ข้อมูลเกษตร
การใช้ต้นหนอนตายหยาก กำจัดหนอนหลอดหอม
นายคำดี สายแวว เกษตรกรบ้านหนองชาติ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้ปุ๋ยและวัสดุที่มีตามธรรมชาติในการจัดการด้านการเกษตร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาใช้ในการกำจัดหนอนหลอดหอมอย่างได้ผลดี พอๆ กับการใช้สารเคมี ปลอดสารตกค้างและประหยัดต้นทุนได้ดีอีกด้วย
2015-11-26
5,828
น้ำหมักแหนมหมูกู้ชีพพืชจากเชื้อรา
เชื้อราเป็นเชื้อสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคในพืชปลูก ทั้งยังสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีการจัดการด้านโรคพืชที่ดีพอ ก็อาจทำให้ผลผลิตพืชเสียหายจนถึงตายได้ อ.กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2554 นครราชสีมา เจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่าอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ Farmer nfo ขณะลงพื้นที่ดูงานในฟาร์ม เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุการเกิดโรคในพืช ด้วยน้ำหมักแหนมหมูกู้ชีพ ไว้ดังนี้
2015-11-26
2,372
กำจัดเพลี้ยแป้ง-เพลี้ยอ่อน ศัตรูพืชผักให้ตายอย่างง่ายดาย ด้วยน้ำยาล้างจาน
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง กลายเป็นปัญหาที่เกษตรผู้ปลูกพืชผักพบเห็นอยู่เป็นประจำ พบว่ามีการแพร่ระบาดมาก ในแปลงปลูกผัก เช่นมะเขือ ถั่วฝักยาว พริก โดยเพลี้ยจะเกาะติดเป็นกลุ่มๆ สีดำอยู่ตามต้น, ใบ และดอก เพื่ออาศัยดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจะทำให้ได้ฝักขนาดเล็กลง การแพร่ระบาดของเพลี้ยพวกนี้ จะมีมดเป็นตัวนำพามา จึงควรหาทางกำจัดมดไม่ให้เข้าไปในแปลงปลูกถั่ว หรือ ปลูกบนร่องที่มีน้ำล้อมรอบ และสุดท้ายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนะนำให้จัดการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
2015-11-26
225,823
น้ำหมักเปลือกมังคุด ปราบโรคพืช
คุณสำรอง เหมือนมาตย์ เกษตรกรบ้านโคกเก่า ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลในพื้นที่ 3 ไร่แบบเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร(Organics Thailand) โดยพืชที่ปลูกมีอยู่ 32 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร อาทิ ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี คะน้า ผักบุ้งจีน มะเขือลาย บวบหอม หอมแดง กระเทียม บล็อคเคอรี่ ฟักแฟง ฟักทอง แตงโม พริก มะตูมซาอุ ผักวอเตอร์เครส หญ้าปักกิ่ง ใบบัวบก ผักกาดเขียว ผักโขมจีน ผักแป้นเขียว เป็นต้น ได้แนะนำเคล็ดวิธีในการประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการพืช แบบอินทรีย์ ด้วยการทำน้ำหมักเปลือกมังคุด ไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
2015-11-26
30,874
การเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
คุณบรรเจิด นาคย่านยาว ประกอบอาชีพทำนา อยู่บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานศูนย์เรียนชุมชนบ้านคลองกล้วย โดยกิจกรรรมที่ศูนย์จะมีการสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยมีโรงแยขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายในกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนข้าวที่ศูนย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนา นอกจากนี้ยังมีการสอนการขยายเชื้อบีที บีเอส เเละเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรคพืชเเละแมลงศัตรูพืช ได้แนะนำวิธีเพาะเลี้ยงและขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ใช้ในการกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่าไว้ ดังนี้
2015-11-26
32,752
กำจัดแมลง-โรคพืชตระกูลแตงให้อยู่หมัดด้วยขี้เถ้า
พืชตระกูลแตง ได้แก่ แตงโม แตงร้าน แตงกวา และพืชตระกูลแตงอื่นๆ เป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากหลังฤดูทำนา แต่เกษตรกรมักประสบปัญหามากเกี่ยวกับโรคและแมลงเข้าทำลาย เพราะพืชตระกูลแตงมีใบ ลำต้นอวบน้ำ โรคและแมลงจึงมักระบาดเข้าทำลายได้ง่าย สำหรับการป้องกันกำจัดโรคและแมลง เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี ซึ่งบางชนิดมีสารตกค้างในผลผลิต ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับการใช้สารอินทรีย์บางชนิดสามารถควบคุมศัตรูพืชได้ หากใช้เป็นประจำและบ่อยครั้ง สำหรับในพืชตระกูลแตง สามารถใช้ขี้เถ้าไม้ ในการควบคุมโรคและแมลงโดยมีวิธีการทำ ดังนี้
2015-11-26
13,460
สูตรสมุนไพร 5 ชนิด พิชิตแมลงศัตรูพืชผักและผลไม้
