแป้งก็จะกลับมาทำลายพืชผลให้ได้รับความเสียหายอยู่ร่ำไป ซึ่งปัญหานี้สำหรับ คุณบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษตกรบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น ได้มีการคิดค้นสูตรสมุนไพรที่มีส่วนผสมของใบมะละกเป็นหลัก และมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากเผยแพร่สูตรดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้
2015-11-26
15,512
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.84 บาท
ดีเซล
20.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
50.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×