ข้อมูลเกษตร
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-23
360
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-17
432
เทคนิคปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ในช่วงแล้ง
จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ที่ขาดแคลนน้ำในการทำนา บางพื้นที่มีประกาศสั่งงดทำนาทุกชนิด ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ ด้วยปัญหาดังกล่าวนี้
2016-02-16
1,426
การป้องกันด้วงดำกัดกินต้นข้าวด้วยเปลือกยูคาลิปตัส
ด้วงดำ แมลงศัตรูข้าวที่อาศัยอยู่ในนาดินทรายและกัดกินโคนต้นข้าวในช่วงโตเต็มวัย ส่งผลให้ข้าวแห้งตาย ผลผลิตเสียหายเป็นวงกว้าง และจากความนิยมบริโภคข้าวปลอดสารพิษในปัจจุบันเกษตรกรจึงหันมาใช้พืชสมุนไพรยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่น และมีคุณสมบัติจำเพาะที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แทนการใช้สารเคมี
2016-02-16
2,432
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-16
421
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-15
389
ขนมชั้นไส้ถั่ว
นางละเมียด หนูอินทร์แก้ว เกษตรกรตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสบการณ์ในการทำขนมชั้นไส้ถั่วมากว่า 1 ปี ซึ่งนางละเมียดฯ รับจัดขันหมากในงานแต่งและงานบุญต่าง ๆ และต้องสั่งขนมชั้นมาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีราคาแพง เพื่อนำมาใส่ในขันหมาก จึงได้มีแนวคิดในการทำขนมไทยเอง และทำขนมชั้นใส่ไส้ให้มีความแปลกใหม่ขึ้นมา โดยไม่ต้องสั่งขนมมาจากที่อื่น ใช้ขนมที่ตนเองทำ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีและได้ส่งไปขายถึงกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่าง ๆ ที่สั่งเข้ามา ส่งผลให้มีรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
2016-02-15
4,742
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-12
367
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-11
488
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-11
419
เทคนิคการบำรุงดินในนาข้าวให้ได้ดินมีคุณภาพด้วยขี้หมูแห้ง
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2016-02-10
2,741
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-10
349
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
38.60
0.28
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
41.70
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×