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักหรือผลไม้ มักต้องพบกับปัญหาศัตรูตัวร้ายเข้าทำลายผลผลิต ได้แก่ หนอน เพลี้ย และแมลงต่างๆ ที่สร้างความเสียหายให้เกิดกับพืชปลูกได้มาก วันนี้ปราชญ์เกษตรกร จากตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงๆได้แนะนำสูตรกสมุนไพรจาก พืชสมุนไพร 5 อย่าง มาไว้ให้เป็นแนวทางในการใช้ป้องกันกำจัดด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้แล้วได้ผลดี ซ้ำวัสดุยังสามารถหาได้ไม่ยากในท้องถิ่น และสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลิตได้ผลเป็นอย่างดี
2015-11-26
2,155
น้ำหมักสูตรควบคุม-กำจัดหญ้าวัชพืช
น้ำหมักสูตรควบคุมหญ้า ซึ่งสูตรนี้ทางลุงจรัส โยธา ที่อยู่ 87/11 หมู่ที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้คิดค้นหาสูตรจากการลองนำวัสดุที่มาทดลองใช้ในการกำจัด จนได้สูตรที่นไมาใช้ได้ผลดี โดยไม่ต้องลงทุนในการซื้อสารเคมีมาฉีดพ่มาก และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วย โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
2015-11-26
6,726
อาหารพืชจากเมล็ดพืช 3 อย่าง
เมล็ดพันธุ์พืชที่แก่จัด โดยเฉพาะเมล็ดทุเรียนเมล็ดขนุนเมล็ดมะขามล้วนเป็นแหล่งสะสมคุณค่าทางโปรตีนและแคลเซี่ยมอยู่มาก ดังนั้นคุณนพดล น้อยใหม่ เป็นหมอดินอาสาตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้แนะนำสูตรเร่งดอกเร่งใบเร่งรากกระตุ้นลูกดกและแมลงไม่รบกวนด้วยเมล็ดพันธุ์พืชที่เหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นสูตรปุ๋ยหมักที่สร้างคุณค่าทางอาหารให้กับพืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยผ่านทางทีมงาน farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก
2015-11-26
2,931
น้ำหมักปลีกล้วย ใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
คุณจินตนา เจริญสุข วิทยากรผู้ฝึกอบรมและให้ความรู้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การนำของปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2552 คือ คุณแม่ประยูร กาญจนารี ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการนำสมุนไพรที่มีรสฝาดมาหมักเป็นน้ำสมุนไพรใช้กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ผลดียิ่ง โดยพืชรสฝาดที่นำมาใช้ได้ นั้นมีอยู่หลากชนิดด้วยกัน อาทิ เปลือกมังคุด เปลือกแค เปลือกสีเเสียด ใบฝรั่งหรือผลฝรั่งอ่อน ใบทับทิม ขมิ้นชัน ปลีกล้วย และ อื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาทำเป็นสารกำจัดเชื้อราโรคพืชได้ โดยการเลือกใช้วัตถุดิบนั้นต้องเลือกจากวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่น โดยวันนี้จะเน้นใช้ปลีกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีอยู่มากในชุมชนมาทำน้ำหมักกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
2015-11-26
36,121
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากยอดพืช
การทำสารสกัดยอดพืชและการทำฮอร์โมนธรรมชาติ เป็นการประยุกต์การใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม โดยการเอายอดพืช ผลไม้ เปลือกผลไม้ หอยเชอรี่ หรือ รกสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น นำมาหมักด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม แล้วนำสารสกัดที่เกิดจากการหมักมาใช้ในการเกษตร จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี พืชโตเร็ว แข็งแรง ไม่มีแมลงมารบกวน โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น
2015-11-26
9,282
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากดินในป่าลึก
ขณะที่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและคาดหวังจะเป็นครัวของโลก ในการผลิตอาหารส่งไปเลี้ยงคนทั่วโลก แต่ราคาผลผลิตภาคการเกษตรที่เกษตรกรขายได้นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน กลับตกต่ำ สวนต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น การปรับลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นทางเลือก-ทางรอดของเกษตรกรไทยในยุคสมัยที่ลดการพึ่งพาเคมี เดินตามรอยวิถีของเกษตรพอเพียง การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีจุลินทรีย์ธรรมชาติเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจนได้ธาตุอาหาร
2015-11-26
6,282
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
26.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
20-33°C
นครราชสีมา
21-35°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
150.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
5.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
5.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
5.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×